Eén of meerdere bewoners (we weten niet hoeveel en we weten niet wie) van de Rosmolenbuurt hebben last van “enorme geluidsoverlast ‘s nachts van de meerdere kerkklokken hier in de wijk” en klagen daarover bij de gemeente.

Die ‘meerdere’ kunnen er trouwens maximaal ’twee’ zijn want behalve de Bonifatiuskerk en de Noorderkerk zijn er geen andere kerkklokken in de buurt. Verderop in de brief gaat het trouwens om “minstens een kerk ‘s nachts met dezelfde luide kerkklok iedere uur.”

Bij de kerken zelf troffen de klagers slechts dovemansoren aan:

“Zo horen we meerdere kerkklokken iedere uur luiden, vooral bijvoorbeeld om 11 uur in de avond dat je dan 11 luide kerkklokken hoort en ook iedere nacht om de hele uur de Kerkklok hoort luiden. Wij hebben dit dus eerst vriendelijk Verzocht Aan de kerken en van enkele een reactie gekregen, oa Dat er niks aan gedaan gaat worden.”

De klager(s) klopten bij de gemeente aan maar die had ook geen oor voor hun klacht:

“Gemeente heeft wel een geluidsmeting laten doen en daaruit bleek dat het niet veel lawaai was en dat het daarom niet gestopt kan worden. Uit de geluidsmeting blijkt zelfs dat er helemaal geen geluid was aangenomen rond een tijdstip dat wordt benoemd in het rapport wanneer zij de geluidsmeting hebben zouden gedaan, dat is erg verdacht en raar, wij wonen hier en wij horen het toch iedere uur en sommige kerken zelfs iedere halfuur. En deze geluids decibels zijn echt niet laag.”

Plaatselijk media

De klager(s) hadden overigens begrepen dat de “gemeente er wat aan gaat doen dat de geluidsoverlast afneemt en mogelijk de kerkklokken voortaan ‘s nachts niet meer gaan luiden of minder gaan luiden.”

Daar hebben ze wel de klok horen luiden maar de klepel gemist. Alle kerkklokken in Zaanstad moeten tussen 23.00 en 7.00 uur zachter slaan (als er geklaagd wordt). Het geluid mag maximaal 60 decibel ‘aan de gevel gemeten’ zijn. Over de Noorderkerk en Bonifatiuskerk is geklaagd en die moeten zich dus ook aan de grens houden. (In Krommenie en Assendelft klagen mensen alleen als de kerkklok niet slaat).

De klager(s) willen een nieuwe meting en willen ook weten wanneer dat gebeurt. Want ze willen ook “dat er dan ook Plaatselijke media Aanwezig zullen zijn. Kan dat eventueel?”

Zwartlakken

Tja, dat wordt een dingetje. Zaanstad wil namelijk niet bekend maken wie er klaagt, dus de ‘plaatselijke media’ kunnen ook helemaal geen contact opnemen met de klagers. Hun mailadressen zijn namelijk via de bekende Zaanse Methode ZWART GELAKT en hun namen zijn onder de brief weggehaald. Niet dat ze daar zelf om vroegen (wij hebben dat eerder wel eens aan zwartgelakte briefschrijvers gevraagd, en niemand vraagt daarom).

Het zwartlakken is een potsierlijke activiteit waar klagers alleen maar last van hebben, die op eigen initiatief van Zaanstad wordt doorgevoerd, die de openbaarheid van bestuur beperkt en waarvan wij de wettelijk basis nooit hebben kunnen achterhalen. Maar misschien kan de klager of de klager zich meteen rechtstreeks tot De Orkaan wenden.

ChristenUnie

In de brief aan de raad wordt de ChristenUnie een kwalijke rol toebedacht. Een raadslid van de ChristenUnie zou een ‘lobby’ voor de gemeente voeren om de klagers de mond te snoeren. De naam is gewoontegetrouw zwartgelakt. Erg veel te raden is er niet, er is namelijk maar één CU-raadslid: Hanneke Veurink. Die kan er kort over zijn:

“Ik ben het niet, ik heb geen mail aan ze gestuurd, en dat geldt ook voor mijn voorganger. De klager heeft kennelijk een klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. De Ichthus-gemeente aan de Bloemgracht heeft trouwens helemaal geen kerkklokken. Wij zouden ook graag in contact komen met de mailer om erachter te komen om wat voor mail het eigenlijk gaat.”

De passage over de CU die dus niet klopt. Klopt de rest van de mail eigenlijk wel?

Door Piet Bakker / Merel Kan. Foto: Noorderkerk. Bronnen: anonieme brief op Raadsinformatiesysteem, Hanneke Veurink, eerder nieuws op De Orkaan.