De volledige oppositie in Zaanstad roept het college van B&W op het matje omdat de raad voor de zoveelste keer te laat geïnformeerd is. In dit geval stuurde wethouder Gerard Slegers pas na acht weken een brief over het uitstel van het vervangen van de geluidsschermen bij de Coenbrug (A8) in Koog aan de Zaan naar de raad.*

Voor de oppositie is de maat vol. Ze vroegen voor de raadsvergadering van 30 november een interpellatiedebat aan, een politiek zwaar middel om het college ter verantwoording te roepen. Het gehele college wordt aangesproken maar de indieners schrijven er nadrukkelijk bij: “vragen dienen te worden beantwoord door wethouder Gerard Slegers.”

Het is namelijk vooral Slegers die de raad “regelmatig niet, niet tijdig of niet volledig informeert” volgens de aanvragers. Het is een optelsommetje voor Slegers.

Behalve bij de geluidsschermen van de Coenbrug ging Slegers ook in de fout bij het Leefbaarheidsfonds PNH, de grote vertraging bij de realisatie van de nieuwe velden van hockeyclub de Kraaien, het ijsbaanterrein Assendelft, het niet open kunnen van de Coenbrug en de handhaving op verkiezingsborden. Ook vraagt de oppositie zich af waarom ze niks horen over de parkeernota, de toepassing van rubbergranulaat, de openstelling van de busbrug en de rondweg Westerkoog. Daarnaast worden er grote risico’s genomen, onder meer bij de Guisweg en de Thorbeckeweg.

‘Tussen ons houden’

Directe aanleiding is de mededeling van Slegers in het Zaanstad Beraad van 16 november nadat op 14 november 2023 een artikel verscheen bij NH Nieuws dat gebaseerd was op een brief van Rijkswaterstaat van 2 oktober 2023 over het uitstel van het vervangen van de geluidsschermen op de Coenbrug tot 2030. “Waarom heeft het college niet direct na ontvangst van de brief van 2 oktober de raad geïnformeerd” vragen de oppositiepartijen zich af, en:

“herkent het college zich in de constatering dat wethouder Slegers de raad regelmatig niet, niet tijdig of niet volledig informeert?”

Tijdens de mededeling van Slegers over de Coenbrug stelde de wethouder dat de brief bij NH Nieuws terecht was gekomen via de werkgroep A8-Coenbrug: “We hebben ook gevraagd aan de werkgroep om om dit tussen ons te houden.” Dat laatste wordt nadrukkelijk ontkend door voorzitter Jan Broersma van de Werkgroep A8-Coenbrug:

“ik wil graag aangeven dat tijdens ons overleg, wij expliciet aan de ambtenaren van Zaanstad hebben gevraagd of deze brief openbaar was en dat werd bevestigd, dus wij hebben onze afspraken niet geschonden.”

De interpellatie werd aangevraagd door D66 (Merel Kingma), PvdD (Melchior Mattens), DZ (Jos Kerkhoven), SP (Anna de Groot), PVV (Peter van Haasen), Groep Lassooy (Karin Lassooy), CU (Hanneke Veurink-Malda) en DENK (Khaan Kük). De vergadering begint om 19.00 in het Stadhuis en kan ook digitaal worden gevolgd.

* Na 8 weken, op maandag 27 november werd de brief uiteindelijk doorgestuurd aan de raadsleden, maar daarmee is de brief nog steeds niet openbaar voor het publiek. In het raadsinformatiesysteem ontbreekt de brief nog steeds.

Lees ook

Door Piet Bakker. Bronnen: aanvraag interpellatiedebat, contact met werkgroep A8-Coenbrug, eerder nieuws op De Orkaan. Foto: De Orkaan