Zaanse Dromen #47: Zaanstad Klimaatneutraal

Niet alle dromen zijn bedrog, maar deze dus wel. Ze gingen in rook op, vielen in het water of in duigen. Ze bleven beperkt tot de tekentafel, kwamen nooit verder dan een artist impression en verdwenen onder in de digitale ladenkast.

De Orkaan stoft er elke maandag eentje af die het waard is om aan de vergetelheid te ontrukken. Vandaag: Zaanstad Klimaatneutraal

Wat? Waar? Wanneer?

Het coalitieakkoord van 2014-2018:

“Zaanstad heeft hoge ambities voor zowel milieu als duurzaamheid: het aantal woningen dat last heeft van milieuverontreiniging wordt gehalveerd in 2020. In 2020 is het streven een klimaatneutrale stad te zijn.”

De gemeente wilde ‘concrete en zichtbare resultaten’ waarvan de ‘halvering van het aantal woningen dat last heeft van milieuverontreiniging’. Hoe dat destijds gemeten is en hoe het er nu mee staat? Onbekend? Vallen de mensen die overlast hebben in Assendelft en Krommenie van vliegtuigen en verkeer daar ook onder? De stank- en lawaaioverlast van de Amsterdamse haven? Olam? Aak?

In het akkoord van 2018-2022 werd al gas teruggenomen: “Wij willen een ‘klimaatneutrale stad’ worden” – maar dus pas in 2030-2040. Plots was het 10 à 20 jaar opgeschoven.

En wat nu?

Vier jaar later (2022-2026) is het nog steeds een ‘ambitie’: “Zaanstad heeft in het Zaans Klimaatakkoord 2.0 de ambitie uitgesproken om tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal te zijn.”

Begin dit jaar publiceerde de Rekenkamer een vernietigend rapport over de Zaanse klimaatambities die in 2020 gerealiseerd hadden moeten zijn. Zo heeft de Omgevingsdienst NZKG de opdracht te controleren of de klimaatdoelen in zicht komen. Dat moet bijvoorbeeld door met bedrijven afspraken te maken energiebesparingsmaatregelen te nemen. Maar met veel bedrijven wordt helemaal geen afspraak gemaakt:

“Ondanks deze tegenvallende resultaten heeft de gemeente de afgelopen jaren geen aanvullende afspraken gemaakt om de aanpak van de OD NZKG verder te intensiveren. De gemeente heeft de juiste inzichten en contacten om een betere grip te krijgen op een adequate uitvoering van de opdracht door de OD NZKG. Maar de gemeente heeft hierop niet meer ingezet. Dat vinden we opmerkelijk.”

Zaanstad heeft ook onvoldoende inzicht in “de mate waarin bedrijven voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht.” De Omgevingsdienst weet zelfs niet hoeveel groot- en middelgrootgebruikers van energie er zijn die aan de verplichtingen moeten voldoen. Een onvoldoende dus:

“Het college stuurt onvoldoende proactief (bij) op de realisatie van het proces van toezicht en handhaving door de OD NZKG. Daarom is de afgelopen jaren onvoldoende voortgang geboekt om de wettelijke en lokale klimaatdoelen te realiseren.”

Wat kwam er niet?

De plattegrond van de Hemmes duikt op in de stukken: nieuwe windmolens in een ecowijkje (dat ook nog steeds niet gebouwd is).

Een plaatje uit 2017 van de elektrische bussen in het autoloze centrum (Beatrixbrug?).

Lees ook:

De Zaanse droomkaart…

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *