Woontorens Eiland kunnen over half jaar ‘van start’

Volgens woningcorporatie Rochdale zou medio 2022 het project Badhuisweg ‘van start’ kunnen gaan. Op het Eiland in Zaandam komen twee woontorens met in totaal 120 sociale woningbouw-appartementen

Volgens Rochdale is het participatietraject ‘zo zorgvuldig mogelijk doorlopen’. In december bespreekt B&W van Zaanstad het ‘Programma van Eisen’ inclusief het ‘participatiedocument’. Daarna kan het naar de raad en wordt er een overeenkomst tussen Zaanstad en Rochdale vastgesteld.

Dat schrijft Rochdale in een brief aan de bewoners van het Eiland en de Prins Hendrikkade. De wooncorporatie is vooral ingenomen met het participatieproces:

“Omwonenden en andere belanghebbenden hebben de gelegenheid gekregen vragen te stellen, input te geven en hun argumenten voor en tegen het project naar voren te brengen.”

Het is een citaat dat verbazing zal wekken bij ‘omwonenden en andere belanghebbenden’ aangezien alom erkend is dat de participatie bij dit project eigenlijk mislukt is, er werd zelfs een digitale ‘participatie-herkansing’ georganiseerd. Aan de plannen werd geen spat veranderd na ‘participatie’. Het blijven 120 sociale woningbouw-appartementen in woontorens van 9 en 10 verdiepingen en met minder dan één plek per twee woningen.

Parkeren

De bezwaren richten zich tegen de hoogte (schaduwwerking, wind), de eenzijdige woonmix, het begeleid wonen-onderdeel (20 appartementen), de tekortschietende participatie en de verwachte parkeerproblemen. Volgens Zaanstad hebben veel nieuwe bewoners waarschijnlijk geen auto, maar omdat wel betaald parkeren voor het Eiland wordt overwogen, gelooft de gemeente dat zelf eigenlijk ook niet.

Wethouder Slegers kondigde eerder aan dat de bewoners van de 20 ‘begeleid wonen’-appartementen een contract zouden moeten tekenen waarin ze beloven geen auto te nemen. Volgens Rochdale klopt daar niets van, er is zelfs nog niet eens bekend wie die appartementen gaat exploiteren. Zo’n contract is overigens wettelijk onmogelijk.

Rochdale schrijft dat alle de participatie “minder gemakkelijk ging dan we hadden gewild”, maar dat kwam dus door de coronamaatregelen.

Tijdpad

Op de website van Rochdale wordt het participatietraject nog eens uitgelegd en daar is een document met alle vragen beschikbaar – en de antwoorden, alhoewel een deel van de bewoners die waarschijnlijk niet erg duidelijk zal vinden, vaak wordt weer naar andere documenten verwezen.

Het tijdpad volgens Rochdale:

  • 14 december: op agenda van B&W
  • 13 januari: in Zaanstad Beraad – gelegenheid tot inspreken
  • eerste kwartaal 2022: ondertekening anterieure overeenkomst en indienen ontwerp bestemmingsplan
  • eerste/tweede kwartaal 2022: bestemmingsplan ter inzage, en na zienswijzen naar de raad
  • tweede kwartaal 2022: vaststelling bestemmingsplan door raad
  • tweede/derde kwartaa 2022: omgevingsverguning verstrekt, “project gaat van start”.

Het tijdpad is optimistisch (geen raad in januari/februari?), en komen er geen zienswijzen of bezwaren die tot aanpassing gaan leiden? Omwonenden hebben al aangekondigd desnoods naar de Raad van State te stappen om de plannen in de huidige vorm tegen te houden.

Hier ons dossier over de woontorens.

Foto boven (De Orkaan) het pand aan de Badhuisweg dat gesloopt moet worden, onder een impressie van de nieuwbouw.

Deel dit artikel:

6 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *