‘Bomen, de longen van de stad’ heet het ‘Bomenbeleidsplan 2020-2050’ van Zaanstad. Maar de longen aan de Westzijde werken voorlopig niet meer.

Boven de bomen zoals ze er nu bij staan, onder zoals het in juni 2020 was. Zoek de verschillen.

Op 8 april werden de bomen bij de Bieb in de Westzijde fors gesnoeid, dat werd gestaakt toen bleek dat er geen vergunning was. De dag erop waren zes van de negen bomen volledig van alle zijtakken ontdaan, bij tweeënenhalve boom was dat werk halverwege gestaakt.

Buurtbewoners hingen spandoeken op “Langzame dood door snoei!!! Schande” maar die werden snel verwijderd. Ook werd het snoeiwerk gemeld op de site van Zaanstad. Het rigoureus snoeien (kandelaberen) zou gelijk staan aan kappen. Dat laatste is niet uitgesloten, overal wordt bij kandelaberen gewaarschuwd voor de ernst van deze ingreep, de kans dat bomen het niet overleven is groot. De woordvoerder van wethouder Gerard Slegers laat echter weten:

“de verwachting is dat de bomen het zullen overleven en we het oude beeld uiteindelijk weer terugkrijgen.”

Maar hoe zit het met die bomen, was er nu wel of geen vergunning nodig, en is er illegaal gesnoeid?

“Alle bomen zijn particulier. Een deel ervan (5) staat echter buiten het hek, in het trottoir, en wordt daarom als openbaar beschouwd. Wanneer iemand een boom op openbaar terrein voor meer dan 20% wil snoeien, is een vergunning nodig. Bij de bomen langs de Westzijde werd meer dan 20% gesnoeid per boom dus de bomeninspecteur heeft het werk stilgelegd. Vervolgens zijn de volgende dag de resterende bomen ook beperkt gesnoeid. Wanneer dit onder de 20% per boom blijft is dat vergunningsvrij.”

Dat er ‘beperkt gesnoeid’ is, klopt niet. De bomen zijn van alle zijtakken ontdaan. Wat “als openbaar beschouwd” betekent is duister: als daar een vergunning nodig was, is er illegaal gesnoeid, en niet zo’n beetje ook. Dat levert normaal gesproken een boete op. Bij tweeënhalve boom is het werk niet doorgezet. Volgens Zaanstad moet voor die resterende bomen alsnog een vergunning worden aangevraagd.

Lees ook: Buurt boos over bomenkap bij Bieb

De bomen op 6 juni 2020
De bomen achter het hek die grotendeels van zijtakken zijn ontdaan.
De twee bomen links waarvan alle zijtakken zijn gesnoeid.
De boom links is half gesnoeid, bij de twee exemplaren daarnaast alleen de onderkant
Juni 2020, panoramafoto