Zaanstad krijgt bijna een half miljoen subsidie om stadsverwarming in Zaanstad-Noord te ontwikkelen. Dat meldt The Amsterdam Economic Board, waar wethouder Dennis Straat namens Zaanstad Boardlid van is.

The Amsterdam Economic Board spant zich in voor duurzaamheid. Eén van de activiteiten is het Uitvoeringsprogramma Warmte- en koudenetten MRA, waarin gemeenten, woningcorporaties en energiepartijen werken aan oplossingen voor duurzame energievoorzieningen.

In het kader van dat programma heeft Zaanstad met de Amsterdam Economic Board een subsidieaanvraag gedaan in het kader van de Europese Energy Efficiency Fund (EEEF):

“Begin december is duidelijk geworden dat de subsidieaanvraag van 465.000 Euro is goedgekeurd door de Europese Commissie. Met de subsidie kan een aanbesteding voor de uitbreiding van het bestaande stadsverwarmingsnetwerk in Zaanstad-Noord worden voorbereid en uitgevoerd.

Een belangrijk onderdeel van de aanvraag betreft de op te zetten kennisuitwisseling in de MRA-regio gefaciliteerd door de Amsterdam Economic Board. Op deze wijze kan de gehele regio meeprofiteren van de opgedane ervaringen en leveren de Amsterdam Economic Board en de gemeente Zaanstad een boost aan het Uitvoeringsprogramma Warmte- en Koudenetten MRA wat begin 2015 zal starten.”