PvdA-raadslid Tjeerd Pietersma wil van Zaanstad weten hoe het zit met de lening van € 10,75 miljoen die Zaanstad in 2014 aan AZ verleende.

Volgens hem houdt B&W van Zaanstad de ‘aangepaste leenovereenkomst’ tussen AZ en Zaanstad ter onrechte geheim.

In 2014 gaf Zaanstad de lening van maximaal € 10,75 miljoen aan AZ toen de betaald voetbalclub aangaf de nieuwe trainingsfaciliteit op sportpark Kalverhoek te gaan bouwen. De lening zou in 25 jaar worden afgelost met ongeveer € 400.000 per jaar en zou 4 procent rente worden betaald*. Het zou Zaanstad geen cent kosten.

Als AZ geld verdiende aan transfers zou de club 10 procent van transfersom (maximaal € 400.000 per jaar) gebruiken om versneld af te lossen. Volgens onze gegevens is vanaf 2014 vrijwel elk jaar (behalve in 2014) aanzienlijk meer binnengekomen dan € 4 miljoen per jaar (Vincent Janssen, Steven Berghuis, Ridgeciano Haps, Jahanbakhsh) zodat de extra aflossing zo’n € 2 miljoen zou moeten zijn.

Staatssteun

Zaanstad had de lening bij Europa aangemeld in de verwachting dat de lening niet als staatssteun zou worden aangemerkt:

“In de nieuwe AGVV [Algemene Groepsvrijstellingsverordening Sport] is een vrijstelling opgenomen voor steun voor de bouw of modernisering van sportinfrastructuur, op grond waarvan decentrale overheden steun kunnen verlenen aan een BV0.”

En als het toch staatssteun was, liep Zaanstad geen enkel risico:

“mocht de Europese Commissie onverhoopt oordelen dat met de in deze overeenkomst vastgelegde geldlening toch sprake is van ongeoorloofde staatsteun, deze steun door AZ aan Zaanstad moet worden terugbetaald”

Huurkorting

Pietersma las in de ‘summiere’ toelichting bij de jaarrekening 2019 dat (een deel van) de lening lijkt te zijn ‘overgeheveld’ naar iets dat ‘vooruitbetaalde huurkosten’ heet.

Toen Pietersma vroeg hoe dat zat kreeg hij te horen dat

“deze lening is onderzocht in het kader van staatssteun. Er is nu sprake van een vooruitbetaalde huurkorting, waarmee de situatie past binnen de geldende wetgeving.”

Dat lijkt erop dat Europa (een deel van) de lening dus wel als staatssteun ziet. Dat wordt dus niet teruggevorderd zoals er in het contract staat, maar omgezet in een andere vorm van kredietverstrekking (waar de raad dus geen goedkeuring aan heeft gegeven).

Deze omzetting had volgens wethouder Krieger geen financiële consequenties.

Geheimhouding

Maar Pietersma kon niks vinden over wat er nu precies afgesproken was:

“Nader onderzoek wees uit dat over de gewijzigde leningovereenkomst geen informatie op RIS (RaadsInformatie Systeem) aanwezig is. Ook in de B&W-besluiten is geen besluit, noch verwijzing naar achterliggende stukken te vinden.”

Pietersma schrijft dat hij een aantal keren met ambtenaren en de wethouder gesproken heeft over de zaak en dat

“de verwachting is gewekt dat stukken na toestemming van AZ aan de raad kunnen worden verstrekt. Mij is aangegeven dat de toestemming om de stukken vrij te geven eind juli al is afgegeven door AZ.”

Zijn vraag is daarom wanneer de gemeenteraad iets te horen krijgt over de nieuwe afspraak met AZ.

Bronnen: contract Zaanstad – AZ, documenten over lening uit 2014, vragen Pietersma, Jaarrekening Zaanstad 2019, transfermarkt.nl, eerder nieuws op De Orkaan, Google Earth (foto).

* In de eerste versie stond dat de looptijd 10 jaar was, dat is onjuist, de looptijd is 25 jaar. Met een reguliere aflossing van € 400.000 per jaar en de extra aflossing van een even hoog jaarlijks bedrag vanwege de succesvolle transfers zou er nu nog zo’n € 6,5 miljoen resten van de lening. De extra aflossing als gevolg van de transfers is maximaal vijf jaar.