Per 1 juli 2024 komt er een vergunningplicht voor glazenwassers in Zaanstad. De gemeente wil hiermee criminele praktijken tegengaan. Glazenwassers die in Zaandam-Oost gevestigd zijn (Kogerveldwijk, Kleurenbuurt, Rosmolenbuurt, Peldersveld en Poelenburg) hebben een vergunning nodig. Bovendien moet iedere glazenwasser die in Zaanstad ramen wil lappen, een ‘lapvergunning’ hebben.

Zaanstad stelde aanvankelijk dat glazenwassers niet meer contant mochten afrekenen, maar die verplichting kan de gemeente echter toch niet opleggen, volgens een woordvoerder van burgemeester Jan Hamming. Contant afrekenen blijft een optie. Zaanstad zou echter liever zien dat iedereen per pin betaalde omdat zo transacties niet in het zwarte circuit terecht kunnen komen.

Volkskrant

Morgen komt de Volkskrant met een uitgebreide onderzoeksreportage over malafide glazenwassers in Zaanstad. Journalist Jan Tromp is al maanden bezig om de praktijken in Zaandam in kaart te brengen.

Volgens een artikel vandaag in de Volkskrant zou het om om een groep van zo’n 300 Bulgaarse glazenwassers zijn die actief zijn in heel Nederland. Ze werken voor een kleine groep Turkse ‘ondernemers’ uit Poelenburg en Peldersveld. De Bulgaren zouden niet terugschrikken voor het gebruik van geweld tegen collega-glazenwassers. De Bulgaren – in feite etnische Turken uit Bulgarije – worden door hun opdrachtgevers zwaar onderbetaald en moeten bovendien de hoofdprijs betalen voor (illegale) onderhuur.

De Orkaan schrijft ook over die publicatie in de Volkskrant: De ongrijpbare glazenwassers uit Poelenburg.

Hardnekkige misstanden

Burgemeester Hamming schrijft aan de raad:

“Binnen de particuliere glazenwassersbranche is al sinds eind jaren 90 sprake van zeer hardnekkige misstanden. Er zijn criminele samenwerkingsverbanden actief, aantoonbaar opererend vanuit Zaandam-Oost waarbij zwartwerken, oplichting, schijnzelfstandigheid, geweldsincidenten, woon/-uitkeringsfraude en signalen van arbeidsuitbuiting zijn geconstateerd. Daarnaast profileren de samenwerkingsverbanden zich binnen de branche als een glazenwassersmaffia die met geweld en intimidatie in grote delen van het land bepaalt wie in welke wijken mogen werken in de glazenwasserij. Er moet betaald worden om ergens te mogen werken.”

Zaanstad gaat er vanuit dat door deze praktijken ook arbeidsmigranten met grote achterstanden naar Zaandam-Oost worden gelokt, wat vervolgens tot ‘systematische woonoverlast en over-bewoning’, arbeidsuitbuiting en seksuele uitbuiting leidt. De criminele kopstukken maken zich schuldig aan witwaspraktijken en zijn actief in vastgoed.

Controles

Acties tegen malafide ondernemers hebben weinig succes. Een crimineel samenwerkingsverband uit Zaandam dat actief was binnen de glazenwassersbranche en schuldig was bevonden aan onder andere het tewerkstellen van illegale vreemdelingen en witwassen heeft bijvoorbeeld de werkzaamheden gewoon voortgezet.

Wel zijn er vanaf eind 2022 vier controledagen geweest waarbij zes bedrijven zijn gecontroleerd. Zaanstad:

“In alle zes de gevallen zijn overtredingen geconstateerd en waren er ernstige vermoedens van andere overtredingen (schijnconstructie). De overtredingen betroffen: tewerkstellen van een persoon zonder verblijfstitel, een eigenaar met een eigen bedrijf terwijl hij een UWV- uitkering heeft en contante betalingen van loon.”

In Zaanstad zijn 1.100 glazenwassers gevestigd, het ‘merendeel’ is volgens de gemeente in Zaandam-Oost.

Door Piet Bakker. Bronnen: persbericht Zaanstad, eerder nieuws op De Orkaan, contact met woordvoerder burgemeester Hamming, de Volkskrant. Foto: De Orkaan.