Zaanstad wil nog steeds een UITmarkt

Woensdag werd aangekondigd dat de Zaanse UITmarkt niet doorging. De organisatie zag het niet meer zitten, liet organisator Onno Lassooy aan het NHD weten. De nieuwe ‘uitvoerend producent’ Peter Sikkes (Hembrug Happening) vond het te krap tijd.

Vrijdag maakte Zaanstad bekend dat zij graag een Zaanse UITmarkt zien, er was al een vergunning in behandeling genomen. Het evenement zou wel een andere naam krijgen, en op een andere plek en op een andere datum worden georganiseerd: samen met de Hembrug Happening. Dat “past binnen de subsidiebeschikking” aldus cultuurwethouder Wessel Breunesse.

Het evenement zou Opening Cultureel Seizoen gaan heten. Het wordt volgens Zaanstad samen met de Hembrug Happening op 10 september georganiseerd. Wessel Breunesse: ‘Wat ons betreft zijn beide evenementen van meerwaarde voor Zaanstad. Het zou erg spijtig zijn als de evenementen niet doorgaan, maar de uiteindelijke beslissing daarover ligt bij de initiatiefnemers.”

Het bestuur van de Hembrug Happening was tegen een gezamenlijk evenement omdat ze daarmee ook financieel en organisatorisch verantwoordelijk werden. Uit de tekst van Zaanstad is op te maken dat er inderdaad één vergunning voor een gezamenlijk evenement is aangevraagd:

“De vergunning voor Hembrug Happening inclusief de opening van het Cultureel seizoen (opvolger van de Zaanse Uitmarkt) is op 4 juni jl aangevraagd en is in  behandeling.”

Breunesse spreekt echter over ‘beide evenementen’.

Bezwaarterrmijn

Als niet voor 30 juli op de vergunning besloten wordt (die is nog niet gepubliceerd) kan overigens de wettelijk bezwaartermijn van 6 weken niet worden gehaald. Bezwaren kunnen sowieso niet worden behandeld, ook al wordt de vergunning morgen gepubliceerd. De bezwaartermijn is daarmee een wassen neus geworden.

Breunesse schrijft dat over Hembrug Happening en de Zaanse Uitmarkt “in de afgelopen periode regelmatig geschreven door de lokale media. De gemeente wil een aantal feitelijkheden rondom subsidieverlening en vergunningaanvraag van deze evenementen op een rij zetten”:

De gemeente heeft subsidie verleend voor het organiseren van Hembrug Happening en de Zaanse Uitmarkt in 2023. Uit gesprekken met de organisatoren en berichten in de media wordt duidelijk dat een of beide evenementen misschien niet doorgaan. In berichtgeving in lokale media worden vraagtekens geplaats bij de besteding van subsidies.

De aanvragers van de subsidie zijn verantwoordelijk voor de juiste besteding van de subsidie. Na afloop van een evenement beoordeelt gemeente Zaanstad de besteding van de subsidiegelden. Daarbij beoordelen wij of er zorgvuldig wordt omgegaan met subsidiegeld en of evenementen onder de juiste omstandigheden plaatsvinden.

De aangevraagde subsidies moeten worden besteed aan de activiteiten die zijn aangevraagd, daarop wordt getoetst. Bij de aanvraag van de subsidie is voor beide evenementen ook een begroting aangeleverd. Ook heeft gemeente Zaanstad documenten ter verantwoording ontvangen voor de subsidie die afgelopen jaren zijn verstrekt voor beide evenementen. 

Zwartgelakt

De Orkaan kreeg na lang wachten inderdaad de subsidieaanvraag en de verantwoording. Beide documenten waren grotendeels zwartgelakt.

Zaanstad:

“De organisatie van de Zaanse Uitmarkt heeft aangegeven dat deze op een andere dag en andere locatie zou gaan plaatsvinden dan in de subsidieaanvraag staat beschreven. Ook is de naam gewijzigd in Opening cultureel seizoen. De gemeente is hiervan op de hoogte gesteld en mee akkoord gegaan omdat het past binnen de subsidiebeschikking.”

Alles duidt er echter op dat dit zonder instemming van het bestuur van de stichting Halte Hembrug is gebeurd, de aanvrager en formele organisator van de Hembrug Happening. Als de versie van Zaanstad klopt gaat het dus om twee evenementen, maar het lijkt lastig om daar één gemeenschappelijke vergunning voor te geven.

In de tekst van Zaanstad is sprake van ‘subsidievoorwaarden’, een ‘subsidiebeschikking’ en een ‘subsidieaanvraag’. Het zou conform de voorwaarden en de subsidiebeschikking zijn. Wat dat betekent is duister. De nieuwe opzet – als die al doorgaat – is overigens op geen enkele manier in overeenstemming met de aanvraag. Daarin spelen bijvoorbeeld Bullekerk, Verkadefabriek, Fluxus en een tocht vanaf de Rozengracht een hoofdrol. Zaken die in de nieuwe opzet ontbreken. Ook staan daar andere zaken in over de verantwoordelijkheden dan waar Zaanstad nu vanuit gaat.

Meerwaarde

Maar wie organiseert het? Zaanstad:

“Stichting UitdeZaanstreek is eindverantwoordelijk voor de toegekende subsidie en de verantwoording van de besteding hiervan. De stichting heeft zelf een uitvoerend producent in de arm genomen die aanvrager is van de vergunning. De gemeente is hierin gekend en voor ons is dit geen belemmering. Voor de gemeente is het belangrijk dat de culturele activiteit door kan gaan vanwege de meerwaarde hiervan voor de gehele culturele sector en zolang dit past binnen de voorwaarden van de afgegeven subsidie.”

Uit deze formulering is op te maken dat het toch om twee evenementen gaat, terwijl de vergunning voor één gezamenlijk evenement is aangevraagd.

Raad voor de Journalistiek

Onno Lassooy heeft inmiddels geëist dat De Orkaan de berichtgeving over hem en de UITmarkt rectificeert. Daarin schreven wij – op basis van verschillende bronnen – dat Lassooy al lang voor de UITmarkt een andere organisator zocht en een vergoeding voor de overdracht vroeg. Als De Orkaan niet rectificeert, stapt Lassooy naar de Raad voor de Journalistiek.

Lees ook:

Door Piet Bakker / Nick Boeske (De Orkaan). Bronnen: UITdeZaanstreek, mail Lassooy en informatie vanuit Zaanstad, website Zaanstad, eerder nieuws op de Orkaan (interviews Hekman en De Bruin), NHD, subsidieaanvraag, verantwoording. Foto Rens Kamminga (UITmarkt 2022).

Deel

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *