€ 765.000 voor ‘Zomer van Monet’, maar voor wie? UPDATE

Geen grote Monet-tentoonstelling in 2021 maar wel een Zomer van Monet, “een jaar vol met bruisende activiteiten” aldus de plannen.

Hoeveel het gaat kosten is onbekend, maar voor de voorbereidingen heeft Zaanstad al € 765.000 uitgetrokken.

Jan de Bruin, vrijwilliger van de Stichting Monet in Zaandam, vraagt zich in een brief aan de gemeenteraad af waar dat geld aan besteed gaat worden en wie daarover gaat beslissen.

Hij stelt dat de initiatiefnemer, de Stichting Monet in Zaandam, de belangrijkste kandidaat zou moeten zijn om de leidende rol te nemen bij de plannen, de Stichting zou volgens hem minstens een full time coördinator voor het evenement moeten krijgen:

“de grootste investering moet gaan naar de Stichting Monet in Zaandam ten einde daarmee een professionaliseringsslag te maken die nodig is om vanaf nu en ook NA 2021 Monet voor Zaanstad ‘in de markt te houden.”

Overhead

Volgens De Bruin is de opdracht verstrekt aan ‘senior adviseur’ Eltje de Klerk van adviesbureau BMC. Zij werkte als BMC-adviseur ook aan het haalbaarheidsonderzoek voor de ‘grote’ Monet-expositie waar Zaanstad uiteindelijk vanaf zag. De Bruin wil weten “hoeveel geld er aan overhead (BMC) ging en gaat om e.e.a. te organiseren.”

In een mondelinge toelichting zegt De Bruin tegen De Orkaan: “het geld moet naar cultuur in de stad gaan, en niet naar dure consultants.” Als De Bruin geen afdoende antwoord krijgt wil hij een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) indienen.

Kwartiermaker

In de stukken van Zaanstad over de Zomer van Monet komt BMC niet voor, maar op 12 december hield Eltje de Klerk wel een presentatie bij Marketing Zaanstad Presents over het ‘Themajaar Monet 2021’.

Op de vraag van De Orkaan aan De Klerk of zij zich bezighoudt met De Zomer van Monet, stelt zij dat ze door de ‘founding fathers’ van het plan, namelijk Zaanstad, Zaans Museum, Marketing Zaanstreek en Stichting Monet in Zaandam, is gevraagd om als kwartiermaker te fungeren, ze moet een sterk bestuur zoeken dat voor nationale uitstraling kan zorgen. Zij doet dat overigens niet als BMC-adviseur, hoewel zo wel als zodanig gewerkt heeft voor Zaanstad, maar vanuit haar eigen adviesbureau (Alpha Adviseurs).

UPDATE

De woordvoerder van wethouder Mutluer schrijft na vragen van De Orkaan dat de totale kosten voor de kwartiermaker €22.520 bedragen, daar komt dan nog € 4.729 btw bij. Zaanstad:

“Medio september 2019 is Eltje de Klerk gevraagd of ze kwartiermaker wilde worden voor de Zomer van Monet, om vanuit een onafhankelijke positie de basis te leggen voor een mooi en breed gedragen programma. De opdracht voor de kwartiermaker is onder andere om praktische voorbereidingen te treffen, waaronder het bij elkaar brengen van de uitvoerende partijen en hun deelname te faciliteren. Zo werkt ze samen met de gemeente aan het uitwerken van de stimuleringssubsidie voor deelnemende initiatieven. In 2019 is er € 14,120 (ex btw) berekend voor deze werkzaamheden en naar verwachting komt daar in 2020 nog € 8.400 ex btw bij.”

De toenmalige wethouder Sanna Munnikendam maakte op 12 november de detail van het programma Zomer van Monet via een raadsinformatiebrief bekend.

Voorbereidingsbudget

De Zomer van Monet moet in 2021 een “stadsbrede programmering voor en door inwoners, organisaties en ondernemers in Zaanstad” worden. Naast een openingsceremonie zou er een bijvoorbeeld een wekelijkse lichtshow op de Zaan kunnen zijn en z0uden er “activiteiten door en voor inwoners, scholen, (creatieve) ondernemers e.d. en vaar-, wandel- en fietsroutes in de Zaanstreek” georganiseerd kunnen worden naast tentoonstellingen over Monet en de Zaanstreek en een grote slotmanifestatie.

Voor de Zomer van Monet wordt een tijdelijke stichting opgericht die verantwoordelijk is voor de “coördinatie, de overkoepelende activiteiten (inclusief gezamenlijke marketing) en de verdeling van de eenmalig ter beschikking gestelde middelen.”

De stichting krijgt een directeur-coördinator. De initiatiefnemers van het Monet-programma (het Zaans Museum en de Stichting Monet in Zaandam) krijgen “als lid van een programmaraad een ondersteunende rol in de realisatie van het Monet-programma.”

De € 765.000 moet in het jaar 2020 worden uitgegeven “en is bedoeld als voorbereidingsbudget voor de nog op te richten stichting (Zomer van Monet 2021).”


Voor dit artikel is gebruik gemaakt van Raadsinformatiebrieven en andere stukken van Zaanstad over de Zomer van Monet en de Monet-expositie, eerder nieuws op De Orkaan, websites van BMC en Alpha Adviseurs, de brief van Jan de Bruin en telefonische toelichtingen van De Bruin, De Klerk en de woordvoerder van (tijdelijk) cultuur-wethouder Songül Mutluer.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Cees Kuypers

  Het is interessant om te weten of dhr. De Bruin namens zichzelf spreekt of namens de Stichting Monet.

 • jan de bruin

  ik spreek op persoonlijke titel en zonder ruggespraak met wie dan ook, maar wel in het achterhoofd dat cultuurgeld aan cultuur besteed moet worden en niet aan dure adviesbureaus. Ik heb na de soap over het cultuurcluster genoeg van al die geheimzinnigheid inzake een aantal cultuurdossiers waarover nota bene een wethouder gesneuveld is.
  De zomer van Monet moet een spetterend feest worden. Maar ook daarna moet de stichting Monet in Zaandam, met alle vrijwilligers en rondleiders, het werk en leven van Monet met een full professionele financiele en inhoudelijke onderbouwing op de cultuur economische kaart van Zaanstad kunnen blijven zetten.
  Een ieder die twijfelt aan de integriteit van mijn bedoeling met de brief aan de Raad waarin een kritisch oog op de besteding van (cultureel) gemeenschapsgeld moet zich achter de oren krabben!
  Jan de Bruin

 • Met een kritisch oog achter de oren krabben dus.
  Multivocale brillen?

 • Ik heb mij inderdaad achter de oren gekrabd omdat ik wilde weten of Jan de Bruijn ook namens het bestuur van de Stichting Monet spreekt . Als het correct is wat mevrouw De Klerk stelt ” dat ze door de ‘founding fathers’ van het plan, namelijk Zaanstad, Zaans Museum, Marketing Zaanstreek en Stichting Monet in Zaandam is gevraagd om als kwartiermaker te fungeren” dan hoop ik oprecht dat deze ketelmuziek niet opnieuw leidt tot ruzies, schisma’s etc.Daar schiet de cultuur in Zaanstad niets mee op.Laten we niet vergeten dat we qua culturele voorzieningen los van het fantastische Zaantheater ver achter liggen op steden van min of meer gelijke grootte.
  Achter de oren krabben,ik stel “als de vos passie preekt,boer pas dan op je kippen”.

  • De Orkaan

   De uitspraken van mevrouw De Klerk hebben wij uit haar mond opgetekend tijdens een telefonisch interview. Die kloppen. We hebben ook met Jan de Bruin gebeld en die was niet van deze details (opdracht, bedrag) op de hoogte. Wel van het totaalbedrag (dat staat in de stukken) en van het feit dat Eltje de Klerk ingeschakeld was. Hij veronderstelde dat BMC dat zou doen omdat zij eerder via dat bureau voor Zaanstad had gewerkt. Na onze belronde bleek ze dus via haar eigen bureau te werken. De Bruin is geen bestuurslid en spreekt als vrijwilliger dus gewoon namens zichzelf. Het bestuur heeft dit dus niet met de vrijwilligers gedeeld.

 • Ruurd Mulder

  Ik vind hoe dan ook het hele plan een nogal geforceerde manier om munt te slaan uit de roem van een dode kunstenaar die in Zaandam nauwelijks meer was dan een passant.

 • Monet was wellicht een passant in Zaandam maar zeker niet in de kunst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *