Aanvraag tweede islamitische school in Zaanstad #GEHEIM

Zaanstad heeft het verzoek gekregen van de Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland om een basisschool op islamitische grondslag op te nemen in het Plan van Scholen 2021-2023.

De aanvraag zelf is niet openbaar gemaakt door Zaanstad. De school wil volgend jaar beginnen, in het schooljaar 2021-2022.

Volgens de gemeente bevatten “bijlagen stukken die persoonsgegevens bevatten” en daarom niet openbaar worden gemaakt, daar voegt Zaanstad aan toe dat zoiets “zonder tegenbericht van de afzender” ook niet gaat gebeuren.

Raadsleden kunnen de stukken binnen het besloten deel van het RaadsInformatieSysteem (RIS) wel raadplegen. Het College van B&W stelt voor de zaak zelf af te doen.

Wat weten we wel?

Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland heeft op dit moment twee scholen in Noord-Holland. Elif Hoorn (2014) en sinds de zomer van 2019 Elif Amsterdam, een vestiging in Heemkerk sloot in 2019. In 2018 moest de school ruim € 60.000 terugbetalen aan het Ministerie van Onderwijs omdat ze van de personeelskosten de inrichting van de school had betaald. De beoordeling van het onderwijs in Hoorn is ‘voldoende’ volgens de inspectie.

Voorzitter van de stichting is Recep Konuksever; Yusuf Altuntas is directeur/bestuurder van SIO Noord-Holland.

In Zaanstad is nu één islamitische school gevestigd: De Horizon (voorheen De Roos) in Poelenburg.

Wat staat er in de stukken?

Uit de stukken die Zaanstad niet openbaar wil maken, blijkt hoe potsierlijk de geheimhoudingsobsessie van de gemeente is. Het gaat namelijk om openbare gegevens die ook zo via de inschrijving Kamer van Koophandel op te vragen zijn: de ‘persoonsgegevens’ zijn niks meer dan de namen van de bestuurders van de stichting. Die zijn gewoon openbaar. (En staan ook op de website van de stichting.)

Het gevolg van dit geheimhoudings-circus is dat er nu een zweem van geheimzinnigheid rond de aanvraag hangt die er helemaal niet is en die de stichting uiteraard ook helemaal geen goed doet.

In de aanvraagbrief schrijft Yusuf Altuntas dat de leerlingenprognose later zal worden toegestuurd. Hopelijk is die wel openbaar.


Zaanstad heeft er een gewoonte van gemaakt om brieven die aan de raad gestuurd worden en waarin persoonsgegevens voorkomen of andere zaken die men niet openbaar wil maken geheim te maken (‘niet openbaar’ noemen ze dat zelf).

De Orkaan vindt dat een een principieel onjuiste gang van zaken. De gemeenteraad is een openbaar lichaam en brieven aan de raad zijn in principe openbaar. Geheimhouding geldt alleen voor zaken die volgens de Wet Openbaarheid Bestuur niet openbaar gemaakt kunnen worden.

De AVG (privacy-wetgeving) kan alleen een rol spelen als het om namen of adressen gaat, en zelfs dat is de vraag. Als mensen hun naam en hun klacht niet openbaar willen maken, moeten ze geen brief aan de gemeenteraad sturen. Daar is – voor zover wij weten – in Nederland ook nooit een rechtszaak over geweest. Bovendien doet het briefschrijvers tekort, anderen zijn niet op de hoogte van hun klacht, in de gemeenteraad kan er moeilijk over geheime documenten gepraat worden en de media kunnen er maar beperkt aandacht aan besteden, de inhoud van de klacht blijft immers geheim.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • hans van loo

  Al veel en veel langer vraag ik me af wat het nut is van scholen bestemd voor aanhangers van een bepaald geloof. Op school leer je sommetjes,taal,Nederlands (stiefkindje las ik onlangs ergens),aardrijkskunde,hopelijk niet verdraaide geschiedenis,etc. Dat heeft met de Bijbel, de Koran en al was dies meer zij niets te maken.

  • André van Beveren

   Heel goed, onderwijs hoort onderwijs te zijn en geen voorbereiding op zaken van religieuze aard. Dat hoort thuis in de religieuze instellingen als kerken, synagogen of moskeeën. Daar kunnen kinderen en jongeren vergiftigd worden met religieuze meningen.

  • Bram Laterveer

   Ik ben het hier helemaal mee eens. Laten we nu eindelijk eens stoppen met godsdiensten op scholen en de kinderen weer fatsoenlijk onderwijs gaan geven. Zels vaderlandse geschidenis, het erfgoed van Nederland, word niet meer gegeven.

 • Bruce Latham

  “De AVG (privacy-wetgeving) kan alleen een rol spelen als het om namen of adressen gaat”

  Hoe komen jullie dat nou weer bij? Allerlei gegevens die tot personen teruggeleid kunnen worden vallen onder de AVG. Dus ook kentekens bijvoorbeeld, of email adressen. Wat dus niet betekent dat het automatisch verboden is die ergens te publiceren, want in de AVG staan ook weer genoeg grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens. Maar klopt niet dat ze niet onder de AVG vallen!

  • De Orkaan

   Waarom zou de gemeente kentekens openbaar gaan maken? In Zaanstad wordt vrijwel elk document dat door een burger naar de gemeente wordt gestuurd geheim (niet openbaar) gemaakt vanwege ‘persoonsgegevens’.

   “in de AVG staan ook weer genoeg grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens”. Dat is precies de grondslag voor de geheimhouding, publiceren is namelijk ook een vorm van ‘verwerken’.

   • Bruce Latham

    Ok, misschien was mijn punt niet duidelijk. Jullie schrijven dat de AVG alleen betrekking heeft op namen en adressen, en ik geef een voorbeeld van iets dat geen naam of adres is. Maar dat terzijde publiceert de gemeente af en toe wel degelijk kentekens. Zie maar bijvoorbeeld in de bekendmakingen de objecten verwijderd uit de openbare ruimte.

    Publiceren van persoonsgegevens is inderdaad verwerken. Voor het verwerken van persoonsgegevens is een grondslag nodig. Die persoonsgegevens zijn breder dan alleen namen en adressen. Maar, dat neemt niet weg dat verwerken, waaronder publiceren, heel goed mogelijk is en zelfs soms verplicht.

    Ik verdedig dus niet het geheimhouden, want dat is zoals ik probeer te zeggen niet een verplichting vanuit de AVG, maar ik geef aan dat jullie interpretatie van de soort gegevens die getoetst moeten worden aan de AVG veel te nauw is.

    • De Orkaan

     Dat geheimhouding geen verplichting is vanuit de AVG is iets waar Zaanstad een geheel andere mening over heeft: “De brief bevat persoonsgegevens en is voor de raadsleden te raadplegen via het besloten RIS” is de standaard formulering bij veel ingekomen brieven. Dat is dus de ‘grondslag’.

 • hans van loo

  Er schoot me nog iets te binnen. Ter aanvulling van mijn eerdere reactie.
  Wat ik nog zeggen wil is dat openbare scholen openstaan voor alle gezindten en daardoor een betere bijdrage kunnen vormen voor het kweken van wederzijds begrip.
  Of die wens ook inderdaad altijd leeft betwijfel ik overigens ook….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *