Het is nogal wat. Een Amsterdams onderzoeksbureau heeft onderzoek gedaan naar ‘Nederlandse moslimjongeren’, waarbij ze voor het gemak degenen met bijvoorbeeld Indonesische, Surinaamse, of Nederlandse wortels oversloegen. Ze richtten hun pijlen/peiling op Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jeugd.

Het onderzoeksbureau had het best moeilijk want de onderzoekers moesten de straat op! Veldwerk was noodzakelijk om de aan ‘analfabetisme en digibetisme’ lijdende representatieve jongeren te onderzoeken. Met name de Turks-Nederlandse jongeren stonden er gekleurd op.

De  veldwerkers ondervroegen 300(!) stuks Turks-Nederlandse jeugd, waarvan 80% geweld door jihadistische groepen niet afkeurt. Dat is zorgwekkend en minister Asscher was geschokt!

Het zal Asscher misschien nog meer schokken als hij merkt dat er een online(!) petitie is opgesteld in het Nederlands(!) waarin Turks-Nederlandse jongeren reageren op het onderzoek:

“Hopelijk ten overvloede: de denkbeelden en de daden van degenen die zeggen te strijden voor wat zij een Islamitische Staat (die wij noch als islamitisch, noch als staat erkennen) durven te noemen, verwerpen wij met afschuw. Ten overvloede, omdat iedereen dit als vanzelfsprekend zou moeten beschouwen.”

Murat Baylan van D66 Zaanstreek, Armagan Babaoglu (VVD Zaanstad), Eylem Koseoglu (Raadslid PvdA Zaanstad), Bahar Palabiyik (Raadslid D66) en Songul Mutluer (Fractievoorzitter PvdA Zaanstad) ondertekenden mede deze petitie. Ook via Facebook lieten ze weten de enquête en de uitkomst te verwerpen.

UPDATE
Vrijdagmiddag is de grens van 1500 al bijna bereikt, een citaat uit de commentaren: “Minister Ascher zou toch beter moeten weten dat slechts 300 personen niet representatief kunnen zijn voor de bijna 400.000 Turkse Nederlanders die Nederland telt.”