30 km ‘adviessnelheid’ in Westerkoog

De maximumsnelheid op De Wildeman in Westerkoog blijft na de 24-uurs-openstelling van de busbrug naar Westerwatering 50 km. Maar de adviessnelheid wordt 30 km. Ook komen er verkeersremmende maatregelen.

Op De Glazenmaker wordt het nu 50 km in plaats van de geplande 30 km. Maar ook hier wordt 30 de adviessnelheid.

Zaanstad wilde aanvankelijk 50 km op De Wildeman en 30 km op De Glazenmaker. Maar dat voorstel kon niet op steun van de klankbordgroep van bewoners rekenen. Zij wilden overal 30 km. Maar dat kan weer niet volgens landelijke richtlijnen, de politie en de vervoerregio volgens wethouder Slegers.

“Verkeerskundig is deze niet gewenst, omdat bij een 30km/uur-inrichting, volgens de landelijke richtlijnen Duurzaam Veilig, hoort dat auto- en fietsverkeer gemengd over de weg rijden en verkeer van rechts voorrang krijgt. Hierdoor is de kans op opstoppingen groter. En vanwege gemengd verkeer en dat verkeer van rechts voorrang krijgt in combinatie met de hogere intensiteit komt de verkeersveiligheid in het geding. Ook zebrapaden horen niet thuis in een 30km/uur-gebied. Dit is het tegenovergestelde van wat de bewoners wensen (o.a. veilige voorzieningen voor fietsers en voetgangers).

Verder adviseren de Vervoerregio Amsterdam (vanwege de betrouwbaarheid van de dienstregeling) en de verkeerspolitie (het is een gebiedsontsluitingsweg: richt deze als zodanig in) negatief op deze variant.”

Bij de klankbordgroep was ook veel enthousiasme voor de zogenaamde Westerkoogweg die dwars door Westerkoog zou lopen, vanaf de busbrug tot het benzinestation, maar: “deze variant ligt echter buiten scope en budget.” (Het zou naar schatting minstens € 9 miljoen kosten.)

De voorkeursvarianten, overal 30 km en Westerkoogweg, haalden het dus beide niet, “de reactie van de klankbordgroep is wisselend” volgens Zaanstad.

De verkeersremmende maatregelen bestaan uit kruispuntplateaus met zebrapaden, fietsstroken en een rotonde aan de noordzijde. Doorgaand verkeer houdt voorrang.

Eind 2019 wil Zaanstad het definitieve ontwerp aan de raad voorleggen. Het besluit om de busbrug 24 uur per dag open te stellen is overigens nog niet genomen. Als dat gebeurt en het ontwerp is af kan de vergunning worden aangevraagd (bezwaarprocedures zijn mogelijk). Als het stikstofbesluit (PAS) geen roet in het eten gooit kan de vergunning in 2020 worden verleend.

Deel dit artikel:

15 reacties

 • A. Wempe

  Er zijn automobilisten die denken dat de ringweg een racebaan is. Ik begrijp niet waarom er geen 30 km zone ingesteld wordt. Er zijn zoveel kinderen die de weg moeten oversteken.

  • Wouter Bahlmann

   Dat is dus het hele punt…het wordt een 30 kmh zone, maar dat is dus niet de officiële maximumsnelheid.
   Dat betekent dus blauwe vierkante borden met 30 erop, deze zie je heel veel staan en (bijna) iedereen gaat er dan vanuit dat je max 30 mag. Blauw betekent altijd advies snelheid, niet maximum.

 • Jaap Meeuwsen

  ” Overal 30 km. Maar dat kan weer niet volgens landelijke richtlijnen, de politie en de vervoerregio ” ??
  Kan niet of wil niet ? Ik zou deze richtlijnen die hierop betrekking zouden hebben wel eens in willen zien.
  En wat heeft de politie ( geen zin om te handhaven ? ) en de vervoerregio ( wat is dat ? ) er mee te maken.
  Ik kom in andere plaatsen hele wijken, zelfs dorpen tegen die zonder problemen helemaal 30 km gebied zijn.
  Sorry dat ik het niet snap maar ook dat zal wel weer de bedoeling zijn ?

  • De Orkaan

   We hebben de uitgebreide motivatie toegevoegd (plus de link naar het stuk zodat iedereen het zelf kan lezen).

   • Jaap Meeuwsen

    Nou, na dit nog een paar keer doorgelezen te hebben, ik snap er nog steeds niks van.
    Ligt ongetwijfeld aan mij hoor.
    Zebrapaden horen niet in een 30 km gebied ? Wie heeft dat bedacht ?
    De doorstroming zal toch ver te zoeken zijn wanneer de busbrug 24 uur per dag open is, dan staat de boel toch vast.
    Probleem opgelost.

    • JanG

     Twee weken geleden heeft Zaanstad bij Dirk aan de Westzijde een zebrapad aangelegd. Midden in een 30 km gebied!

     • Jaap Meeuwsen

      Heb nog even gekeken, weet niet hoe een zebrapad eruit moet zien kwa afmetingen volgens de richtlijnen maar het ziet er wel een beetje raar uit die brede witte banen maar het is volgens mij een zebrapad.
      Kan dus gewoon wel in een 30 km zone.
      Totdat iemand erachter komt dat het toch niet mag, kunnen de witte steentjes er weer uit 🙂

  • Jaap Meeuwsen

   Doet me denken aan dat eindeloze geleuter en gedraai over de Westzijde, stukje 30, stukje 50, stukje 30 enz.
   Nee, dat is lekker duidelijk en practisch te handhaven.
   O nee, 30 km zones wordt niet gehandhaafd. Zijn we van dat probleem ook weer af.
   En vervoerregio zal te maken hebben ( ik gok maar wat hoor ) met de stadsbussen ? Die horen daar toch al niet sneller te rijden dan 30 km hoewel, je hebt er chauffeurs bij hoor.

 • Wouter Bahlmann

  Als bewoner van Westerwatering zie ik vooral dat stikstofbesluit een probleem zijn, helaas. Ik vraag mij dan af wat er meegenomen wordt in z’n onderzoek. Wordt er ook gekeken naar de route die er gereden moet worden, en wat voor uitstoot dat oplevert, wanneer er niet over De Binding gereden mag worden?
  Wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar vrijstelling voor volledig elektrische auto’s, deze hebben immers geen uitstoot.

 • Egbert Visser

  Het is dezelfde discussie als de Westzijde, in 30 km zones controleert de politie niet.
  Aan de rondweg wonen een paar eigenheimers met meneer Hos als voorzitter van de klankbordgroep voorop die maar blijft drammen over de weg binnendoor.
  De weg binnendoor is natuurlijk uit den boze. Het is nu een veilige doorgaande fietsroute en dat meot zo blijven.
  Mijn keuze is nog steeds de weg buitenom, trek de Houtveldweg door om Westerkoog heen en laat deze aansluiten op de Guisweg .

  • Jaap Meeuwsen

   Zou inderdaad een goeie oplossing zijn Egbert maar is beschermd natuurgebied dus kan ook niet.
   Toch de Vincent van Goghweg maar op de een of andere manier doortrekken als ontsluitingsweg ?
   Trouwens, 30 km zone, dus geen adviessnelheid, is niet mogelijk want dat zal opstoppingen veroorzaken.
   Snelheidsremmende maatregelen zouden er wel kunnen ? En die veroorzaken geen opstoppingen ?
   Leg dat maar weer eens uit.
   De Westzijde, Raadhuisstraat enz tot de Guisweg is een 30 km zone ( geen advies ), merk daar niks van opstoppingen als gevolg daarvan.
   Er blijven natuurlijk altijd idioten die zich niet aan deze snelheid houden
   maar dat hou je als er niet gehandhaafd wordt maar het scheelt echt wel.

   • Egbert Visser

    Jaap, de Vincent van Gogh doortrekken zal denk ik niet lukken omdat daar veelsporen zijn en het treinviaduct maar ik denk dat het wel mogelijk is een aansluiting te maken op de Provinciale Weg thv van de haakse bocht in de Houtveldweg bij de hoogspanningsmasten, daar is ruimte en bij de Provinciale Weg kun je ruimte creeren door de voormalige school aan de Vlielandstraat

 • Erwin

  @De Orkaan. De foto bij het artikel lijkt een uitsnede van een tekening. Is die misschien ergens te downloaden?

 • Jaap Meeuwsen

  “Er wordt vaak beweerd dat het zebrapad ook niet thuis hoort in een 30 km-zone. Dat is onjuist. Zeker bij belangrijke oversteeklocaties, is een zebrapad soms juist gewenst. Vooral als een 30 km-zone sober (met minimale snelheidsremmende maatregelen)is ingericht”
  Bron : http://www.vvn.nl ( Veilig Verkeer Nederland )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *