Professor Herman van de Werfhorst heeft voor onderzoek naar ongelijkheid in educatie, in relatie tot de onderwijsprestaties van studenten, de VICI-beurs toegewezen gekregen van anderhalf miljoen euro.

Op de site van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek staat over zijn onderzoek:

‘Between institutions and social mechanisms: education and inequality in comparative perspectiveProf. dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst (m), UvA – Sociology De manier waarop een onderwijssysteem is ingericht is gerelateerd aan de onderwijsprestaties van studenten en ongelijkheden in het onderwijs. Landenvergelijkend onderzoek kijkt te weinig naar de micro-mechanismen die verklaren hoe het komt dat systeemkenmerken met deze uitkomsten samenhangen. Ik onderzoek hoe onderwijssysteemkenmerken microprocessen in gezinnen en scholen kunnen versterken of verzwakken, en hoe deze systeemkenmerken zijn ontstaan en worden gelegitimeerd.’

Onze verwachtingen zijn hooggespannen en we zullen zijn onderzoek volgen.

Eerder schreven wij dit en dit artikel over professor Van de Werfhorst.