Vergunning ‘herstel’ Dekamarkt, onderzoek af over 2 à 3 weken

Zaanstad heeft een vergunning verleend voor het ‘herstellen’ van de parkeergarage bij de Dekamarkt aan Plein 13 in Wormerveer.

Waarom de garage deels is ingestort is nog steeds niet duidelijk. Onderzoeksrapporten over de toedracht zijn nog niet beschikbaar.

Zie onderaan voor UPDATE

Zaanstad heeft aangegeven dat er gewacht wordt op onderzoeksrapporten voordat een beslissing genomen kan worden. Dat staat kennelijk een vergunning voor herstel niet in de weg.

VVD-raadslid Stephanie Onclin meldde eerder op de Facebook-pagina Wormerveer dat het “rapport in week 5 beschikbaar is voor de gemeente om te beoordelen”. Week 5 loopt vanaf 28 januari, 2 weken geleden dus. Eén van de opties zou nog steeds sloop zijn, als het pand niet veilig genoeg is. Een ‘herstel’-vergunning lijkt daar niet bij te passen.

In antwoord op vragen van de VVD schreef de gemeente in november 2018 dat “visuele inspecties met gedeeltelijk destructief onderzoek” al zijn uitgevoerd en dat deze resultaten “binnen enkele weken bekend zijn”. Als deze gegevens er zijn, zijn ze in ieder geval niet openbaar gemaakt.

Wij hebben begin deze week gevraagd aan de gemeente of er al onderzoeksresultaten bij de gemeente bekend zijn en wanneer het onderzoeksrapport beschikbaar is. Na vier dagen denktijd is er nog niets uit het stadhuis vernomen. Als Zaanstad een antwoord heeft, laten we dat meteen weten.

Behalve VVD stelden ook POV en DZ vragen over het ongeluk, de voortgang en de plannen voor de toekomst.


UPDATE: Zaanstad laat weten dat het definitieve rapport iets langer op zich laat wachten. Over 2 a 3 weken moet dat nu klaar zijn.

De vergunning voor herstel is verleend onder voorwaarden. Pas als aanvullende constructieve gegevens zijn overlegd, getoetst en akkoord bevonden kan worden gestart met de herstelwerkzaamheden.

Nadat de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgt een eindcontrole (ook tijdens de werkzaamheden worden inspecties uitgevoerd), waarna het pand weer in gebruik kan worden genomen als de controle positief is.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *