De nieuwe raad van Zaanstad valt – al een dag na de beëdiging – met de neus in de boter. Vanavond wordt er in het Zaanstad Beraad gesproken over een tweede schip voor ongeveer 320 asielzoekers.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft gevraagd het aantal opvangplekken in Zaanstad uit te breiden. De gemeenteraad moet daar een ‘zienswijze’ over geven. Het college is ‘in principe’ akkoord met de uitbreiding van de opvang.

In de boot die er nu ligt is capaciteit voor 400 vluchtelingen. De tweede boot moet in mei naast de bestaande boot komen te liggen aan de Isaac Baarthaven bij de Rijshoutweg. Momenteel ligt de boot in Griekenland en is nog niet klaar voor opvang. Tijdelijk, vanaf begin april, wordt een riviercruiseschip voor 150 asielzoekers aan de kade gelegd. Het COA heeft gemeente Zaanstad gevraagd de overeenkomst van de eerste ook te verlengen tot mei 2023. Ook de tweede boot blijft tot mei 2023.

Bij de komst van de eerste boot waren POV, DZ, LZ en PVV tegen. De opvang van asielzoekers wordt een van de bespreekpunten bij de coalitie-onderhandelingen. Vanavond dus een voorschotje. De PVV heeft al duidelijk gemaakt tegen te zijn. Via Twitter werden vluchtelingen uitgemaakt voor “profiteurs en gelukzoekers die vrouw en kinderen hebben achtergelaten voor hun eigen financiële gewin. Gratis geld, gratis huis, gratis alles.”

De mensen worden opgevangen zijn asielzoekers in afwachting van hun verblijfsvergunning.


UPDATE: Tijdens het Zaanstad Beraad gaven vrijwel alle partijen een positieve zienswijze af, alhoewel en vragen waren over de plek (die men niet echt ideaal vond), de ondersteuning door vrijwilligers, de betalingen door het COA en de druk op de buurt. Burgemeester Hamming benadrukte dat alle financiële verplichtingen werd nagekomen en dat er al veel door vrijwilligers, bedrijven en sportverenigingen werd georganiseerd. Alleen DZ en PVV waren tegen de opvang. Harrie van der Laan (POV) die bij de eerste boot nog negatief was, gaf nu een voorzichtige positieve zienswijze af.


Lees ook: Tweede asielzoekersboot in Achtersluispolder