Ambitieus Zaanstad: tunnel, sneltram & openluchtmuseum

Onder de titel MAAK.Zaanstad heeft de gemeente een ambitieus verlanglijstje voor de komende jaren opgesteld: meer woningen, een tunnel bij de Guisweg, een museum-kwartier, en een sneltram- of metro-verbinding met Amsterdam.

Elf dingen wil Zaanstad. Niet alles is even spannend of concreet (wat is verstadsing knooppunt Koog/Zaandijk?). Maar wel ambitieus… en… wanneer gaan we dat zien?

Het einddoel is een “integrale Investerings- en Uitvoeringsagenda Zaanstad 2025”. Daarin moet volgens burgemeester Faber duidelijk worden: “Wat willen we echt geregeld hebben voor die tijd? Waar gaan we onze energie in steken?”

Over het lijstje van 11 punten wil de gemeente in gesprek gaan met de burgers, o.a. via het blog maak.Zaanstad. Er komt ook een openbaar evenement waar iedereen langs kan komen om zijn of haar ideeën te delen, er zijn thematische bijeenkomsten met burgers, een Zaanpeiling (?) en een tournee langs organisaties (VVE’s, voetbalverenigingen, schoolbesturen, Platform aan de Zaan, Stichting Babel, etc).

Burgemeester Faber:

“We zijn heel nieuwsgierig naar de ideeën die bewoners, organisaties en bedrijven hebben. Wat vinden zij belangrijk, wat zijn hun dromen? We hopen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, want het gaat over de toekomst van ons allemaal.”

De Zaanse Agenda heeft elf punten. Deze vijf zijn onze favorieten (met commentaar):

  • De komende tien jaar streeft Zaanstad naar de bouw van 10.000 woningen. Of er voor 2040 nog eens 10.000 extra komen, wordt serieus onderzocht; (wij gaan tellen)
  • Zaandam en de omgeving van knooppunt Koog/Zaandijk verstadsen; (wat is dat? en waar ligt dat?)
  • Zaanstad zet in op aansluiting van de stad op het openbaarvervoernet van Amsterdam; (sneltram? Metro?)
  • Er komt een ongelijkvloerse oplossing voor de kruising tussen spoor en weg bij de Guisweg; (mooi!)
  • Uitbreiding van  Zaanse Schans tot ‘Old Holland’-openluchtmuseum’ en de inrichting van een museumkwartier. (wow!)
Deel dit artikel:

Een reactie

  • Romanov

    Als verstandsing koog/zaandijk betekent dat ADM weggaat, omdat die aan alle kanten is omgeven door woningen (en dus een veiligheidsrisico is) en dat de vrijgekomen ruimte gebruikt wordt om een zaans-groene corridors te maken naar “old Holland village” de Zaanse Schans, die je kunt vergelijken met de domineestuin, dan ontstaat er ook ruimte voor een ongelijkvloerse kruising bij de Guisweg. Ik vrees dat de plannen niet zo integraal zijn als gewenst, want de gemeente is bang voor ADM. Dus komt er een kronkeltunnel; die eindigt in een woonwijk, moeten toeristen eerst langs een verouderde fabriek, die de opgekochte panden aan de rand van haar terrein laat wegrotten, ook al betreft het in sommige gevallen monumenten.

    Dat openbaar vervoernet is vermoedelijk het doortrekken van de noord-zuidlijn, die ik in de aanvankelijke plannen zag afbuigen naar Zaanstad. Ik denk niet dar dit gaat gebeuren, gezien de overschrijding van tijd en planning van het huidige stukkie metro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *