30 km-zone Westzijde niet langer maar juist korter

De Westzijde wordt tot de Klokbaai een 30 km-zone. Volgens B&W van Zaanstad wordt daarmee invulling gegeven aan een aangenomen motie waarin werd gevraagd om de hele Westzijde 30 km-zone te maken.

Maar de ‘gehele’ Westzijde vond het college wat te gortig, daarom alleen het stuk tot de Klokbaai. In de plannen voor de herinrichting van de Westzijde was echter eerder al sprake van een 30 km-zone tot de Parkstraat, wat een stukje verder is dan de Klokbaai.

In de motie werd weliswaar om de hele Westzijde gevraagd, maar de indieners hadden ook genoegen genomen het het stuk tot de Papenpadsloot.

De voorstelde zone is niet alleen korter dan waarom gevraagd werd in de motie, het is zelfs korter dan in het Plan van Aanpak uit 2015 werd voorgesteld: “Deel van de Westzijde, tussen Papenpadsloot en de Parkstraat 50 km/uur; tot aan Vinkenstraat 30 km/uur.”

De indieners zijn not amused. Ruud Pauw (ROSA):

“Ik ken de overwegingen niet van het college om tot deze keuze te komen, maar het is wel heel vreemd dat een demissionair college een motie slechts voor een klein deel uitvoert. Dat is op zijn zachts gezegd niet netjes. Ben benieuwd naar de argumentatie.”

Roland van Braam (SP):

“De motie is in meerderheid aangenomen door de raad en moet worden uitgevoerd door het college. Dertig km 30 zone Westzijde, moet minimaal tot het Papenpad zijn, zoals in de motie stond. De wethouder kan niet zijn eigen invulling hier aan geven, en hij moet de motie uitvoeren zoals is opgedragen door de raad, niet meer of niet minder!”

Paul Laport (GroenLinks):

“Zeer teleurstellend dit nieuwe voorstel. Een behoorlijke raadsmeerderheid wordt hiermee genegeerd. Dat maakt het des te pijnlijk. Het gaat om een zeer klein stukje Westzijde dat nu 30 km-zone gemaakt wordt. Terwijl misschien wel het gevaarlijkste stuk (de Westzijde rondom de Verskade en de Bieb) 50 km blijft. Juist op dit stuk fietsen veel scholieren. We zijn er absoluut niet van overtuigd dat het er nu veiliger op wordt.

We hebben ons al meerdere keren hard gemaakt voor een 30 km-zone op de Westzijde. Van verschillende mensen hoorden we dat ze blij waren dat het nu eindelijk gerealiseerd zou worden. Maar de wethouder heeft steeds aangegeven dat hij geen zin heeft om hiermee aan de slag te gaan en negeert dus gewoon de wens van de raad.”

Sonja Puhl-Diehle van de Fietsersbond: “Wij hebben geen verkeerskundig rapport gezien waaruit blijkt dat wat het college nu voorstelt veiliger is.”

Het wegprofiel tussen de Klokbaai en het Papenpad wordt versmald. Er komen daar brede fietspaden in een afwijkende kleur terwijl de stoepen worden verbreed.

Het college zegt vanuit het oogpunt van veiligheid te kiezen voor “een iets aangepaste invulling”. Een 30 kilometer-zone met gelijkwaardige kruisingen, drempels en geen fietsstroken is op het stuk tussen Papenpadsloot en Klokbaai is: “niet wenselijk omdat het kan leiden tot verwarring voor alle verkeersdeelnemers. Dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede.”

Deel dit artikel:

13 reacties

 • Tijdens de raadsvergadering maakte wij al kenbaar dat dit de veiligheid niet ten goede zou komen. Wij zijn blij dat het huidige college dit ook inziet.

  • Rob

   Ongetwijfeld kunt u dat standpunt ook goed onderbouwen.
   Al zeker vanaf 2009 pleit de SWOV voor inrichting van 30 km zones, omdat die bewezen veiliger zijn. Een standpunt dat logischerwijs ook door de FIetsersbond en VVN wordt aangehangen, maar tegenwoordig óók door de ANWB – toch altijd de belangenbehartiger van autorijdend Nederland – wordt uitgedragen (lees bijvoorbeeld het interview met Frits van Bruggen in het AD van 20-02-2018).
   U moet goed beslagen ten ijs komen wilt u het beter weter dan deze organisaties.

 • Remco

  Eindelijk! Kinderen en fietsers vogelvrij op Westzijde tegenover De Bieb en Fluxus!

  • JN

   Plus die malloten die in die onoverzichtelijke hoek bij de Verskade nog even half op de stoep parkeren om snel een brood te kopen en hopeloos in de weg staan..

 • Jaap

  Snap het niet hoor. Tot de Klokbaai 30 km, dan een stukje 50 km tot de kruising Vincent van Goghweg, daarna weer 30 km ri Koog aan de Zaan.
  Nee, dat is lekker duidelijk.

 • Egbert Visser

  Alles staat duidelijk met borden aangegeven dus is het alleen een kwestie van handhaven dus ook het fout parkeren zoals JN aangeeft . 30 km/u 0f 50 km/u op de Westzijde maakt in principe niet zo heel veel uit maar dan moeten ze wel 1 snelheid instellen en niet 30-50-30-50 ect dat werkt niet. Ik ben trouwens wel voorstander van 30 km/u de Westzijde.

 • Martin Röhling

  Ik vind dat ik nooit harder kan rijden dan 30 km/u op de hele Westzijde – met respect voor alle fietsers en voetgangers –
  alle andere snelheden bevorderen “hufterig’gedrag”, inhalen en anderen in het nauw brengen. M.R.

 • Berry

  Politie handhaaft NOOIT in 30 km zones. Een 30 km zone is vrijbrief om 70 te rijden.

  • Egbert Visser

   Wordt het eens tijd dat ze dat gaan doen. In de Oostzijde – ook een 30 km/zone – gaat het soms ook vrij hard.

  • joop tralala

   Waarom dan nog 30 km zones??? Zolang automobilisten blijven denken dat zij de baas zijn en je met een gerust hart van de sokken kunnen rijden kan je zones instellen wat je wil, helpen doet het toch niet! Zelfs zebrapaden zijn voor de voetganger niet meer veilig. Zolang ze in Den Haag blijven bezuinigen op politie zal het alleen maar erger worden.

  • Niceau

   Dit dus, hier ligt het probleem. Op de gemiddelde snelweg krijg je honderden euro’s boete zodra je enkele KM’s te hard rijdt, maar in de bebouwde kom, gevuld met kwetsbare mensen, voetgangers, fietsers etc. hebben aso’s vrij spel.

 • Rob

  In de overweging geeft het college aan dat de Westzijde een ontsluitingsweg is, maar als ik de Discussienota Fietsstroken van het CROW juist interpreteer is de aanbevolen breedte voor een fietsstrook op zo’n weg 2-2,5 meter en dat is meer dan de wethouder nu voorstelt. Dat is niet de beste invulling geven aan de gewenste veiligheid.

 • Egbert Visser

  Het hele probleem met snelheidscontroles is dat ze meestal plaatsvinden op kantoortijden en op standaard plekken. Laat de politie of handhaving eens controleren op andere tijden en plaatsen, bijvoorbeeld `s avonds en in het weekend tussen 20.00 en 0.00 in de Westzijde, Fortuynweg, Houtveldweg, op de busbrug om maar een paar punten te noemen. Ook `morgens vroeg tussen 05.00 en 08.00 op werkdagen wordt er op bepaalde wegen hard gereden dan pak je de aso`s en niet Jan met de Pet die iets te hard rijd. Ik weet ook wel dat er regels zijn en dat je die moet respecteren maar het gaat om de veiligheid en niet om de Staatskas te vullen. Het is heel makkelijk scoren op snelwegen of Provinciale wegen waar veel verkeer is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *