Het oude Durghorst-terrein in Krommenie waar woningen, een cultuurcentrum en een nieuw buurthuis De Pelikaan zou moeten komen, ligt al maanden braak. “Geen bouwvakker gezien” aldus Piet Schoone die de foto’s maakte. “Is het al een item voor jullie rubriek Zaanse Dromen?”

Een nominatie voor Zaanse Dromen is kansrijk. Al meer dan 10 jaar geleden werd het zorgcentrum afgedankt. Daarna kwamen er tijdelijke bewoners. Plannen voor een nieuw verzorgingshuis sneuvelden. In het voorjaar van 2022 begon de sloop, die werd tijdelijk stilgelegd maar dit voorjaar weer werd hervat.

Plannen zijn er wel. Er moeten ‘ongeveer 44 levensloopbestendige huurwoningen’, een cultuurzaal en een buurtcentrum komen. In de buurt zijn bezwaren tegen de nieuwbouw: het zou onder meer te hoog zijn, parkeerproblemen op kunnen leveren, meer verkeer en overlast van vertrekkende theaterbezoekers betekenen.

Hoe staat het met de plannen? In de Voorjaarsnota 2023-2027 van Zaanstad staat dat het haalbaarheidsonderzoek voor “buurtcentrum de Pelikaan in combinatie met een cultuurzaal in de Durghorst vergevorderd is”. Er is wel een reservering in de begroting van Zaanstad opgenomen, en het is “de intentie om in Q4 2023 een definitief kredietbesluit Durghorst aan de raad ter besluitvorming voor te leggen” zo blijkt uit de lijst van ‘openstaande moties en toezeggingen’ van september 2023.

In de bijlage van Uitvoeringsagenda Kunst & Cultuur Zaanstad 2023-2026 werd het kredietbesluit overigens al voor Q2 2023 aangekondigd. Daar is ook te lezen: “in 2023 wordt duidelijk of een laagdrempelig podium voor (amateur)kunst en culturele activiteiten (zoals cultuureducatie) gekoppeld aan het nieuw te bouwen nieuw buurthuis aan het Durghorstplantsoen haalbaar en wenselijk is.”

In de begroting 2024-2027 dat er nog helderheid moet komen over de haalbaarheid van grote projecten. Daarbij wordt ook de Durghorst genoemd (naast Groote Weiver en een Bieb in Poelenburg).

Een definitief ontwerp zou in 2024 klaar zijn waarmee de start van bouw in 2025 zou kunnen beginnen.

We hebben Zaanstad om een reactie gevraagd:

“Voor het einde van dit jaar wil het college samen met de gemeenteraad besluiten wat de koers wordt met de Durghorst. Eén aantal elementen is daarbij belangrijk. De fors gestegen kosten van nieuwbouw, de haalbaarheid van de parkeeropgave, goede afstemming met de partners Parteon en de Pelikaan en een duurzame invulling van de cultuurfunctie. Het kost meer tijd dan verwacht om met al deze factoren tot een gedegen en (financieel) haalbaar plan te komen.”

Lees hier ons Durghorst-dossier.

Door Piet Bakker. Foto’s en tip van Piet Schoone, informatie uit Begroting 2024-2027, Voorjaarsnota 2023-2027, Uitvoeringsagenda Kunst & Cultuur.