Vorige week schrok ik van het bericht, dat de kwaliteit van het begrijpend lezen van scholieren nog meer is afgenomen. Dat is heel slecht nieuws, want je hebt niks aan de informatie van (digitale) diensten, wanneer je hun instructies niet begrijpt. 

Door Anneke van Dok

Gelukkig zijn de bibliotheken de laatste tien jaar op professionele wijze in het taalhiaat gesprongen. Zo ook de Zaanse bibliotheken. Dat is hard nodig, omdat 24.000 Zaankanters van vijftien jaar en ouder niet over genoeg taalvaardigheid beschikken. Bovendien hebben zo’n 35.000 inwoners van Zaanstad onvoldoende digitale kennis. De bibliotheek biedt een reeks aan activiteiten om jeugdigen en volwassenen te ondersteunen en les te geven, als het gaat om taal en digitale vaardigheden. Bovendien kan iedereen er terecht voor informatie en voor de uitleg van moeilijke teksten. De bibliotheek neemt deel aan de landelijke actie Direct, duidelijk deal; zo ook het Zaanse gemeentebestuur dat belooft zijn brieven en berichten voor iedereen leesbaar te maken. 

In Zaanstad is Voorlezen thuis de belangrijkste activiteit. Drieënzestig vrijwilligers komen bij kinderen thuis om voor te lezen en zestien voorlezers doen dat op school. Bovendien staat de bibliotheek in nauw contact met consultatiebureaus en scholen. Ik vind het bewonderenswaardig hoe de leeszaal van vroeger zich ontwikkeld heeft tot een maatschappelijk instituut dat broodnodig is. Je kunt er natuurlijk nog steeds een boek lenen en ter plekke lezen, vooral nu de thermostaat thuis zo laag staat.

Ikzelf ben de voorleesoma van een vijfjarig meisje dat een taalachterstand heeft, omdat haar ouders alleen Spaans spreken. Ze begrijpt goed wat ik haar voorlees, maar ze heeft moeite met spreken.  Dankzij mijn eigen kleindochters Madelief (5) en Josefien (7), weet ik welke boeken een meisje van vijf leuk vindt. Mijn voorleeskind kan veertig minuten geconcentreerd luisteren en dat vind ik reuze knap. Er deed zich wel een probleempje voor tijdens het bezoek van Sinterklaas. Ze sprak hem in het Spaans aan en daar had goedheiligman niet van terug. 

Foto (Gemeentearchief Zaanstad): Wethouder Andre Drost leest voor op OBS de Hoeksteen (2001).