Van ‘relevante feitelijke onjuistheden’ is geen sprake in de berichtgeving van De Orkaan over het niet doorgaan van de Zaanse UitMarkt in 2023. Ook is er geen ‘hetze’ richting organisator Onno Lassooy van de UitMarkt. Dat is het oordeel van de Raad voor de Journalistiek in een zaak die Lassooy en Stichting UITdeZaanstreek aanspanden tegen De Orkaan.

Lassooy en de Stichting hebben volgens de Raad de gelegenheid gekregen voor wederhoor waardoor ze “voor nuance in de berichtgeving hadden kunnen zorgen”. Maar Lassooy wilde niet met De Orkaan praten. Dat hun visie niet in de berichtgeving zit “komt voor hun rekening” aldus de Raad: “De klacht is daarom ongegrond.”

Hembrug Happening

In de klacht draait het om een serie van vijf artikelen in juni en juli 2023. De Zaanse Uitmarkt zou niet meer door de Wormerveerse ondernemer Onno Lassooy bij de Bullekerk worden georganiseerd maar door Peter Sikkes van Hembrug Happening op het Hembrugterrein en ook op een andere dag, samen met de Happening. Voor het organiseren van de Uitmarkt – waarvoor Zaanstad subsidie had verleend – had Lassooy een vergoeding aan Sikkes gevraagd. Ook aan anderen was gevraagd de Uitmarkt over te nemen, maar daar was niemand op ingegaan. Daardoor kwamen de voorbereidingen laat op gang. Het bestuur van de Stichting die de Hembrug Happening organiseert was echter niet op de hoogte van de plannen en gaf vooralsnog geen toestemming. Dat resulteerde er uiteindelijk in dat de hele Uitmarkt niet doorging.

Lassooy spande een kort geding aan en klaagde bij de Raad voor de Journalistiek. In het kort geding werd bepaald dat De Orkaan op één onderdeel moest rectificeren. De uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is op 10 januari 2024 bekend gemaakt.

Lassooy vindt dat er feitelijke onjuistheden in de artikelen staan, dat er mensen verkeerd geciteerd worden en dat hij onterecht beschuldigd wordt. De ‘goodwill’ of vergoeding van € 10.000 zou voor de Stichting zijn bedoeld (o.a. voor muntjes en banieren). Het bedrag van € 10.000 zou ook niet kloppen. De Orkaan heeft dat bedrag van meerdere betrokkenen gehoord en later maakt Lassooy zelf bekend dat hij met Sikkes een bedrag van € 9.000 zou zijn ‘overeengekomen’.

‘Hetze’

Lassooy vindt dat de artikelen ‘extreem negatief’ zijn, insinuaties bevatten, en dat er sprake is van een hetze. Daarnaast bevatten de artikelen “veel feitelijke onjuistheden en aannames”. Dat de UITmarkt niet doorgaat komt door de negatieve berichtgeving in De Orkaan en de opstelling van Jan de Bruin (voorzitter van de stichting die de Hembrug Happening organiseert), waardoor Sikkes van de organisatie heeft afgezien, volgens Lassooy.

Lassooy wil geen wederhoor geven aan De Orkaan: “jullie hebben drie keer negatief over mij geschreven, en daarom heb ik geen zin in samenwerking met De Orkaan.” Dat hij niet aan het woord komt in de artikelen komt dus volgens de Raad voor zijn eigen rekening. Als bij een ultieme bemiddelingspoging in augustus Lassooy een interview krijgt aangeboden, wordt dat door hem afgewezen omdat hij zich niet door twee redacteuren van De Orkaan wil laten interviewen.

‘Inzichtelijk en controleerbaar’

Lassooy wilde niet met De Orkaan spreken omdat hij weet “dat zijn woorden worden verdraaid” (citaat Raad voor de Journalistiek) maar hij vindt dat De Orkaan toch vaker had moeten proberen hem te bereiken en hem opnieuw had moeten benaderen voor de vervolgartikelen. Daar gaat de Raad niet in mee:

“Lassooy [heeft] in het kader van de eerste publicatie (van 13 juni 2023) in duidelijke bewoordingen kenbaar gemaakt dat hij niet met Bakker wil praten of met De Orkaan wil samenwerken. Lassooy heeft na die publicatie niet kenbaar gemaakt dat hij alsnog zijn visie wil geven aan De Orkaan, maar heeft in plaats daarvan juist een kritische column over De Orkaan geschreven in een ander medium. Bovendien heeft hij in het kader van de klachtafhandeling een ruime mogelijkheid gekregen om zijn visie te geven, maar daarvan evenmin gebruik gemaakt.”

Het oordeel van de Raad over zogenaamd ‘feitelijke onjuistheden’:

“De Orkaan heeft aannemelijk gemaakt dat voldoende aanleiding bestond om te berichten over klagers zoals is gedaan. De publicaties zijn gebaseerd op documenten en informatie afkomstig van de gemeente en van diverse personen. Voor de lezers – en voor de Raad – is voldoende inzichtelijk en controleerbaar waarop de in de berichtgeving opgeworpen kwesties rondom de organisatie van de UITmarkt zijn gebaseerd. Daarbij is bovendien afdoende onderscheid gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen.”

Ongegrond

Van die vele bronnen die verkeerd zouden zijn geciteerd, blijft er maar één over in het betoog van Lassooy: Jan Hekman, voorzitter van Stichting UitdeZaanstreek zou niet hebben gezegd dat de vergoeding voor Lassooy zelf zou zijn. Maar volgens de Raad toont het Whatsapp-bericht dat Lassooy op dit onderwerp overlegt, niet aan “dat Hekman op dat punt onjuist is geciteerd; uit het bericht wordt niet duidelijk wat precies aan hem is gevraagd.” De Raad vervolgt:

“Ook verder is niet gebleken dat de berichtgeving relevante feitelijke onjuistheden bevat. Er is geen zodanig vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van de kwestie gegeven, dat daarmee geen sprake meer is van waarheidsgetrouwe berichtgeving. Alles in samenhang bezien bestaat ook geen aanleiding voor het oordeel dat sprake is van een hetze jegens klagers.”

De Raad sluit af met:

“Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de klacht ongegrond is.”

Hier de uitspraak online (onder de pdf)

Door redactie De Orkaan. Foto: Uitmarkt 2017.