Bruggen Zaanstad krijgen gele vlakken en nieuwe camera’s

Voor het eind van dit jaar krijgen alle op afstand bediende bruggen in Zaanstad, die door fietsers of voetgangers worden gebruikt, een geel vlak met zwart kruis zoals dat nu ook al op de Den Uylbrug te zien is.

Ook komen er op korte termijn extra camera’s op de meeste bruggen of worden de bestaande camera’s anders geplaatst. In de tussentijd komen er extra verkeersregelaars op diverse bruggen.

De verkeersregelaars blijven tot half november 2019 totdat er extra camera’s zijn geplaatst. Daarnaast worden er ook ‘attentieknoppen’ bij de bruggen geplaatst. Ook komt er een ‘uniform bedienconcept’ voor alle bruggen en een nieuw cameraplan voor elke brug. De totale kosten van deze eerste kortetermijn-maatregelen zijn € 490.000.

De aanleiding is het recente rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin Zaanstad verweten werd te traag te handelen inzake de veiligheid van bruggen. De Raad onderzocht eerder het dodelijke ongeval bij de Den Uylbrug (2015) en recent het ongeluk bij de Prins Bernhardbrug (2018).

De Onderzoeksraad constateerde bij het laatste ongeval, dat mensen bij het openen van een op afstand bediende brug niet altijd werden opgemerkt omdat de brugbedienaar niet alles kon zien:

“Had de brugbedienaar een totaalbeeld op de brug gehad, dan had de brugbedienaar zijn fout kunnen corrigeren door het doen van een ingreep. Met de bestaande camerabeelden kan de brugbedienaar zijn fout niet corrigeren.”

Daadkracht

Alle aanbevelingen zijn bekeken en getoetst op haalbaarheid en of de uitvoering ervan een positief effect zou hebben op de veiligheid van de Zaanse bruggen. Wethouder Havens en Vaarwegen, Gerard Slegers:

“We zijn op het punt aangekomen dat we daadkracht gaan tonen. Wij omarmen de aanbevelingen en resultaten uit de onderzoeksrapporten. Nu is het aan ons om snelheid te maken en de aanbevelingen, die haalbaar en succesvol blijken, uit te laten voeren zonder de kwaliteit en zorgvuldigheid uit het oog te verliezen.”

Camera’s

De bestaande cameraplannen moeten worden aangepast om “blinde vlekken in bestaande cameraplannen te voorkomen.” Zaanstad stelt dat waarschijnlijk “aan een groot deel, zo niet alle beweegbare bruggen met langzaam verkeer aanpassingen gedaan moeten worden voor wat betreft de camerabeelden.”

“De inschatting is, dat in veel gevallen 1 of 2 camera’s extra nodig zijn per brug om dit totaalbeeld te realiseren. Het verdient echter de voorkeur, om met de bestaande set aan camera’s het totaalbeeld te realiseren door het verplaatsen van 1 of meer ervan.”

De camerabeelden worden verbeterd bij Dr. J.M. den Uylbrug, William Pontbrug, Beatrixbrug, Pr. Bernhardbrug, Willem Alexanderbrug, Julianabrug, Zaanbrug, Clausbrug, Vaartbrug, Reint Laan jr. brug en Schiethavenbrug.

Gele vlakken

Het gele vlak bij de Den Uylbrug lijkt volgens Zaanstad “positief bij te dragen aan de veiligheid” en wordt daarom ook bij de andere bruggen toegepast.

Het gele vlak wordt op 10 bruggen aangebracht op de William Pontbrug, Pr. Bernhardbrug, Willem Alexanderbrug, Julianabrug, Zaanbrug, Clausbrug, Vaartbrug, Reint Laan Jr.brug en Schiethavenbrug.

Attentieknop

De ‘attentieknop’ waarmee weggebruikers een waarschuwingssignaal kunnen laten horen bij de centrale brugbediening wordt overal ingevoerd, ondanks dat onderzoek uitwijst:

“dat de knop weinig toegevoegde waarde heeft wat betreft het voorkomen van ongevallen of incidenten. Op het moment, dat de knop wordt bediend, is er al sprake van een incident of ongeval.”

Misschien wordt de knop aangepast zodat die makkelijker in te drukken is, een spreek- luisterverbinding wordt onderzocht.

De attentieknop komt bij William Pontbrug (2x), Pr. Bernhardbrug (4x), Willem Alexanderbrug (2x), Julianabrug (2x ), Clausbrug (2x), Vaartbrug (2x), Reint Laan jr.brug (2x), Schiethavenbrug (2x). Bij de Zaanbrug wordt gewacht i.v.m. mogelijke nieuwbouw in de loop van 2020.

Na deze snelle maatregelen worden er in de toekomst verbetermaatregelen als gevolg van de ‘integrale veiligheidsscan’ voor elke Zaanse brug doorgevoerd, al dan niet via de groot onderhoudscyclus. Dat gebeurt eerst voor de bruggen die Zaanstad beheert, daarna ook voor de andere bruggen.


Bronnen: Rapport ‘Project Veiligheid brugbediening’ van Zaanstad, persbericht gemeente, foto: De Orkaan

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Jaap Huisman

  Een nadeel wegenverf wordt spekglad bij regen en vorst , niet te hopen dat de fietsers gaan vallen. Gele kantlijnen op het val worden in Zuid-Holland al jaren toegepast op beweegbare bruggen.

 • Wendy Kind

  Zijn al deze maatregelen bij elkaar nog steeds goedkoper dan bemanning op elke brug? Het blijft een bezuiniging, hoe dan ook.

  • Egbert Visser

   Stel dat een gemiddelde brugwachter € 30.000 bruto per jaar verdiend dan praat je over € 300.000,- voor deze 10 bruggen. Maar de bruggen langer dan 8 uur per dag bediend dus is er een dubbele bemanning nodig en ook in het weekend worden de bruggen bediend. Dus reken minimaal op € 1 miljoen op jaarbasis aan loonkosten.
   Dus inderdaad keiharde bezuinigingsmatregelen maar als ik het voor het zeggen had kwamen de brugwachters op elke brug terug !

 • Tonvanheeswijk

  Het ‘lijkt’ positief bij te dragen aan de veiligheid, volgens de gemeente.

 • dick siebeling

  beste Egbert wat u schrijft is de (klok en etc.) want op het havenkantoor zit ook een dubbele bemanning

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *