Burgemeester Jan Hamming wil niet dat de demonstratie ‘Woonopstand075’ die voor zaterdag 22 april gepland was, door het centrum van Zaandam trekt. Over de Gedempte Gracht is sowieso te gevaarlijk. Er worden misschien wel 1.000 demonstranten verwacht. Met een grote platte kar dwars door het centrum kan volgens de burgemeester gevaren opleveren voor de veiligheid van ondernemers en het winkelend publiek.

De demonstratie mag wel doorgaan, maar gaat van het Stadhuis naar het parkeerterrein naast het Volkspark bij basisschool Et Buut aan de Provincialeweg tussen de Mauritsstraat en Parkstraat in Zaandam.

Burgemeester Hamming zegt in het persbericht van Zaanstad:

“Demonstreren is een groot goed in Nederland, dus we moeten dat altijd proberen te faciliteren. Tegelijkertijd staat veiligheid en gezondheid van alle mensen op straat altijd voorop. Die moet niet in het geding komen. Onze inschatting is dat we de veiligheid van het winkelend publiek met de aangevraagde route niet kunnen garanderen. De Gedempte gracht is met opzet smal ingericht zodat mensen elkaar ontmoeten op straat.

Op zaterdag is het hier, zeker met de markt op de Rozengracht, hartstikke druk. Met 1000 mensen en een grote, platte kar hier dwars doorheen lopen is niet veilig en kan tot risicovolle situaties leiden. Daarom hebben we de aanvrager een alternatief aangeboden”.

Platte kar

De demonstratie zou volgens de aanvragers moeten bestaan uit een mars met zo’n 1.000 personen, met versterkt geluid. De route zou moeten lopen vanaf het stadhuis in Zaandam over de Gedempte Gracht naar de Peperstraat (route 1) of over de Dam, Wilhelminabrug naar de Burcht (route 2). Daarbij zou een platte kar voortgeduwd worden door demonstranten. De kar (van 2 bij 7 meter) zou ook dienst doen als podium en als verzamelplek voor de demonstratie.

Zaanstad:

“De routes zorgen naar de inschatting van de driehoek [Orkaan: politie, Openbaar Ministerie en burgemeester] voor te grote risico’s voor de veiligheid van andere mensen in het gebied. Daarom is besloten beperkingen op te leggen aan de demonstratie.”

De Gedempte Gracht is volgens de politie risicovol: een nauwe straat met weinig vluchtroutes en de aanwezigheid van een waterpartij over nagenoeg de gehele lengte van de Gedempte Gracht. De markt op de Rozengracht blokkeert een ontsluitingsweg / vluchtroute.

“Hierbij is een risico op congestie en vermenging van verschillende verkeersstromen, die vrijwel onmogelijk te scheiden zijn zonder dat er ernstige hinder ontstaat voor het winkelend publiek, de ondernemers en de demonstranten en hun veiligheid. De politie heeft aangegeven de veiligheid van de demonstratie via deze route niet te kunnen garanderen.”

ME

In Amsterdam zorgde een soortgelijke demonstratie al voor problemen volgens Zaanstad. Ondanks dat demonstranten “slechts groepsgewijs en gefaseerd werden toegelaten tussen ander (winkelend)publiek (…) was de inzet van de ME nodig en is het tot een confrontatie met de ME gekomen.”

De demonstratie mag wel starten op het Stadhuisplein, vanaf daar loopt de route langs de Hermitage en via het Rustenburg en Stationsstraat naar de Mauritsstraat.

Juliëtte Rot van DZ stelde eerder ook al vragen aan B&W over de veiligheid van de demonstratie.

Van ‘protest’ naar ‘opstand’

Aanvankelijk zou de demonstratie op 15 maart plaatsvinden, toen heette het nog ‘Woonprotest075’. Ook toen was er al gedoe met de gemeente die beperkingen op wilde leggen, maar waren ook de actievoerders het onderling niet eens. Ze vreesden dat andere radicale groepen de demonstratie zouden willen misbruiken, en vreesden ook geweld.

De organisatie viel uiteen, een deel daarvan ging voor de nieuwe datum van 22 april. Onder beelden van het Instagram-account van de nieuwe demonstratie.

Lees ook: Woonprotest Zaanstad van 25 maart (soort van) afgelast