De Mosquito: je wenst het je ergste vijand niet!!!

De kop hierboven hebben we vandaag eens overgelaten aan Floris Luiken: een leerling van het Zaanlands Lyceum H3.

Nog geen jaar geleden bereikte ons klachten van leerlingen van het Zaanlands over extreme pieptonen op verschillende plekken in Zaanstad. Onder andere bij het Deka-appartementencomplex in Zaandam en bij het Belastingkantoor vlakbij het Lyceum. Wij bezochten deze plekken, maar hoorden er niks.

Wij zijn de 25 dan ook ruim gepasseerd.

De Mosquito is een apparaat dat ervoor zorgt dat mensen jonger dan 25 jaar weggepest worden van een bepaalde plek. Het verspreidt een snerpende hoogfrequente toon van 90 decibel, alleen waarneembaar voor deze groep.

Toen de PvdA een amendement wilde indienen om regels op stellen voor het gebruik van het apparaat, wilde fractievoorzitter Paul Laport van GroenLinks aanvankelijk mede optrekken  tegen ‘het onding’, maar na bespreking dachten ze dat het niet nodig zou zijn:

Want als je de APV leest is het ons inziens niet legaal om een Mosquito op te hangen – tenzij het college daar nadrukkelijk toestemming voor verleent. Als mensen overlast ervaren, kunnen ze het college dus vragen om handhavend op te treden.”

Inmiddels zijn er minstens twee klachten tegen het gebruik van de Mosquito ingediend. Maar ‘handhavend optreden’ zat er niet in. De gemeente schrijft:

We kunnen niets voor u doen. De bewoners hebben de mosquito kastjes opgehangen omdat ze overlast hebben van hangjongeren. Uw melding is afgehandeld.’

Zaanlands Lyceum H3
Havo 3 leerlingen van het Zaanlands Lyceum lieten het er niet bij zitten. Tijdens de les Nederlands van docent Christel Hoffman schreven ze een ingezonden brief, en omdat ze er steeds meer overtuigd raakten dat hier door ZNSTD mogelijk regels worden geschonden, benaderden ze de PvdA die de Mosquito al eerder had aangekaart.

Songül Mutluer bezocht de klas en sprak met de leerlingen. Ook zij was geschrokken van het ogenschijnlijke gemak waarmee de Mosquito op verschillende plaatsten in Zaanstad opdook. Donderdag dient zij een initiatiefvoorstel in die het gebruik van de Mosquito aan banden zou moeten leggen. Leerlingen van het Zaanlands Lyceum zullen inspreken.

Dinsdag, woensdag en donderdag zullen wij een aantal ingezonden brieven van de leerlingen van de H3-klas van Christel Hoffman plaatsen.

Hier vind je ons dossier over de Mosquito.

Deel dit artikel:

12 reacties

 • Hans Kuyper

  Hier worden meerdere wetten overtreden. Het is in elk geval geluidsoverlast en leeftijdsdiscriminatie. Maar los van de ontegenzeggelijke schade die het aan jongeren toebrengt – wat zijn de effecten op langere termijn? Wat doet het gebruik van de mosquito bijvoorbeeld met de oren van baby’s?
  Ooit las ik een verhaal over de eigenaar van een Australische ijssalon die ook ’te veel jongeren’ in zijn zaak kreeg. Die was overgaan op het afspelen van klassieke muziek. Vooral Mozart was effectief.
  Ik wil pleiten voor meer klassieke muziek in de openbare ruimte. Dat geeft iedereen een keuze. Het werk van Mozart discrimineert niet en baby’s, zo weet ik uit ervaring, worden er gelukkig van.

  • Broekjevol de 3e

   Klassieke muziek geeft iedereen toch de zelfde keuze als de Mosquito? Weg blijven of blijven wanneer je er geen last van hebt?
   Denk dat er genoeg mensen niet zitten te wachten op klassieke muziek als ze staan te wachten voor de lift.

  • Daphne Lambregts

   Ben het helemaal met u eens. En dan hebben we de gevoelige oren van de huisdieren niet mee getekend. Zeker onze trouwe viervoeters kunnen dit niet aan. Trieste ontwikkeling dit weer.

 • dirk

  ik zou zeggen hang de buurt bij de Morgensterstraat
  ffe snel vol met die dingen…….

 • Ben

  De Mosquito zendt zuivere pieptoon uit op 17KHz. Je hebt ook dierenverjagers die een kakofonie aan pieptonen leveren en schadelijk zijn voor het gehoor. Hoogfrequent geluid is mogelijk schadelijker dan lagere tonen. Maar omdat het bewijs ontbreekt is er vooralsnog geen verbod op de verkoop van deze toestellen. Heeft u hinder van pieptonen? Bel met meldpunt hoge pieptonen op telefoon 06 49 13 77 77.

 • Willemsen

  Het is niet voor niets dat men die mosquito’s heeft laten plaatsen. Dat die dingen voor hen niet prettig kan zijn, is mogelijk. Als die jongeren de mosquito’s weg willen hebben confronteer hen dan met het waarom van die dingen en laat hen dan oplossingen geven. Wie weet komt er dan iets voor alle partijen acceptabels uit.

  • Ben

   @d Willemsen,

   De Mosquito kan oorpijn klachten geven. We vinden niet dat je een ander pijn mag doen. Niemand mag overlast veroorzaken. Degene die hinder veroorzaakt moet worden aangepakt. We vinden niet dat overlast met overlast moet gaan bestrijden. Is er wel plek voor de jongeren om ergens gezellig te kunnen zijn?

 • Ben

  EU vragen over hoogfrequent geluid (mosquito/kattenverjager)

  http://bartstaes.be/nl-BE/artikel/parlementaire-vraag/omgevingslawaai-hoge-pieptonen-en-lage-bromtonen-vraag-e-13302016/26430

  OMGEVINGSLAWAAI: HOGE PIEPTONEN EN LAGE BROMTONEN – VRAAG E-1330/2016

  2016-04-12Sociaal beleid Gezondheid & consumenten Milieu & dierenwelzijn
  In het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) houdt de Commissie momenteel een publieke consultatie over de toepassing van Richtlijn 2002/49/EG over omgevingslawaai. Nochtans zou deze (volgens schriftelijke vraag E 005149/2009) reeds in 2011 zijn herzien. De gezondheidsrisico’s van omgevingslawaai worden nog te vaak onderschat. Het zijn vaak hoge en lage frequenties die door een aanzienlijk deel van de bevolking wel degelijk worden waargenomen en hinder veroorzaken voor de gezondheid .
  Ook de Wereldgezondheidsorganisatie blijft wijzen op de gevaren van lawaai.
  Is de Commissie van plan het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden naar lage bromtonen en hoge pieptonen (bijvoorbeeld van kattenverjagers als Mosquito), waarover ons regelmatig klachten bereiken?

  ANTWOORD VAN COMMISSARIS VELLA

  De Commissie is zich terdege bewust van de schadelijke gevolgen van lawaai. In dit verband volgt de Commissie de lopende herziening van de Environmental Noise Guidelines for the European Region, onder leiding van het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), van nabij en draagt zij hieraan bij. In het verslag van de WHO, dat naar verwachting eind 2016 zal worden bekendgemaakt, zal de stand van zaken van het onderzoek naar de gezondheidseffecten van lawaai worden voorgesteld.

  Bovendien is de Commissie, via de regelgevingsprocedure met toetsing, onlangs van start gegaan met de herziening van bijlage III bij Richtlijn 2002/49/EG (1), waarin een methodologie voor de bepaling van de schadelijke effecten van lawaai op de gezondheid zal worden opgenomen. Deze methodologie, die zal voortbouwen op de bewijzen uit het bovengenoemde WHO-verslag, zal een goed inzicht verschaffen in de gevolgen van lawaai op de gezondheid van de EU-burger.

  Het geachte Parlementslid wijst er terecht op dat laagfrequente bromtonen en hoogfrequente tonen buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, die meer specifiek betrekking heeft op lawaai dat door het vervoer en de industrie wordt veroorzaakt. Hoewel de evaluatie van de richtlijn die momenteel in het kader van het programma voor gezonde regelgeving van de Commissie wordt uitgevoerd, retrospectief is, wordt ook de relevantie ervan beoordeeld en wordt nagegaan in hoeverre de doelstellingen van de richtlijn zijn verwezenlijkt. Het evaluatieproces, dat onder meer bestaat uit een uitvoerige raadpleging van de belanghebbenden en een lopende openbare raadpleging, zal naar verwachting eind 2016 worden afgerond. Na afloop van het evaluatieproces kan de Commissie wijzigingen aan de richtlijn overwegen.

  (1) PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12-25.

  IN DE KIJKER

  Voeding & landbouw
  Klimaat & energie
  Democratie & mensenrechten
  THEMA’S

  Sociaal beleid
  Ontwikkelings samenwerking
  Gezondheid & consumenten
  Milieu & dierenwelzijn
  Geldzaken & handel
  Europa in de wereld
  @TWITTER

 • Ben

  Protesteer bij de gemeente Zaanstad. Maak 1 eurocent over en zet in de omschrijvingsveld stop de Mosquito u kunt 1 cent overboeken op IBAN van de gemeente Zaanstad via NL 39 BNG H 0285034928

 • Ben

  Verder willen we alle mensen oproep doen hun klacht ook in te dienen bij de GGD. Zij hebben op dit moment geen klachten over de Mosquito ontvangen. Geeft het je medische klachten aan de oren? Laat het weten. Zoek de GGD in jouw regio op. Een e-mail met telefoonnummer erin vermeld is voldoende. Kijk op http://www.ggd.nl

 • tjaktjak

  Mijn idee:

  Zelf luidsprekers installeren die met ongeveer hetzelfde volume een frequentie van 22000 Hz afgeven. De Mosquito zal op ongeveer 17000 Hz staan afgesteld. Er ontstaat dan een zgn. “verschilfrequentie” van 5000 Hz, die voor iedereen waarneembaar is, en uitermate irritant. Dat geluid verdwijnt pas zodra één van de twee geluidsbronnen wordt uitgeschakeld. De gebruikers van de Mosquito hebben dan weinig keus lijkt me. En de politie zal U niet kunnen aanpakken zonder ook de Mosquito het zwijgen op te leggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *