Zaanstad wil snel transitie-gesprek RTV Zaanstreek en Orkaan

De gemeente Zaanstad wil snel in gesprek met RTV Zaanstreek om de transitie naar de nieuwe situatie waar De Orkaan de ‘lokale publieke media-instelling’ voor Zaanstad en Wormerland is, soepel te laten verlopen.

De aanwijzing van De Orkaan is per 1 februari bekrachtigd door het Commissariaat voor de Media. De subsidie van de beide gemeenten gaat vanaf die datum naar De Orkaan.

RTV Zaanstreek krijgt wel geld van de gemeenten om hun operatie af te bouwen, maar daarvoor moet een begroting worden ingediend. Dat geld kan niet besteed worden aan het maken van programma’s. Zaanstad wil “met RTVI Zaanstreek gesprekken starten over de transitieperiode en eventuele verplichtingen/kosten die zij in deze tijd nog moeten voldoen.”

Zaanstad wil ook met RTV Zaanstreek en De Orkaan samen praten “om de overgang van de zendmachtiging (transitie) zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden met oog voor de vrijwilligers en het publiek”. Door de raad van Zaanstad is dat gevraagd in een motie die op 16 september 2021 werd aangenomen.

Bezwaarprocedure

De Orkaan heeft toegezegd die motie uit te voeren. RTV Zaanstreek is nog niet zover, voorzitter Jelle Linnekamp zei eerder tegen De Orkaan niet mee te willen werken aan de transitie. Ook voerde de omroep juridische procedures om zelf de zendmachtiging binnen te halen. De omroep heeft tevergeefs een zienswijze ingediend bij het Commissariaat voor de Media tegen de beslissing om De Orkaan te aanwijzing te verlenen. Het Commissariaat stelde dat de procedure correct was verlopen, dat er een duidelijk keuze door de beide gemeenten was gemaakt voor De Orkaan en dat de aanvraag van De Orkaan voldeed aan alle eisen van de Mediawet.

RTV Zaanstreek gaat nu opnieuw een juridische bezwaarprocedure starten om de aanwijzing terug te draaien. Dat heeft overigens geen opschortende werking, de aanwijzing blijft bij De Orkaan. De uitzendrechten van RTV Zaanstreek die door het Agentschap Telecom zijn verleend, vervallen.

Ook gaat RTV Zaanstreek een Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) procedure beginnen bij het Commissariaat voor de Media omdat er “te veel zaken en procedures gedurende deze aanvraag [zijn] toegepast waarbij wij een vraagteken plaatsen.”

‘Gepasseerd station’

In het persbericht waarin de juridische stappen werden aangekondigd, zegt RTV Zaanstreek ook te willen praten met De Orkaan, “wij zijn nog altijd bereid is tot intensieve samenwerking en pleiten ervoor om opnieuw aan tafel te gaan om deze mogelijkheden te bekijken”.

Jan Lapère, voorzitter van Stichting Zaans Media Platform:

“Wat ons betreft is dit ‘aanbod’ een gepasseerd station. De uitspraken van de gemeenteraden en het Commissariaat zijn duidelijk. De keuze voor De Orkaan is het gevolg van een zorgvuldige procedure en democratische besluitvorming. Onze aanvraag is goed onderbouwd en de argumenten van RTV Zaanstreek tegen de aanwijzing voor De Orkaan zijn allemaal weerlegd door het Commissariaat.

De gesprekken onder leiding van Zaanstad gaan wat ons betreft over de transitie. Maar daar wil RTV Zaanstreek dus niet aan meedoen.

Ook vraag ik me af wat voor zin gesprekken hebben als RTV Zaanstreek tegelijkertijd juridische procedures voert om het besluit van het Commissariaat terug te draaien en de deugdelijkheid van de besluitvorming aanvecht via de WOB-procedure.”


Ondertussen is De Orkaan op stoom, we hebben een redactie (Houthavenkade 5), organiseren samen met onze Oostzaanse mediapartner Radio9 aanstaande zaterdag een verkiezingsdebat en lanceren op 24 februari het eerste OrkaanCafé in de Oostzijderkerk.

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Kees Huyser

  Slechte verliezers, die RTVZ. Wat nu? Een bestorming van het Orkaan redactiekantoor?

 • Dan is de zender op 107.1 MHz op dit moment illegaal als ik het goed begrijp.

  • E.M van de Woestijne

   Nee. Er is een transitieperiode.
   Bron: CvdM
   “Afbouw of overdracht van activiteiten
   Soms wordt een nieuwe lokale omroep aangewezen waarbij de zittende omroep wordt afgewezen. Om ervoor te zorgen dat de uitzendingen in de gemeente wel doorgaan, moeten afspraken door de gemeente worden gemaakt over de afbouw dan wel overdracht van de activiteiten van de vertrekkende omroep.

   Het gemeentebestuur en de omroepen moeten dit proces samen vormgeven. Dat kan ingewikkeld zijn, aangezien aanvankelijke pogingen van de gemeente om de aanvragers te laten samengaan geen resultaat hebben opgeleverd. Het is niettemin van belang dat er tijdig afspraken worden gemaakt over het moment en de vorm van afbouw en overdracht, zodat zo snel mogelijk na de aanwijzing van een nieuwe omroep de feitelijke overdracht kan starten. Het Commissariaat adviseert het gemeentebestuur in dit proces een proactieve rol te kiezen.”
   https://www.cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beginnen/gemeente/besluit-na-advies-gemeenteraad

 • Dat ik een reclame van “BS Ontruiming” onder het artikel vind (“BS: Praktische steun bij ontruiming”) geeft te denken. Is de AI al zo ver gevorderd of is het gewoon toeval? Ik moest in elk geval heel hard lachen.

 • Wesky Badhi

  Voor beide zou ik nog geen stuiver geven zie de toegevoegde waarde niet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *