Dassenburcht op Hembrugterrein? 🐸

Het was de beheerders van het bos op het Hembrugterrein al eerder opgevallen, aan de rand van het terrein lag een hoop aarde die wel leek te leven. Er werd eerst weinig aandacht aan geschonken, maar met al die publiciteit rond dassenburchten en het spoor ging men toch even kijken.

Beheerders vonden een forse berg aarde, net naast het pad. Aan de achterzijde is een soort van hol of ingang te zien. Omdat niemand echt wist of het nu ging om een burcht of hol, besloot men het vooralsnog maar met rust te laten.

Aangezien het mogelijk zou kunnen gaan om een dassenburcht, is besloten het hek voorlopig dicht te laten. Bezoekers wordt vriendelijk verzocht om het bos (en de dieren) nu niet te verstoren.

Op verzoek van de beheersstichting van het Hembrugterrein zal nader onderzoek plaatsvinden. Ook het NME-centrum zegde zijn medewerking toe. De stadsecoloog is echter pas zaterdagochtend a.s. beschikbaar. Om ongeveer 12.00 wordt bij het Hembrugmuseum een persbijeenkomst georganiseerd waarbij de resultaten van he eerste verkennende onderzoek bekend gemaakt zullen worden.

Als er daadwerkelijk een dassenburcht op deze plek is, zou dat grote gevolgen hebben voor de bouwplannen voor dit gebied. Door de raad van Zaanstad is een bestemmingsplan goedgekeurd waarbij woningbouw in het noordelijke deel wordt toegestaan. De das is een beschermde diersoort, waar ze wordt aangetroffen mag niet gebouw worden. Melchior Mattens van de PvdD (Partij voor de Dassen?) gaat vragen stellen over de vondst. Als er dassen worden aangetroffen moeten volgens hem onmiddellijk alle werkzaamheden worden gestaakt.

De das is betrekkelijk zeldzaam in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Ze hebben een geaccidenteerd terrein nodig voor hun burchten. Volgens een oud-medewerker van het munitiebedrijf dat op het Hembrugterrein was gevestigd, zouden de dassen gebruik hebben kunnen maken van de ‘explosie-wallen’ die in het begin van de vorige eeuw op het terrein zijn aangebracht. Die moesten een eventuele ontploffing tegenhouden.

Boven: weg tijdelijk afgesloten, onder de burcht zoals fotograaf Kees Malingré die aantrof.

Onder: één van de ingangen is duidelijk te zien.

Deel dit artikel:

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *