Van de ruim driehonderd columns die ik in de loop der jaren schreef voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en vervolgens De Orkaan, waren er vijftig gewijd aan onduidelijk taalgebruik.

Elke instantie maakt zich weleens schuldig aan abracadabra. Zo ook de gemeente Zaanstad, die in januari van dit jaar zelfs een prijs voor te moeilijke taal kreeg uitgedeeld (door toedoen van een Sociaal Wijkteam en een Bibliotheek). Gelukkig wordt het taalprobleem ook op ministerieel niveau onderkend. Daarom ging vier jaar geleden het project Direct Duidelijk Deal van start, met medewerking van de Taalunie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en bibliotheken.

Veel gemeenten gaven bekendheid aan hun deelname: door een feestelijke ondertekening van een document of met een speciale themaweek. Ik nam aan dat Zaanstad (als dubieuze prijswinnaar) ook meedeed aan dit landelijke project, maar ik wilde dat wel even checken. Dus belde ik het algemene telefoonnummer, kreeg vervolgens de vraag voorgelegd naar welke gemeente ik op zoek was, kwam snel in Zaanstad terecht, doorliep het keuzemenu en besloot 5 in te tikken, omdat mijn onderwerp er niet in voor kwam. Na de herhaalde waarschuwing, dat het erg druk was, mocht ik mijn vraag doormailen, zodat de communicatie-medewerkster hem kon beantwoorden.  In een vlaag van nostalgie dacht ik even terug aan de twee blinde telefonistes die in de tijd toen ik nog burgemeester was, iedereen in no time doorverbonden.

Mijn column verschijnt vandaag een beetje laat, omdat ik moest wachten op de beantwoording van mijn simpele vraag. Die kwam ruim drie uur later. De gemeente was niet in staat te antwoorden, omdat veel collega’s met vakantie waren. Volgende week zou wellicht wel lukken.

Van ‘Direct’ was dus bepaald geen sprake, maar er kwam wel uitleg over een eigen project:

‘Wat we sowieso hebben binnen Zaanstad is sinds enkele jaren het project Helder Zaans. Doel daarvan is alle medewerkers te trainen zodat in de toekomst alle brieven aan inwoners minimaal op B1-niveau zijn en bij voorkeur nog eenvoudiger. We hebben daarvoor interne schrijfcoaches die (naast hun reguliere baan) interne trainingen geven en die ook fungeren als vraagbaak als iemand hulp nodig heeft met het schrijven van een brief op B1-niveau. Ook zit er een automatische ‘checker’ in Word die de tekst controleert op moeilijke woorden en ingewikkelde zinsconstructies, bedoeld als hulpmiddel. We zijn nog niet zover dat alle medewerkers in Helder Zaans schrijven, maar we werken er hard aan om dat uiteindelijk te bereiken.’

Volgende week nog meer duidelijkheid?

Op de foto boven staat Gemeente secretaris de heer Van Krieken in Wormerveer in 1960