Het funderingsherstel bij de ‘Plantsoenen’ in de Rosmolenbuurt is stilgelegd door woningcorporatie ZVH omdat er asbest is aangetroffen.

Volgens ZVH gaat het om restanten van een oude riolering (een ‘gersleiding’). Het materiaal is inmiddels afgevoerd in onbeschadigde staat en is daarom ongevaarlijk.

Uit voorzorg wordt nu het hele gebied steekproefsgewijze onderzocht. Bij de voor- en achtergevels van woningen wordt bodemonderzoek gedaan.

Rond 20 december zal ZVH de buurt informeren over de uitkomsten van het onderzoek zo stelt de corporatie in een brief die op 6 december naar de bewoners is gestuurd.

Volgens bewoners is al twee weken bekend dat er asbest was gevonden. Een uitvoerder van de werkzaamheden zou dat aan de bewoners hebben meegedeeld. Volgens bewoners is er ook in oude schoorstenen asbest aangetroffen. Om dat te verwijderen worden hoogwerkers ingezet.

ZVH-directeur Frank van Dooren bevestigt dat bij de schoorstenen onderzoek is gedaan maar benadrukt dat er geen gevaar voor de gezondheid is, volgens hem is in vrijwel alle panden die in de periode zijn gebouwd asbest verwerkt:

“Op 11 plekken in de 94 panden in het gebied is in de schoorstenen asbest aangetroffen. Er is geen gevaar voor de gezondheid. Uit voorzorg wordt nu ook onderzoek bij de meterkasten gedaan omdat de ervaring leert dat daar ook asbest kan zitten. Na de melding hebben we eerst onderzoek gedaan en met de bewonerscommissie overlegd. We wilden het niet aan de grote klok hangen om angst bij de bewoners te voorkomen. De vondst van de oude leidingen aan de voorkant van de huizen was overigens wel een verrassing.”

De Plantsoenen zijn jaren-30 woningen in de Rosmolenwijk: het Albert Hahnplantsoen en het A. Van Scheltema-plantsoen. Ook de Poortstraat 2 t/m 8, de Dr. Schaepmanstraat 30/37 (even en oneven) en de Hoveniersstraat 27/37 (even en oneven) horen bij het gebied waar onderhoud wordt uitgevoerd.


UPDATE:

ZVH schreef op 19 december een brief aan bewoners waarin nogmaals werd aangegeven dat het asbest in onbeschadigde staat was afgevoerd en is daarom ook ongevaarlijk was.

“Uit de analyse van de grondmonsters die zijn genomen in de tuinen van de woningen aan het A. van Scheltemaplantsoen, A. Hahnplantsoen en Dr. Schaepmanstraat, is gebleken, dat de grond NIET verontreinigd is en het aantreffen van asbest in de bodem tijdens graafwerk berust op toeval.”

Wel is een enkele schoorsteen en berging ook asbest aangetroffen. Het asbest uit de schoorstenen is veilig verwijderd.

“Bij een paar woningen op de Plantsoenen is een asbesthoudende plaat aangetroffen in de berging, die vormen in de huidige staat en toepassing geen gevaar voor de bewoners. Uiteraard wordt deze plaat op een veilige manier verwijderd. De bewoners waarbij het betreft worden persoonlijk geïnformeerd.”

Het gevelfunderingsherstel wordt januari weer opgepakt.


Foto: Google Streetview