Zaanstad wil de eigen bruggen zelf blijven bedienen. Het provinciale plan om vanuit Heerhugowaard de bruggen centraal te laten bedienen, wordt afgewezen.

Zaanstad wil zelf “regie houden op de bediening van de bruggen. De veiligheid van de bediening en het voorkomen van versnippering zijn belangrijke factoren bij de afweging van het college.”

De provincie Noord-Holland bouwt in Heerhugowaard een regionale bediencentrale die in 2018 in werking gaat. Brugeigenaren, zoals Zaanstad, ProRail en Rijkswaterstaat, kunnen de bediening van hun bruggen bij die centrale onderbrengen. Zaanstad concludeert dat het overbrengen van de brugbediening te weinig voordelen biedt.

Vorig jaar kondigde de gemeente aan de centrale bediening te gaan onderzoeken. Bij centrale bediening zouden brugwachters hun baan verliezen, nieuw personeel zou extern aangetrokken worden.

Bruggen in Zaanstad worden overigens wel degelijk centraal bediend, maar dan vanuit een post op het sluizencomplex. De financiële voordelen van provinciale centrale bediening zijn overigens marginaal.

Wethouder Leny Vissers-Koopman zegt in het persbericht van de gemeente:

“Integrale veiligheid en een betrouwbare en flexibele bediening zijn essentieel. Het is gemakkelijk wanneer de brugbedienaars en havenbeambten in hetzelfde kantoor werken en elkaar snel weten te vinden. De huidige manier van bedienen wordt gewaardeerd door alle gebruikers en eigenaren van bruggen. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de kwaliteit en professionaliteit van de bediening. Er is geen noodzaak om de bediening nu onder te brengen in een centrale in Heerhugowaard.”

Provinciale bruggen

De gemeente wil geen versnipperde brugbediening, omdat dat niet handig is voor de scheepvaart. Dan moet een schip tijdens het varen over De Zaan met verschillende bediencentrales contact houden. Dat is onhandig en kan tot veiligheidsrisico’s leiden. Daarom gaat Zaanstad er vanuit dat de provincie ook de bediening van de provinciale bruggen, met name de Julianabrug en de Clausbrug, bij Zaanstad laat, net zoals dat nu gebeurt.

Wethouder Leny Vissers wil ook de bediening van de Zaanspoorbrug en de Coenbrug, die van ProRail en van Rijkswaterstaat zijn, door Zaanstad laten gebeuren. Anders zou er alsnog versnipperde brugbediening kunnen ontstaan.

Zaanstad heeft tien bruggen in beheer en bedient drie provinciale bruggen en ook de Spoorbrug in Zaandam van ProRail en de Coenbrug in de A8 van Rijkswaterstaat. Alle Zaanse bruggen samen gaan jaarlijks ruim 50.000 keer open en dicht.