‘Profvoetballer’ antwoordt burgemeester Hamming op de vraag wat hij vroeger wilde worden. Maar later geeft hij toe dat die wens vrij kansloos was.

Op vrijdagochtend 8 maart bracht burgemeester Hamming een bezoek aan de leerlingen van basisschool De Kleurenpracht. Vijf enthousiaste leerlingen, Sador, Elis, Mucihad, Fatima en Lavin, bedachten samen tien vragen, die zij op hem af mochten vuren.

In de papieren jubileum-Orkaan interviewden we tien-tienjarigen. Deze krant werd op donderdag 22 februari aan de kinderen en de burgemeester overhandigd. Tijdens deze uitreiking mochten de kinderen ook een aantal vragen stellen aan de burgermeester. Twee van hen waren zo geïnteresseerd dat ze nog meer wilden weten, daarom besloot burgemeester Hamming maar eens langs te gaan bij hun school.

De vragen die gesteld werden waren gevarieerd en scherp. Van simpele vragen zoals ‘wat is uw lievelingskleur?’ en ‘hoe lang bent u?’ tot belangrijke maatschappelijke kwesties zoals klimaatverandering en verkiezingen. Als echte journalisten gingen de kinderen diep in op de materie en waren ze niet snel tevreden met oppervlakkige antwoorden.

Op de vraag wat hij later wilde worden, antwoordde Hamming:

“Vroeger wilde ik altijd voetballer worden, maar ik kwam er al snel achter dat ik daar niet genoeg talent voor had. Nu vind ik het belangrijk om een goed mens te worden en gelukkig te zijn in het leven met mijn gezin en kinderen.”

Een van de kinderen reageerde hierop:

“Maar meneer, u bent toch al een goed mens?”

Het is duidelijk dat de kinderen zich bewust zijn van maatschappelijke kwesties. Hamming legde uit dat hij niet de baas is van Zaanstad, maar dat deze rol eigenlijk toebehoort aan de gemeenteraad. Hij vertegenwoordigt op zijn beurt deze gemeenteraad. Hierop reageerde een van de kinderen:

“Dus als wij onze problemen doorgeven aan die mensen van de gemeenteraad en die gaan dat oplossen, dan zijn wij dus eigenlijk ook de baas!”

Door Silva Honig.