Westerwatering: stop kamerverhuur en woningsplitsing

Een kamer in Westerwatering? Voor € 550 per maand huur je 10 m2 in de Barbara van Meertenstraat. Met een gezamenlijke woonkamer en je moet het toilet en de badkamer delen. In het huis worden kamers aan 6 mensen verhuurd.

Bewoners van Westerwatering zijn ongerust over ‘verkamering’ van hun buurt. Zij vinden dat de gemeente snel met een regeling moet komen waardoor kamerverhuur en woningsplitsing aan banden wordt gelegd.

Om hun bezwaren kracht bij te zetten stuurden ze een brief aan de gemeenteraad en de B&W waarin ze oproepen om een halt toe te roepen aan kamerverhuur en woningsplitsing.

Graag zouden bewoners zien dat eigenaren die kamerverhuur wil inzetten ook bewoner van het pand is, anders zou deze geen vergunning moeten krijgen. Ook zou volgens hen via omgevingswetbesluiten per buurt een maximum aantal woningen voor kamerverhuur aangewezen kunnen worden.

Volgens de Belangenvereniging Westerwatering en Houtwerf zijn wijkbewoners tegen

“de vele woningsplitsingen en kamerverhuringen in de wijk, zij willen dit echt niet. De sociale cohesie van de wijk komt onder zware druk te staan, het geeft een verhoogde parkeerdruk, en er is extra prijsopdrijvende druk op de woningen.”

Huisjesmelkers

De wijken rondom NS-stations zijn volgens de belangenvereniging in trek bij huisjesmelkers vanwege de goede verbinding met Amsterdam.

Ook zien ze het aantal AirB&B-woningen in Westerwatering met de dag stijgen, het zouden er nu al ruim 20 zijn, “eigenaren van die woningen lijken er meestal niet te wonen.”

De bewoners hebben al een lijst met ‘verdachte adressen’ aan de gemeente doorgegeven:

“Naar aanleiding van verschillende vragen en verzoeken van wijkbewoners om actie, hebben we een lijst samengesteld met (mogelijke) adressen met kamerverhuur. Deze hebben we enkele weken geleden aan de gemeente aangeboden. Ambtenaren van de gemeente hadden ons om de lijst ook gevraagd.

Dit heeft in de afgelopen weken geleid tot een hausse aan vergunningaanvragen uit onze wijk wegens brandcompartimering, die bij de gemeente Zaanstad zijn ingediend. Wij vermoeden dat de gemeente controles op grond van onze lijst heeft uitgevoerd en geconstateerd dat er geen vergunningen zijn aangevraagd.”

Handhaving

De woordvoerder van wethouder Songül Muttluer ontkent deze samenhang: “Dat de vergunningen zijn aangevraagd als reactie op handhaving of controle is onjuist”. De verdachte adressen zouden bij de wijkmanager terecht zijn gekomen.

“In Westerwatering is geïnventariseerd welke gevallen van verhuur inwoners kennen. Op basis hiervan heeft de wijkmanager diverse mails ontvangen van inwoners en de Belangenvereniging Westerwatering, met adressen waar vermoedelijk kamerverhuur plaatsvindt. Deze berichten vormen input voor het aankomende beleid op kamerverhuur. Tegelijkertijd bekijken we vanuit handhaving en vanuit vergunningen op welke wijze we deze berichten zullen behandelen.”

Omdat er in Westerwatering (nog) geen bijzondere bepalingen die paal en perk stellen aan ‘verkamering’ van woningen of woningsplitsing, worden volgens de belangenvereniging vergunningaanvragen voor kamerverhuur nu verleend als aan de brandvoorschriften wordt voldaan. Een nieuwe regeling zou voor de zomer klaar moeten zijn. De belangenvereniging roept de gemeente op in de nieuwe regelgeving “paal en perk te stellen aan deze ontwikkelingen om onze wijk te ontlasten.”

Kamerkaart

De oranje kamerverhuur (huisje) en woningsplitsing (dubbel huisje) zijn aangevraagd, de groene versies zijn al verleend. Daarbij hoort ook Barbara van Meertenstraat 28 waarvoor de vergunning op 22 januari is verleend.


Voor dit artikel is gebruikt gemaakt van de brief die de Belangenvereniging Westerwatering en Houtwerf aan B&W en raad schreef, de reactie per mail en telefoon van de woordvoerder van wethouder Mutluer, informatie van Kamernet en eerdere berichtgeving op De Orkaan, met name het artikel over de opmars van kamerverhuur en de eerste reactie van de gemeente daarop.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Anneke Steemers

    “Dat de vergunningen zijn aangevraagd als reactie op handhaving of controle is onjuist”. De verdachte adressen zouden bij de wijkmanager terecht zijn gekomen. Dat roept bij mij de vraag op: Wordt er nu überhaupt wel of niet gehandhaafd op kamerverhuur/toeristenwoningen?
    Voor airbnb woningen kan dit op het handhaven van de toegekende bestemming: een woning heeft een woonbestemming, en als er niemand permanent woont maar er wel toeristen in en uit gaan dan is het duidelijk een andere bestemming. Daar is geen nieuw beleid voor nodig: er kan nu al gehandhaafd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *