Zaanse UITmarkt gaat niet door, maar waarom eigenlijk?

Dit jaar zal er geen Zaanse UITmarkt worden georganiseerd. De plannen om het evenement te verplaatsen naar het Hembrugterrein zijn gesneuveld. Organisator Onno Lassooy vond pas recent een opvolger: Peter Sikkes van de Hembrug Happening. Maar Sikkes zegt het gezien de krappe tijd niet meer te kunnen organiseren. De UITmarkt was op 10 september gepland.

Lassooy en Sikkes maakten de afzegging vandaag bekend via een interview in het NHD. Voorzitter Jan de Bruin van de stichting Halte Hembrug die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Hembrug Happening krijgt in het artikel de Zwarte Piet zwartepiet toegespeeld. Sikkes voelt zich niet gesteund door het bestuur en wil niet langer wachten.

Dat Jan de Bruin verantwoordelijk is voor het niet doorgaan lijkt vergezocht – de late start en onduidelijk afspraken over verantwoordelijkheden en financiën zijn meer voor de hand liggende redenen.

De Bruin zei eerder tegen De Orkaan dat Sikkes pas recent het stichtingsbestuur op de hoogte had gesteld van zijn plannen en dat daar ‘vooralsnog’ geen toestemming voor kon worden gegeven om het evenement onder de vlag van de Hembrug Happening te organiseren. De financiële en organisatorische consequenties waren niet duidelijk. Bestuursleden van een stichting zijn immers hoofdelijk aansprakelijk als er iets mis gaat. Daarvoor moet in een officiële bestuursvergadering een besluit worden genomen. En dat besluit is er niet. Het gaat om duizenden bezoekers en forse bedragen. De UITmarkt krijgt subsidie van € 33.766 van Zaanstad (en bedragen van Oostzaan en Wormerland). De Hembrug Happening krijgt € 43.966 van Zaanstad.

Lassooy

Afgelopen september 2022, toen de Zaanse UITmarkt werd gehouden, wist organisator Onno Lassooy al dat hij de volgende editie niet wilde organiseren. Desondanks vroeg hij via de Stichting UitdeZaanstreek de subsidie aan. Daarna is hij pas op zoek gegaan naar een nieuwe organisator. De vraag is uiteraard waarom de stichting akkoord gegaan is met deze constructie: een subsidieaanvraag voor een festival doen terwijl je weet dat je het niet gaat organiseren. Lassooy en de stichting misleiden Zaanstad bovendien met onjuiste informatie. In de de subsidieaanvraag staat letterlijk: “de verantwoordelijkheid voor de gehele productie ligt bij O. Lassooy – directeur van de stichting UITdeZaanstreek.” Op dat moment weten zij al dat ze het niet willen organiseren.

In het plan belooft Lassooy in februari 2023 met de voorbereiding te beginnen: “culturele instellingen worden gevraagd om deelname.” Maar die instellingen horen niks. Wat wel gebeurt is dat Lassooy verschillende culturele instellingen en organisaties benadert met de vraag of zij de UITmarkt willen overnemen. Daar hangt overigens ook een prijskaartje aan: Lassooy wil persoonlijk een vergoeding van de nieuwe organisator. Dat schrikt instellingen af. Vooral omdat er geen garantie is dat de nieuwe organisator dat ook na 2023 kan blijven doen. Voorzitter Jan Hekman van de Stichting UitdeZaanstreek is overigens akkoord met die constructie.

Sikkes

In de loop van 2023 slaagt Lassooy er aanvankelijk niet in een nieuwe organisator te vinden. Waarschijnlijk lukt dat pas in mei. Op 2 juni is er een bijeenkomst bij de gemeente Zaanstad waarbij behalve de pas aangetreden evenementen-coördinator ook Lassooy en Sikkes aanwezig zijn. Van de stichtingsbesturen zijn verder geen leden bij de meeting. Daar wordt volgens Jan Hekman de nieuwe constructie (inclusief de financiële regeling met Lassooy) besproken waarbij Zaanstad akkoord is.

Op 8 juni stuurt Lassooy een mail aan beoogde deelnemers van de UITmarkt:

“Na zes jaar de Zaanse UITmarkt te hebben georganiseerd, geef ik het stokje door. Door toenemende drukte bij LassooyDesign lukt het me helaas niet meer om voldoende tijd vrij te maken om het evenement te organiseren. Gelukkig heb ik in Peter Sikkes iemand gevonden die de UITmarkt wil voortzetten. Peter Sikkes is professioneel evenementenorganisator en organiseert in de Zaanstreek ondermeer Hembrug Happening.”

Lassooy stapt er helemaal uit, hij geeft het stokje door en heeft geen tijd voor de organisatie: “Ik dank u voor de leuke en succesvolle samenwerking de afgelopen jaren!” De lezing van Zaanstad verschilt duidelijk, volgens de woordvoerder van wethouder Wessel Breunesse (cultuur) is Lassooy wel degelijk de organisator: “De organisator van de Uitmarkt is Onno Lassooy en de uitvoerend producent van de Uitmarkt is Peter Sikkes. De heer Lassooy blijft verantwoordelijk voor de toegekende subsidie.” De woordvoerder vult dat later nog eens aan: “De subsidieaanvraag voor de Uitmarkt is gedaan door Onno Lassooy. Daarmee is hij verantwoordelijk voor de juiste besteding van de subsidie.” Zaanstad weet niets van een vergoeding voor Lassooy.

Happening?

Of Sikkes de organisatie wil overnemen onder de vlag van de Hembrug Happening of als privé persoon (via zijn eenmanszaak MusicWorks) is op dat moment onduidelijk, maar Sikkes zelf wil het samen met de Happening organiseren, anders zou hij daar ook helemaal geen toestemming van zijn bestuur voor nodig hebben. Vandaag – 5 juli – vergadert het bestuur.

Op 15 juni laat Breunesse via zijn woordvoerder weten dat de vergunning “is aangevraagd en in behandeling genomen”. Publicatie van toekenning is voor zover wij kunnen waarnemen niet gebeurd. Als dat niet voor medio juli zou gebeuren kan in ieder geval de wettelijk bezwaartermijn niet meer in acht worden genomen. Maar ook de organisatie zelf lijkt op deze korte termijn vrijwel onmogelijk. De voorwaarden van Zaanstad beslaan meer dan 10 pagina’s over opruimen, verzekeringen, alcoholwet, omgevingsvergunning, beveiligers, hekken, calamiteitenroute, toiletten, verkeersregelaars, medische voorzieningen, akoestisch deskundigen, ‘zorgverleners’ etc. etc. In de plannen beloofde Lassooy online al veel aandacht aan het evenement te besteden, ook dat is allemaal niet gebeurd. In feite was tijdige organisatie van de Zaanse UITmarkt 2023 al een utopie.

Tijdnood

Alles duidt erop dat Lassooy en Sikkes zich vertild hebben aan de nieuwe opzet en nu in tijdnood komen. Bovendien zijn verantwoordelijkheden en geldstromen onduidelijk (uit welk budget wordt de ‘vergoeding’ aan Lassooy betaald?). Waar Sikkes de schuld in de schoenen van Jan de Bruin probeert te schuiven, ziet Lassooy De Orkaan als boosdoener aldus een column in het juli/augustus-nummer van UitdeZaanstreek.

De Orkaan heeft al een maand geleden om de begroting van de UITmarkt en Hembrug Happening gevraagd en om de verantwoording over de afgelopen edities. Tot op heden hebben wij die niet gekregen van de gemeente.

Lees ook:

Door Piet Bakker, Nick Boeske De Orkaan. Bronnen: UITdeZaanstreek, mail Lassooy en informatie vanuit Zaanstad, eerder nieuws op de Orkaan, interviews Hekman en De Bruin, NHD, subsidieaanvraag. Foto Rens Kamminga (UITmarkt 2022).

Deel dit artikel:

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *