Hart voor Stad is geen voorstander van de huidige Guisweg-plannen. Zij geven de voorkeur aan een verdiept spoor. Die strijd is zo goed als gestreden aangezien een ruime raadsmeerderheid die plannen steunt – zij het meestal met enige tegenzin omdat veel partijen de voorkeur geven aan een verdiept spoor. Maat dat zou te duur zijn.

Dat laatste bestrijdt Hart voor Stad. In een ultieme poging om de plannen tegen te houden stuurden ze een brief aan de raad waarin ze betogen dat juist het huidige alternatief veel duurder uit zal pakken dan verwacht, en dat Zaanstad voor een groot deel van die meerkosten op moet gaan draaien.

Vanavond is de vergadering over de begroting waarin ook de kosten voor aanleg zitten. Volgens Hart voor Stad worden de kosten “om de spoorwegovergang Guisweg op te heffen, de aanleg van 6 tot 7 viaducten, aquaducten en tunnels met bijkomende wegaansluitingen” nu begroot op ruim € 170 miljoen. Maar:

Als illustratie schrijven ze dat de aanleg van de fietstunnel in 2014 al begroot werd op € 30 miljoen. Maar gezien de gestegen bouwkosten zou dat nu “meer dan € 40 miljoen gaan kosten.” Volgens Hart voor Stad heeft de Provincie Noord-Holland haar bijdrage begrenst waardoor kostenstijgingen deels bij de gemeente terecht kunnen komen, en “onbekend is welke afspraken hierover gemaakt zijn met VRA en het Ministerie I&W.”

Ook de onderhoudskosten voor de fietstunnel (€ 150.000 per jaar in 2014) zouden volledig ten laste van de gemeente komen. Volgens ‘deskundigen’ van Hart voor Stad zullen kosten van onderhoud, algemeen management en verkeersmanagement (verkeerslichten, pompinstallaties en permanente bewaking) op méér dan € 1 miljoen per jaar neerkomen.

Hier ons dossier Guisweg.

Door Piet Bakker. Bron: brief aan raadsleden van Werkgroep Spoorse Doorsnijding van Hart voor Stad en eerder nieuwe op De Orkaan. Afbeelding: geplande fietstunnel bij de Guisweg.