Woonduur houden? Voor 1 januari inschrijven

Er zijn nieuwe regels voor sociale huurwoningen, alleen inschrijfduur telt vanaf 1 januari. ZVH raadt mensen aan zich in te schrijven bij WoningNet.

Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland. Gemeenten mogen minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners. In de Stadsregio Amsterdam veranderen daardoor de regels. De opgebouwde woonduur vervalt. Voor iedereen die in de toekomst in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning, is het daarom verstandig zich in te schrijven bij WoningNet aldus ZVH.

Inschrijfduur

Tot nu toe telde zowel de woonduur mee als de inschrijfduur. Dat is veranderd sinds 1 juli 2015. Woonduur is vervallen en alleen nog de datum van inschrijving bij WoningNet geldt. Inschrijving bij WoningNet is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een huurwoning.

Om de huidige inwoners van de stadsregio tegemoet te komen, is een overgangsregeling ingesteld. Zo kunt u de opgebouwde woonduur na 1 juli 2015 nog vijftien jaar gebruiken wanneer u verhuist naar een sociale huurwoning. Die periode is ongeveer gelijk aan de gemiddelde woonduur in de regio voordat mensen verhuizen.

mutluerKosten

Aan de inschrijving zijn kosten verbonden: bij inschrijving betaalt u eenmalig 50 euro en daarna elk jaar 10 euro verlengingskosten.

Die bedragen leveren de gezamenlijke woningcorporaties zo’n € 4,8 miljoen op. PvdA-fractievoorzitter Songül Mutluer stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders over dit “abnormale” bedrag.

Uit het antwoord bleek dat de “Stadsregio in overleg is met het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR) over de kosten en opbrengsten.”

Korting

Die opbrengsten dankzij de extra inschrijvingen bij WoningNet zouden teruggegeven kunnen worden aan de woningzoekenden door middel van een korting op de verlengingskosten.

Die afspraak over het verlagen van de verlengingskosten ligt er nu. Op de website van de SP wordt gepleit voor halvering en voor het stapsgewijs verlagen van de inschrijfkosten.

Songul Mutluer zegt tegen De Orkaan dat ze volgend jaar een overzicht van de kosten en baten van de nieuwe regeling verwacht. Als het voorstel van de corporaties niet voldoende is, zal er een motie ingediend worden om de kosten te verlagen.

 

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *