Zaanstad energieneutraal in 2030 – zonnepanelen op braakliggende gronden

Uit een inventarisatie van de collegeprogramma’s door Bouwend Nederland Regio Randstad Noord blijkt dat vrijwel alle Noord-Hollandse gemeenten (46 van de 50) duurzaamheid en duurzaam bouwen in het programma hebben opgenomen. Acht gemeenten hebben zichzelf als doel gesteld energieneutraal te worden.

Hilversum wil in 2015 energieneutraal zijn en wil tevens koploper zijn. Ook Beverwijk en Haarlem willen energieneutraal worden. In 2030 wil Zaanstad energieneutraal zijn en daarnaast zonnepanelen op braakliggende gronden plaatsen.

Aalsmeer wil voorbeeldprojecten op het gebied van zonne-energie realiseren. Door Amstelveen wordt ingezet op duurzaam inkopen.

bron: Duurzaam Vastgoed / foto: Duurzaam geproduceerd