Nog geen A8-A9-verbinding maar wel € 11 miljoen van de provincie Noord-Holland om “de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft voor de korte termijn te verbeteren”.

Langs de weg komt meer groen en ook wordt de N203 voorzien van geluidwerende vangrails. Oversteekplaatsen voor fietsers in Krommenie en Assendelft worden veiliger gemaakt.

De oversteek van de N203 bij het Vlietsend in Krommenie en de kruising Communicatieweg – Dorpsstraat in Assendelft worden aangepakt om de veiligheid te vergroten.

Daarnaast worden de stationsgebieden in Wormerveer en Krommenie/Assendelft aangepakt. Daarbij gaat het naast het aantrekkelijker maken van die gebieden ook om maatregelen die de sociale veiligheid verbeteren. De provincie investeert daar onder andere in betere verlichting. De fietspaden naar Uitgeest worden verbeterd.

De provincie werkt samen met de gemeente Zaanstad, de Vervoerregio Amsterdam en de NS. De aanpassingen zijn gebaseerd op een enquête onder bewoners. Gedeputeerde Jeroen Olthof:

“Ruim 1100 inwoners uit Krommenie en Assendelft hebben ons laten weten wat de leefbaarheid in de buurt van de provinciale weg N203 kan verbeteren. Hun ideeën vormen de basis voor deze maatregelen.”

Wethouder Zaanstad en portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam, Gerard Slegers:”

We zijn blij dat we op korte termijn samen aan de slag gaan. We werken aan de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in Krommenie en Assendelft, dat is belangrijk voor alle Zaanse inwoners, forenzen en bezoekers.”

In de 2e helft van 2021 volgt meer informatie over de planning. Olthof:

“Eén van de eerste dingen die we gaan doen, is het plaatsen van geluidwerende vangrails en het planten van meer bomen en groen langs de provinciale weg N203. Dat is uiterlijk 2022 klaar.”

Verbinding A8-A9

De aanpassingen zijn wel in het kader van het project A8-A9, maar komen daar niet voor in de plaats. De provincie:

“De N203 is voor veel autoverkeer de dagelijkse route tussen de A8 en de A9. 50% van het huidige verkeer op de Provincialeweg N203 tussen Krommenie en Uitgeest is namelijk op weg van de A8 naar de A9 en omgekeerd.

Om het verkeer een andere route aan te bieden, doet de provincie Noord-Holland samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten in de regio en de rijksoverheid onderzoek naar de mogelijke aanleg van een Verbinding A8-A9.

Die weg kruist het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Dat vraagt om een zorgvuldige inpassing waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid in de nabijgelegen woonwijk Broekpolder.”