Het wordt de ‘good-bye editie’ van de Hembrug Happening, de laatste dus: “nog één keer een vakantie van één dag” meldt de organisatie op haar Facebook-pagina.

Het gratis festival vindt plaats van 11.00 tot 20.00 uur op zondag 10 september op het Hembrugterrein aan Zaanzijde bij LAB44. De Happening wordt deze keer “een beetje anders” volgens de organisatie “maar minstens zo vet”.

Op de website en sociale media is nog geen informatie over de invulling van het festival te vinden. Over het doorgaan van het evenement is lang onzekerheid geweest. Begin juni werd bekend dat de Happening samen met de Zaanse UITmarkt zou worden georganiseerd door Peter Sikkes, de organisator van de Hembrug Happening. De gemeente ging er vanuit dat het een gezamenlijk evenement zou worden. Dat was niet alleen vrij laat met het oog op voorbereiding maar was ook organisatorisch niet helemaal rond. Zo gaf het bestuur van Hembrug Happening aan dat er vooralsnog (half juni) geen toestemming kon worden gegeven omdat de financiële en organisatorische consequenties niet duidelijk waren.

Het plan om een gemeenschappelijk evenement te organiseren of beide evenementen naast elkaar op dezelfde dag te plannen viel uiteindelijk in het water. Volgens Onno Lassooy die verantwoordelijkheid was voor de Uitmarkt, was uitstel van de beslissing om het samen te organiseren onmogelijk en hij zag ook niet hoe hij op korte termijn een andere organisator zou kunnen vinden voor het evenement. De Uitmarkt gaat dit jaar dus niet door.

Vergunning

Het bestuur van Halte Hembrug die de subsidie voor de Hembrug Happening heeft aangevraagd overlegt vanavond met Sikkes over de details van het evenement en onder welke voorwaarden het georganiseerd wordt. Van de Facobook-aankondiging waren ze nog niet op de hoogte. Complicerende factor is dat de vergunning voor het evenement nog niet verleend is.

Subsidie-verlening voor evenementen als de Uitmarkt en de Hembrug Happening wordt vanaf volgend jaar anders georganiseerd. Potentiële organisatoren kunnen via een ’tender’ inschrijven om het evenement te mogen organiseren. UPDATE: volgens Zaanstad is dit onjuist. De subsidieregeling blijft ook komend jaar zoals die nu is.

We hebben bij Zaanstad geïnformeerd hoe het zit met de vergunning. Is die aangevraagd en misschien toch al gepubliceerd? Vergunningen voor dit soort grote evenementen moeten 14 weken vooraf worden aangevraagd. Ook moeten ze tijdig worden gepubliceerd om belanghebbenden de kans te geven om bezwaar te maken. Die bezwaarperiode duurt 6 weken. Dat betekent dat zelfs als de vergunning deze week wordt verleend bezwaar maken zinloos is omdat dat bezwaar niet door de gemeente beoordeeld kan worden voordat de Happening wordt georganiseerd.

De woordvoerder van wethouder Wessel Breunesse (cultuur, GL) meldt dat er om aanvullende stukken is gevraagd omdat het evenement en daarmee de aanvraag gewijzigd is. Die stukken zijn inmiddels ontvangen en de gemeente is ‘bezig’ met de vergunning en wil die zo snel mogelijk publiceren. Dat de bezwaartermijn daarmee niet gehaald wordt is geen onoverkomelijk beletsel, “we streven naar 6 weken, maar in de praktijk moeent er vaak aanvullende stuken worden gevraagd, het is geen wettelijke verplichting.”

Door Piet Bakker / Merel Kan. Bronnen: Facebook en website Hembrug Happening, contact met gemeente Zaanstad en Jan de Bruin (Stichting Halte Hembrug), eerder nieuws op De Orkaan. Foto: Hembrug Happening 2022 (Erik Esteie)