Bij de nieuwbouwprojecten De Zaag en Groenhout aan Letterhout en Cypressehout (Zaans Hout) wordt betaald parkeren ingevoerd.

Er komen 130 nieuwe woningen in het gebied bij het Regiocollege. Bewoners kunnen een vergunning aanvragen.

Zaanstad verwacht parkeerhinder in deze buurt die dicht bij station Zaandam en het ROC Regiocollege ligt:

“De enige parkeermaatregel die effectief en haalbaar is, binnen financiële kaders en het vastgestelde parkeerbeleid, is het invoeren van betaald parkeren in combinatie met een vergunningensysteem voor bewoners van De Zaag en Groenhout.”

De gemeente wil het systeem invoeren voordat de eerste bewoners hun woning betrekken. Bewoners van andere wijken met een soortgelijk regime betalen nu ruim € 100 per jaar voor een vergunning.

In mei hield Zaanstad een enquête over betaald parkeren. Tweederde van de bewoners van Westerwatering was tegen de invoering van betaald parkeren in het gebied waar Zaans Hout wordt ontwikkeld, 30 procent was voor.

In het gebied Prelude, Symfonie (zuid), Aubade, Cello, Fagot, Hobo, Klarinet, Piccolo dat grenst aan het aan te wijzen stuk waar betaald parkeren wordt ingevoerd was overigens een meerderheid (66%) voor de invoering.

Ruim een jaar geleden kondigde het toenmalige college aan dat Houtveld ‘uitverkoren‘ was om betaald parkeren te krijgen, desnoods zonder ‘draagvlakmeting’.

De draagvlakmeting is in het nieuwe gebied omzeild omdat de mensen die het betreft er nog niet wonen.