Dit wordt het nieuws in 2022 #10: A8-A9

We hadden ook kunnen schrijven ‘Dit wordt het nieuws niet in 2022′ want de verbinding komt er zeker niet dit jaar, er wordt zelfs geen schop in de grond gezet bij wat misschien wel eens het Nederlandse wegenplan met de langste draagtijd zou kunnen zijn.

Toch wordt 2022 een belangrijk jaar voor de verbinding. Het wordt het jaar van het ‘landschapsplan’ dat door de Provincie moet worden goedgekeurd (en vervolgens door OCW en UNESCO) voordat er vervolgstappen kunnen worden gezet.

Met het plan dat ruim € 900 miljoen kost (inclusief de aanleg va de weg), probeert de Provincie Noord-Holland de Stelling van Amsterdam zodanig te ontzien dat de aanleg van verbindingsweg tussen de A8 en A9 mogelijk wordt zonder dat de UNESCO de Stelling de status van werelderfgoed ontneemt.

Onacceptabel

In 2017 stelde ICOMOS, de organisatie die voor de UNESCO de A8-A9-alternatieven onderzocht, dat alle alternatieven waarbij de Stelling werd doorsneden ‘onacceptabel’ waren.

De plannen moeten eerst goedgekeurd moet worden door Provinciale Staten waarna ze naar het Ministerie van OCW worden gestuurd. En die moet dan contact opnemen met UNESCO. Het nieuwe ontwerp betreft “een weg die straks zo onzichtbaar mogelijk is”.

De 40 maatregelen in het landschapsplan leiden er volgens de Provincie toe “dat er juist door de aanleg van de Verbinding A8-A9 mogelijkheden gecreëerd kunnen worden, waarmee veel kwaliteit wordt toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam.”

Zorgvuldig

De minister zelf is een beetje voorzichtiger:

“Een belangrijk gegeven is dat een wegverbinding die het werelderfgoedgebied doorsnijdt, op zichzelf geen verbetering kan betekenen voor de kernkwaliteiten van het werelderfgoed. Het risico op aantasting van de openheid van het landschap (weg, hoger gelegen op- en afritten) en kenmerkende dijk- en lijnstructuren is groot.

Het landschapsplan laat echter zien dat het toch mogelijk is om de wegdoorsnijding zorgvuldig in te passen waardoor de aantasting van de OUV [Outstanding Universal Value] beperkt blijft.”

Dit jaar worden ook maatregelen in het stationsgebied Krommenie/Assendelft genomen om de overlast te beperken.

Woensdag wordt de gemeenteraad van Zaanstad digitaal bijgepraat over het landschapsplan.

Over de planning laat de Provincie zich niet meer uit.

Lees ons hele A8-A9-dossier

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Wij zeggen niet dat het de beste oplossing is maar het zou als alternatief toch eens bekeken kunnen worden.
  Zie http://www.onderweg.site/2019_A8_traject_voorstel.htm

  • P. Gerritsen

   Zou een nieuw te realiseren afrit/oprit aan de zuidzijde van de Wijkertunnel om te verbinden met de N202 dan niet sneller te realiseren en goedkoper zijn? Effectief bereik je daarmee dezelfde tijdswinst naar Amsterdam vanuit het noorden en de beoogde verkeersreductie in Zaanstad. Die afrit/oprit heeft dan weer slechts een beperkt voordeel tov de bestaande route via de A22 naar de N202. Die blijkbaar ook niet aantrekkelijk is?

 • Bert Versteeg

  Snel aanleggen zou ik zeggen.
  Als we blijven uitstellen gaan de kosten van de aanleg alleen maar omhoog en we kunnen de inwoners van Krommenie ook niet langer in de herrie laten zitten.
  Mensen moeten eens minder aan zichzelf denken maar ook aan anderen !

 • Rik Romijn

  Ik zou zeggen doe maar rustig aan anders komen wij in de herrie te zitten. En ja mijn naam is remi ik denk alleen aan mijzelf. 😁

 • Frank Kempers

  Denk vooral aan je gezond: minder asfalt, aanzienlijk minder verkeersbewegingen (ca. 80.000) per etmaal, meér flora. méér fauna…inderdaad Remi, niks mis mee :-)!

 • Hanneke Tonkens

  Is dat nou echt het enige obstakel, dat erfgoed? Is dat nou wel zo’n goed idee, die verbinding? De A8 was en is nog steeds een wangedrocht: zoals Koog aan de Zaan is opgeofferd en voor eeuwig verpest.
  Ik denk dat verkeer dan vanuit Amsterdam centrum, west en oost dan via de A8 naar Alkmaar en verder noordwaarts zal gaan, in plaats van via de zuidwestelijke route de A 9 op te pakken, zoals nu. De “tomtoms” zullen dat ook gaan adviseren. Dus die weg wordt een doorrijdroute voor Amsterdammers, is dat wat we willen hier in de Zaanstreek? En dan zijn er nog heel wat andere redenen waarom ik en vele anderen geen weg willen, zoals het klimaat en herrie-stress tot ver in de omgeving. Ook al is het 48 DB ( zie de kaartjes die de plannenmakers gemaakt hebben) of minder: een snelweg hoor je en verstoort de rust in de wijde omgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *