Woensdag zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten (en voor het Waterschap).

Winnie de Wit (Assendelft) pleit ervoor dat iedereen gaat stemmen. Vooral de ‘onder-wonenden’ van de aanvliegroutes van Schiphol.

We plaatsen haar oproep 1:1

Door Winnie de Wit

‘Sowieso hoop ik altijd dat mensen de kansen benutten om hun democratische stemrecht te laten gelden, maar bij de Provinciale verkiezingen van a.s. woensdag, hoop ik dat mensen ook zodanig zullen gaan kiezen, dat zij het klimaat en de als maar toegenomen vliegtuigoverlast in ogenschouw zullen nemen. Want qua geluid en qua gezondheid – denk aan uitstoot van roet en (ultra)fijnstof – is het er in de loop der jaren in de Zaanstreek niet beter op geworden. En naar we sinds het Klimaatakkoord van Parijs allemaal weten is er nog een groter belang: n.l. het terugdringen van de CO2-uitstoot, waarin ook het vliegverkeer zal moeten bijdragen.

De GGD Zaanstreek-Waterland maakte in een rapport uit 2016 melding van 34% ernstig gehinderde Assendelvers als gevolg van het vliegverkeer boven hun hoofd. Inmiddels blijken er ook veel Krommenieërs last te hebben van de twee aan- en uitvliegroutes die er sinds 2003 over het noorden van de Zaanstreek liggen – de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. Maar evenzogoed klagen Westzaanse inwoners steeds vaker over overlast. En dat is ook niet gek, wanneer je bedenkt dat er alleen het afgelopen jaar al 140.000 vluchten bij zijn gekomen, en dat de Polderbaan de baan is die – als voorkeursbaan – altijd het meeste wordt gebruikt. Een sprekender term voor hen die onder de aanvliegroutes wonen is eigenlijk ‘onder-wonenden’, want ontsnappen is er niet bij.

Het is aannemelijk dat het percentage van 34% Assendelftse ‘geplaagden’ sinds 2016 dus flink zal zijn toegenomen, en de Zaanse wijkmanagers horen dan ook steeds vaker mensen klagen over Schiphol. Sinds het aantreden van het nieuwe college van B&W van Zaanstad, vorig jaar, is er vanuit de bevolking een groep onder-wonenden in overleg gegaan met de wethouder van Milieu, Hans Krieger. Wij wilden o.a. weten welk standpunt de gemeente Zaanstad inneemt m.b.t. de luchthaven, aangezien daar voorheen nooit echt duidelijkheid over werd gegeven. Maar ook vindt deze groep dat er te weinig meetpunten zijn: wij willen er graag meer die – onafhankelijk van Schiphol – geluiden registreren. Ook zou er onderzoek moeten plaatsvinden naar de gezondheid van onder-wonenden, want het is al sinds 1970 bekend dat dit soort overlast stress geeft op het menselijk basissysteem – dus hart en vatenstelsel.

Om een heel lang verhaal in te korten: de omliggende gemeentes van Schiphol trekken samen op in de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol), waarin zij samen met o.a. de Provincie een gezamenlijk standpunt innemen: geen groei op dit moment, eerst moeten de afspraken uit 2008 worden nagekomen. De Provincie heeft in het proces net meer zeggenschap over wat er met de luchthaven gaat gebeuren dan de gemeentes, en dus is het zaak – voor hen die overlast ervaren – bij de Provinciale verkiezingen een kritische stem tegen vliegoverlast te laten horen.

Bekijk de standpunten van de partijen hierop, en draag op die manier uw steentje bij aan een leefbare streek.

En vergeet vooral ook niet uw stem bij de Waterschapsverkiezingen te laten meetellen: want zonder deze bijna onzichtbare, maar o zo belangrijke bestuurslaag, zouden we weliswaar niet vanuit de lucht maar vanuit het water allerlei plagen over onszelf afroepen.’