Zaaneilanders desnoods naar Raad van State wegens woontorens

De ‘Stuurgroep Nieuwbouw Zaaneiland’, waarin een deel van de buurtbewoners van het Zaaneiland is vertegenwoordigd, gelooft niet meer in participatie en praten met de gemeente en Rochdale over de bouw van twee woontoren van in totaal 120 woningen op de kop van het voormalige William Ponteiland.

Op het moment dat er een bestemmingsplan ligt, zullen ze waarschijnlijk een zienswijze indienen en als dat niet tot aanpassing van de plannen leidt, stappen ze naar de Raad van State.

Na nieuwe ‘inspraakavonden’ op 25 en 26 mei waren aanwezigen volgens de Stuurgroep ernstig teleurgesteld. Bij de inspraak waren zo’n 70 mensen (digitaal) aanwezig, 42 daarvan vulden daarna een enquête in, daarvan had 95 procent het idee “helemaal niets te veranderen valt aan het project.”

De stuurgroep vreest te weinig parkeerplaatsen en vindt ook de omvang van het project een probleem. Daarnaast zijn er bezwaren tegen wat de stuurgroep de ‘woonmix’ noemt (de 120 woningen zijn allemaal sociale woningbouw) en tegen de aanwezigheid van 20 appartementen voor begeleid wonen. Niet alle bezwaren werden door alle ondervraagden gedeeld.

Lees hier meer over de woontorens en de bezwaren.

Deel dit artikel:

13 reacties

 • Caroline Boone

  Nee serieus?
  Voelt dit deel van de Eilandbewoners zich te goed voor Sociale Woningbouw en aangepaste woningen?

  Waarom? Waar komt deze angst vandaan?
  Is men bang dat de waarde van de huizen omlaag gaat?
  Wil men zich niet associëren met een laag van de bevolking die iets minder te besteden heeft?
  Wil men zich niet associëren met een laag van de bevolking die begeleiding nodig heeft?
  Voelt deze groep met kapitale woningen zich misdeeld tov een groep bewoners die nu ook op het Eiland mogen komen wonen en wel goedkoper (maar ook veel kleiner)?

  Wat is dit?
  Alsof een parkeer probleem zich niet zou kunnen oplossen…
  En hoe mooi zou het zijn als in ieder geval een klein deel van de Zaanse starters en jongeren hier hun toekomstige woning zouden kunnen krijgen?
  Dit woonproject te groot?
  Hebben deze bewoners zich wel eens verdiept in het woning tekort wat nu heerst en wat ook hun kinderen te wachten staat?
  Die jongeren die gemeente Zaanstad keihard nodig heeft om op lange termijn de economie weer op kracht te brengen. Die door het krijgen van een woning deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Maar ook vooral hierdoor een toekomstperspectief krijgen. Wat zo ontzettend belangrijk is in deze tijden waarin de ene na de andere crisis zich opvolgt!

  Nee ik kan het niet bedenken. En als het een van bovenstaande redenen is dan mogen zij zich wat mij betreft diep schamen!

  • T. Sweeb

   Ik ben het roerend met u eens!
   Er zijn inderdaad veel te weinig woningen voor starters, mensen die zelfstandig willen wonen maar toch wat hulp nodig hebben en ook mensen met een kleinere portemonnee. Inspraakavonden zijn zoethoudertjes voor de mensen want er is geen inspraak.
   Ik heb, gelukkig, geen woonruimte nodig maar ik sympathiseer wel met de mensen die al jaren wachten op een eigen woonplek.

  • Simone Ronchetti

   Helemaal mee eens Caroline! Ik heb er gewoond (vanaf oplevering nieuwbouw tot 2003 en in het midden) zou me doodschamen als ik er nu nog woonde…

   • Nel Koppers

    Gelukkig zijn er ook nog andersdenkende Zaaneilandbewoners hoor, want ik (bewoner van het allereerste uur) denk wel toekomstgericht en wens iedereen, dus ook de jongeren die weer op krachten moeten komen, hun woonruimte en een mooie toekomst toe! Daarnaast is het goed dat er betaalbare woningen komen voor ouderen en nog mooier wanneer dit zorgwoningen worden van de toekomst, ingericht met allerlei domotica-innovaties. En de gemeenschappelijke ruimte in deze complexen kunnen een nuttige rol vervullen als het aankomt op het versterken van de informele sociale netwerken. Met elkaar maken we van het Zaaneiland een sociale samenleving!

   • P. Hoogkamer

    Chantage heet dat op voorhand dreigen met de raad van state. De Elite van het Eiland woont daar Waar ooit aan de badhuislaan de arbeiders van de hout industrie woonde . Ga je schamen.

  • Karel de Groot

   Mensen zijn niet tegen de woontorens en ook niet tegen de sociale huur. Mensen hebben problemen omdat er participatie zou zijn. Een overweldigende hoeveelheid mensen maken zich zorgen om de parkeer voorzieningen. De nieuwe bewoners zullen ook gewoon regelmatig een auto nodig hebben om op hun werk te komen. Maar de participatie bleek een wassen neus, er is niets, maar dan ook niets gedaan met de ideeën en suggesties van de bewoners. Suggesties die de leefbaarheid in stand houden voor de huidige en de nieuwe bewoners.
   Dus nee het gaat niet alleen om ons, maar ook om de nieuwe bewoners. Daarnaast zijn er zorgen over de kruising daar, waar zeer veel fietsverkeer langskomt en mogelijke onveilige situaties kunnen ontstaan. Ik hoef maar te verwijzen naar het bericht op de orkaan over de Wilhelmina brug waar ook al aangekondigd was dat het onveilig zou worden, is toen ook niets mee gedaan en kijk waar we nu zijn.
   Maar blijf vooral roepen dat de mensen op het eiland elitaire eikels zijn. Je zou je je misschien eens moeten verdiepen wat hun argumenten zijn. Want dat zijn argumenten waar die nieuwe bewoners ook achter zullen staan, en profijt van zullen hebben. Het merendeel heeft geen probleem met de woontorens of de sociale huur, maar met de parkeer problemen en de onveilige situaties die daaruit ontstaan.

  • Ger Docter

   Ik kan maar heel kort zijn je kan natuurlijk niet op elk open stukje grond woon kolossen neer zetten.Het William Pond kantoor kan je prachtige apartementen realiseren. En we hebben nou een maal ook leefruimte nodig.Ik wens de bewoners veel succes.

 • E. Renkema

  Triest dat parkeerproblemen belangrijker zijn dan gigantische woning tekorten.

 • Bonnie bon

  Wat ook een bezwaar is maar hier niet terugkomt is het effect op de scheepvaart. Nu is het bij de flats op de Badhuisstraat regelmatig al een windtunnel. Dat heeft ook zeker invloed op de veiligheid van het verkeer vanaf de brug maar ook op de scheepvaart die op dat punt moet afremmen voor de sluizen.

 • T Laan

  Zaaneiland, Peperstraat, Houthavenkade, Zaanse Helden, toren aan de Rozengracht… nu ga je bij ‘binnenstedelijk bouwen’ sowieso niet iedereen tevreden kunnen stellen en er zal overlast zijn. Maar dat kun je als gemeente natuurlijk samen met omwonenden en andere betrokkenen zo goed mogelijk proberen op te lossen. Als ik de artikelen van de Orkaan lees, lijkt het er eerder op dat participatie er voor de vorm is, waardoor mensen maar naar de rechter stappen. Dat is hun goed recht, maar het zou anders kunnen. Ondertussen zou er bij de gemeenteraad (onafhankelijk van politieke kleur) en de gemeente een belletje moeten gaan rinkelen.

 • Zaanstad kent een prachtig participatieprotocol: https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=16656

  Waarin te lezen valt: “Ga vooral het gesprek aan met mensen die een belang hebben dat wellicht niet helemaal strookt met wat u van plan bent. Samen kunt u wellicht tot oplossingen komen, waar u zich allebei in kunt vinden. Kijk daarbij ook verder dan direct omwonenden. Een project heeft soms ingrijpende effecten die verder reiken.”

  Het lijkt er erg op dat Zaanstad zich zelf niet erg aan dit protocol stoort. Bewoners worden pas laat op de hoogte gebracht van de plannen en daarna is er niets meer te veranderen. Participatie op papier, maar niet in woord en daad.

  Er zijn meerdere omwonenden met bezwaren, anders dan de ‘Stuurgroep Nieuwbouw Zaaneiland’, namelijk de bewoners van de Prins Hendrikkade die liever zien dat het pand niet gesloopt wordt maar in oude luister wordt hersteld.

  Al die meningen en ideeën hadden middels een goed participatieprotocol gehoord en meegewogen kunnen worden. Niet iedereen kan zijn zin dan krijgen, maar er is dan tenminste een transparant beslissingstraject en dat ontbreekt nu wederom totaal.

 • fons wegman

  Hier wordt weer een stukje omgang met sociale media getoond zoals het niet zou moeten zijn. Het zou goed zijn wanneer mensen zich eerst goed informeren voordat ze reageren en anderen de maat nemen.

  Op het Zaaneiland zijn nu 550 wooneenheden aanwezig. Daar worden er met de komst van de twee torens 120 aan toegevoegd. Dat is een toename van meer dan 20%. Daarnaast komen er ook nog 24 woningen en een restaurant op het water bij. Dat is niet niks en daar maken omwonenden zich om diverse redenen zorgen over.

  Zoals door Karel de Groot opgemerkt werd aangegeven dat de omwonenden mochten praten (participeren), maar bij de eerste meeting wordt al direct aangegeven dat, wat er ook gezegd wordt, het plan ongewijzigd naar de gemeenteraad zal gaan. Dat is participatie omdat er een vinkje gezet moet worden bij de vraag : “Omwonenden bij het project betrokken? ”.

  De bewaren komen niet alleen van Zaaneilandbewoners maar ook van bewoners aan de Hogendijk en de Prins Hendrikkade.

  Voor de mensen die denken dat deze woningen bedoeld zijn voor Zaankanters ook een teleurstellende mededeling. Zaanstad bouwt voor de regio. Hoeveel van deze woningen bestemd zijn voor Zaankanters weet men op dit moment nog niet.

 • Peter een Herder

  Nou komt er aan de overkant ook nog een haven met 50 extra plekken bij voor 10 jaar. Ben ik nou….gaat alles bij elkaar een grote optelsom worden. De

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *