Geen grote Monet-tentoonstelling in 2021 maar wel een Zomer van Monet, “een jaar vol met bruisende activiteiten” aldus de plannen.

Hoeveel het gaat kosten is onbekend, maar voor de voorbereidingen heeft Zaanstad al € 765.000 uitgetrokken.

Jan de Bruin, vrijwilliger van de Stichting Monet in Zaandam, vraagt zich in een brief aan de gemeenteraad af waar dat geld aan besteed gaat worden en wie daarover gaat beslissen.

Hij stelt dat de initiatiefnemer, de Stichting Monet in Zaandam, de belangrijkste kandidaat zou moeten zijn om de leidende rol te nemen bij de plannen, de Stichting zou volgens hem minstens een full time coördinator voor het evenement moeten krijgen:

“de grootste investering moet gaan naar de Stichting Monet in Zaandam ten einde daarmee een professionaliseringsslag te maken die nodig is om vanaf nu en ook NA 2021 Monet voor Zaanstad ‘in de markt te houden.”

Overhead

Volgens De Bruin is de opdracht verstrekt aan ‘senior adviseur’ Eltje de Klerk van adviesbureau BMC. Zij werkte als BMC-adviseur ook aan het haalbaarheidsonderzoek voor de ‘grote’ Monet-expositie waar Zaanstad uiteindelijk vanaf zag. De Bruin wil weten “hoeveel geld er aan overhead (BMC) ging en gaat om e.e.a. te organiseren.”

In een mondelinge toelichting zegt De Bruin tegen De Orkaan: “het geld moet naar cultuur in de stad gaan, en niet naar dure consultants.” Als De Bruin geen afdoende antwoord krijgt wil hij een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) indienen.

Kwartiermaker

In de stukken van Zaanstad over de Zomer van Monet komt BMC niet voor, maar op 12 december hield Eltje de Klerk wel een presentatie bij Marketing Zaanstad Presents over het ‘Themajaar Monet 2021’.

Op de vraag van De Orkaan aan De Klerk of zij zich bezighoudt met De Zomer van Monet, stelt zij dat ze door de ‘founding fathers’ van het plan, namelijk Zaanstad, Zaans Museum, Marketing Zaanstreek en Stichting Monet in Zaandam, is gevraagd om als kwartiermaker te fungeren, ze moet een sterk bestuur zoeken dat voor nationale uitstraling kan zorgen. Zij doet dat overigens niet als BMC-adviseur, hoewel zo wel als zodanig gewerkt heeft voor Zaanstad, maar vanuit haar eigen adviesbureau (Alpha Adviseurs).

UPDATE

De woordvoerder van wethouder Mutluer schrijft na vragen van De Orkaan dat de totale kosten voor de kwartiermaker €22.520 bedragen, daar komt dan nog € 4.729 btw bij. Zaanstad:

“Medio september 2019 is Eltje de Klerk gevraagd of ze kwartiermaker wilde worden voor de Zomer van Monet, om vanuit een onafhankelijke positie de basis te leggen voor een mooi en breed gedragen programma. De opdracht voor de kwartiermaker is onder andere om praktische voorbereidingen te treffen, waaronder het bij elkaar brengen van de uitvoerende partijen en hun deelname te faciliteren. Zo werkt ze samen met de gemeente aan het uitwerken van de stimuleringssubsidie voor deelnemende initiatieven. In 2019 is er € 14,120 (ex btw) berekend voor deze werkzaamheden en naar verwachting komt daar in 2020 nog € 8.400 ex btw bij.”

De toenmalige wethouder Sanna Munnikendam maakte op 12 november de detail van het programma Zomer van Monet via een raadsinformatiebrief bekend.

Voorbereidingsbudget

De Zomer van Monet moet in 2021 een “stadsbrede programmering voor en door inwoners, organisaties en ondernemers in Zaanstad” worden. Naast een openingsceremonie zou er een bijvoorbeeld een wekelijkse lichtshow op de Zaan kunnen zijn en z0uden er “activiteiten door en voor inwoners, scholen, (creatieve) ondernemers e.d. en vaar-, wandel- en fietsroutes in de Zaanstreek” georganiseerd kunnen worden naast tentoonstellingen over Monet en de Zaanstreek en een grote slotmanifestatie.

Voor de Zomer van Monet wordt een tijdelijke stichting opgericht die verantwoordelijk is voor de “coördinatie, de overkoepelende activiteiten (inclusief gezamenlijke marketing) en de verdeling van de eenmalig ter beschikking gestelde middelen.”

De stichting krijgt een directeur-coördinator. De initiatiefnemers van het Monet-programma (het Zaans Museum en de Stichting Monet in Zaandam) krijgen “als lid van een programmaraad een ondersteunende rol in de realisatie van het Monet-programma.”

De € 765.000 moet in het jaar 2020 worden uitgegeven “en is bedoeld als voorbereidingsbudget voor de nog op te richten stichting (Zomer van Monet 2021).”


Voor dit artikel is gebruik gemaakt van Raadsinformatiebrieven en andere stukken van Zaanstad over de Zomer van Monet en de Monet-expositie, eerder nieuws op De Orkaan, websites van BMC en Alpha Adviseurs, de brief van Jan de Bruin en telefonische toelichtingen van De Bruin, De Klerk en de woordvoerder van (tijdelijk) cultuur-wethouder Songül Mutluer.