Werkgroep wil verhoogde schermen langs de A8

De Werkgroep A8/Coenbrug wil verhoogde schermen tegen geluid en fijnstof langs de A8.

Maandag 28 oktober zal David Sluis namens de Werkgroep bij de Provincie Noord-Holland pleiten voor die maatregel.

De Werkgroep vraagt Noord-Holland om geld te reserveren zodat bij het grote onderhoud van 2024 dit gerealiseerd kan worden. Zulke schermen staan nu ook op A8 richting Coenplein. Die zijn 8 à 10 meter hoog volgens de Werkgroep, terwijl in de buurt van de Coenbrug de hoogte 210 cm is.

Ondanks dat 2024 nog ver weg is, kan er volgens de Werkgroep niet vroeg genoeg om maatregelen worden gevraagd. Het geld zou moeten komen uit het Leefbaarheidsfonds van de Provincie, dat bedoeld is om knellende situaties langs rijkswegen op te lossen.

Volgens de Werkgroep zijn zowel de Minister als de Gemeente Zaanstad voor het verhogen van de schermen, alleen de financiering is niet rond en daar zou de Provincie kunnen bijspringen.

De bijeenkomst is in de Statenzaal van het Provinciehuis, Dreef 3, in Haarlem, en begint om 19.00 uur.

Boven de huidige schermen langs de A8 in Koog a/d Zaan, onder de schermen langs de A8 bij het Coenplein (foto’s Google Streetview).

Bron: persbericht (bewerkt) van Werkgroep A8/Coenbrug. Foto’s: Google Streetview.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Berend Zwart

  Voor dat geld kan je beter een tunnel aanleggen

 • Jaap Meeuwsen

  Wat kost dit dan ?
  En, indien verhoogd, waar blijft dat fijnstof dan ?

 • Egbert Visser

  Jaap, buiten dat fijnstof , waar blijft het geluid?
  Als je geluidschermen verhoogt dan verplaats je dat geluid.
  Op 100 meter afstand zal het geluidniveau verminderen maar 200 meter verder zal het juist toenemen.

 • Egbert Visser

  David,

  Ik woon zelf in Westerkoog en langs de A8 hebben ze rond 2011 een stukje geluidscherm geplaatst. Waar ik vroeger alleen bij noordenwind of bij windstilte het verkeer `s nachts op de snelweg hoorde , hoor ik het geluid nu ook als er geen noordenwind is. Het is niet zo dat het geluid hinderlijk is omdat ik het heel in de verte hoor
  Dus mijn conclusie is dat de geluidsgolven door die schermen omhoog wordt geleid en daardoor verder draagt.
  Het is natuurlijk wel zo dat de woningen waarvoor de schermen zijn bedoeld veel minder last hebben gekregen en hoe verder het geluid zich verplaatst neemt het ook drastisch af.
  Worden de schermen verhoogd dan gaat het geluid ook omhoog en zal het nog verder neerdalen waardoor het geluid natuurlijk wel een stuk is afgenomen.

 • Piet Bakker

  Schermen doen verschillende dingen bij geluid en deeltjes (fijnstof). De hoeveelheid fijnstof neemt niet af door een scherm, maar door een hoger scherm wordt het wel meer verspreid en er komt minder in de directe omgeving naast de schermen, maar alles wat daar niet valt, valt dus ergens anders.

  Geluid bestaat uit golven, niet uit deeltjes, het dwarrelt dus niet over het scherm naar beneden. Een scherm absorbeert een deel van het geluid (dus een hoger scherm absorbeert meer) en weerkaatst een ander deel. Daarom staat ze in de buurt van het Coenplein ook een beetje schuin, het weerkaatste geluid gaat dus de andere kant op (en een beetje omhoog). Ook de lucht zelf absorbeert geluid.

  Die hogere schermen zullen (samen met nieuw asfalt) dus wel voor minder geluidsoverlast zorgen, maar niet voor minder fijnstof.

  Een lagere maximum snelheid zorgt voort beide.

 • David Sluis

  Er is een direct verband tussen de woonafstand van een weg en gezondheids gerelateerde klachten, dit geldt zowel voor fijnstof als geluidshinder, zo schets o.a. de WHO. Uiteraard hangt dit samen met de rijsnelheid, hoeveelheid en type verkeer te samen.

  Hogere schermen hebben wel degelijk een effect op de directe leefomgeving. Direct achter het scherm ontstaat ten eerste een geluidsschaduw, daar zal de eerste lijn bebouwing veel baat bij hebben. Het restgeluid wat over het scherm gaat zal een veel langere weg moeten afleggen en verzwakt daardoor aanzienlijk. Bij een absorberend scherm zal tevens een deel van het geluid in het scherm opgenomen worden. Dus hoe hoger, hoe beter. Natuurlijk hebben windrichting/kracht en ook stratificatie van luchtlagen invloed op de geluidsbeleving, daar doe je niks aan.

  Vwb (ultra)fijnstof zal er een stuwend effect optreden naar hogere luchtlagen (vergelijk schoorsteen). Hierdoor vermengt en verdunt het zich. Ook treden effecten als klontering op, waardoor de deeltjesgrote toeneemt (grof fijnstof wat minder schadelijk is). Direct achter het scherm dus een grote gezondheidswinst. In feite werkt de eerste lijnsbebouwing nu als een soort van filter, zowel voor geluid als fijnstof. Die krijgen dus de hardste klappen. Dit kan gemitigeerd worden door hogere schermen. Het fijnstof zal uiteindelijk afnemen naar de achtergrondconcentratie. Ook hier hebben stratificatie van luchtlagen en windrichting/kracht invloed.

  Het instellen van een 80km zone zou ook een goede maatregel zijn, maar ondanks jaren lang lobbyen is daar nu geen enkel zicht op (geen Haags beleid). Bovendien gaf een gezondheidsenquête onder direct omwonenden aan, dat hier minder/weinig draagvlak voor is.

  De A8 had eigenlijk nooit op deze manier moeten worden aangelegd, het is een historische misser, vanuit het oogpunt van gezondheid. Maar nu hij er eenmaal is, zullen we er mee moeten dealen en alles in het werk stellen om de ervaren last zoveel als mogelijk te verzachten. Dat is de missie van de in 2015 opgerichte Werkgroep A8 Coenbrug. Wij bekommeren ons over de gehele A8 West. We hebben veel bereikt, maar zijn nog niet klaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *