De ‘Stuurgroep Nieuwbouw Zaaneiland’, waarin een deel van de buurtbewoners van het Zaaneiland is vertegenwoordigd, gelooft niet meer in participatie en praten met de gemeente en Rochdale over de bouw van twee woontoren van in totaal 120 woningen op de kop van het voormalige William Ponteiland.

Op het moment dat er een bestemmingsplan ligt, zullen ze waarschijnlijk een zienswijze indienen en als dat niet tot aanpassing van de plannen leidt, stappen ze naar de Raad van State.

Na nieuwe ‘inspraakavonden’ op 25 en 26 mei waren aanwezigen volgens de Stuurgroep ernstig teleurgesteld. Bij de inspraak waren zo’n 70 mensen (digitaal) aanwezig, 42 daarvan vulden daarna een enquête in, daarvan had 95 procent het idee “helemaal niets te veranderen valt aan het project.”

De stuurgroep vreest te weinig parkeerplaatsen en vindt ook de omvang van het project een probleem. Daarnaast zijn er bezwaren tegen wat de stuurgroep de ‘woonmix’ noemt (de 120 woningen zijn allemaal sociale woningbouw) en tegen de aanwezigheid van 20 appartementen voor begeleid wonen. Niet alle bezwaren werden door alle ondervraagden gedeeld.

Lees hier meer over de woontorens en de bezwaren.