Uitmarkt wordt onderdeel Hembrug Happening – update

De Zaanse Uitmarkt die in 2022 in en rond de Bullekerk werd georganiseerd, verhuist naar het Hembrugterrein. Het evenement wordt onderdeel van de Hembrug Happening op zondag 10 september, een dag later dan gepland.

Organisator Onno Lassooy van UITdeZaanstreek* schrijft aan deelnemers dat hij het stokje heeft doorgegeven. Maar in feite is het stokje verkocht, Lassooy heeft verschillende andere culturele instellingen benaderd of die van hem het evenement (waar bijna € 34.000 subsidie van Zaanstad voor gegeven wordt) van hem wilden overnemen voor € 10.000. Peter Sikkes van Hembrug Happening is daar op ingegaan.

Voor andere organisatoren was die € 10.000 ‘goodwill’ een te grote investering, zelfs als die over 5 jaar zou worden uitgesmeerd. Er is namelijk geen zekerheid dat het evenement ook de komende jaren subsidie krijgt. Voor 2023 behaalde de Uitmarkt zelfs te weinig punten om voor subsidie in aanmerking te komen. Omdat Zaanstad met de hand over het hart streek, werd er toch subsidie toegekend.

Subsidie

Die subsidie van € 33.766 voor de Uitmarkt gaat nu naar Peter Sikkes van Hembrug Happening die voor zijn evenement, dat samen met de Uitmarkt georganiseerd wordt, ook € 43.966 krijgt van Zaanstad. Samen is dat bijna € 78.000. Of het combineren en anders organiseren (andere plek, andere organisator, andere dag, gecombineerd evenement) in overeenstemming is met de subsidievoorwaarden is onduidelijk. Duidelijk is wel dat er geen subsidie voor dit specifieke gecombineerde evenement is aangevraagd of gegeven. De vraag is inmiddels aan wethouder Breunesse (GL, cultuur) gesteld (zie onder):

Onno Lassooy schrijft aan potentiële deelnemers: “door toenemende drukte bij LassooyDesign lukt het me helaas niet meer om voldoende tijd vrij te maken om het evenement te organiseren.”

Deelnemers verbazen zich er wel over dat het nu pas bekend wordt waar en door wie de UITmarkt georganiseerd wordt. Niels Busch van de Bullekerk: “Normaal gesproken horen we al in december waar en hoe het gaat gebeuren. Maar wij kregen maar geen reservering voor het evenement. Het zelf organiseren was een te groot risico voor ons.”

Bootverbinding

Peter Sikkes zegt tegen De Orkaan dat hij ‘de handschoen opgenomen’ heeft nadat Lassooy liet weten het evenement niet meer te willen organiseren. Hij verwacht geen problemen met de subsidie of de gemeente omdat het niet één gecombineerd evenement wordt maar twee aparte evenementen: “De UITmarkt wordt op een eigen terrein, naast Lab44 georganiseerd. Er komt een bootverbinding met de kade bij het Zaantheater om de band met het centrum vast te houden.”

Sikkes vindt het ‘niet kies’ om in te gaan op de bedragen die naar Lassooy voor de goodwill zijn gegaan, het zou volgens hem wel over “een deal voor meerdere jaren” gaan. Of het volgend jaar en de komende periode doorgaat weet Sikkes ook nog niet, hij hoopt in ieder geval dat bij het 50-jarig bestaan van Zaanstad een soortgelijk evenement georganiseerd kan worden.

Lassooy: geen zin

Onno Lassooy wil niet reageren: “jullie hebben in het verleden drie keer negatief over ons geschreven, en daarom heb ik geen zin in samenwerking met De Orkaan.”

UPDATE: Reactie Zaanstad

De gemeente is op de hoogte van de veranderingen:

“De organisator van de Uitmarkt is Onno Lassooy en de uitvoerend producent van de Uitmarkt is Peter Sikkes. De heer Lassooy blijft verantwoordelijk voor de toegekende subsidie. Wij hebben van de organisator begrepen dat er organisatorische problemen speelden en uiteindelijk Peter Sikkes bereid is gevonden om als uitvoerend producent de Uitmarkt te organiseren op een andere locatie. De gemeente is hierin gekend en acht het van belang dat de Uitmarkt toch door kan gaan gezien de meerwaarde hiervan voor de gehele culturele sector. De Uitmarkt en het andere evenement zijn inderdaad afzonderlijke initiatieven, met ieder een eigen identiteit. Dat ze op dezelfde dag plaatsvinden, biedt interessante mogelijkheden voor een kruisbestuiving van het publiek dat normaal gesproken niet beide evenementen zou bezoeken. Het stelt mensen in staat om zowel Hembrug Happening als de Uitmarkt bij te wonen. Dit verrijkt de culturele ervaring en biedt nieuwe kansen voor zowel artiesten als publiek. De subsidie voor de Uitmarkt is niet gebonden aan een locatie. We hebben signalen uit de stad gekregen dat deelnemende partijen zich prima kunnen vinden in de nieuwe locatie.

Er is geen sprake van een geheel andere opzet van de Uitmarkt. De essentie van de Uitmarkt als aankondiging en opening van het Zaanse culturele seizoen blijft overeind. De Uitmarkt ondersteunt met het evenement de gehele cultuursector. De wijzigingen vallen binnen de subsidievoorwaarden. Na afloop van evenementen zijn organisatoren verplicht om zowel een financiële als inhoudelijke verantwoording in te dienen. Op basis van deze verantwoording kan worden beoordeeld of de subsidie op correcte wijze is gebruikt en of de gestelde doelstellingen zijn behaald.”

Zaanstad heeft nog niet de aanvraag en de verantwoording over 2022 kunnen traceren, en is ook niet op de hoogte van de gevraagde ‘goodwill’: “De gemeente Zaanstad is hierin geen partij”.

Welke organisatorische problemen dat waren wordt echter niet duidelijk. Niels Busch van de Bullekerk waar het in 2022 is georganiseerd, was daar niet van op de hoogte, behalve dat er maar geen aanvraag kwam terwijl de datum van 9 september snel in zicht kwam. De Orkaan heeft begrepen dat Lassooy bij diverse culturele ondernemers en bij instellingen heeft ‘geleurd’ met de UITmarkt “omdat hij er geen zin meer in had”. Hij heeft daarbij om een vergoeding gevraagd (we hoorden verschillende bedragen, variërend van € 5000 tot € 10.000 die ook gespreid betaald zou kunnen worden). Eén van de betrokkenen noemde dat ‘subsidie-handel’. Omdat Lassooy niet met De Orkaan wil praten en Sikkes het bedrag niet wil noemen, blijft dat onderdeel onduidelijk.

*Eerder schreven we hier ‘Uit in de Zaanstreek’. Dit was feitelijk onjuist.

Door Piet Bakker (De Orkaan), foto boven: Fred Wolf. Foto onder: Rens Kamminga (UITmarkt, 2022). Bronnen: gesprekken en mails met organisatie en deelnemers, interviews Peter Sikkes en Onno Lassooy (vrij kort), reactie Zaanstad, eerdere artikelen op De Orkaan, subsidietoekenning Zaanstad.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • jan de bruin

    het bestuur van Stichting Hembrug Happening is niet vooraf gekend in het voornemen om Hembrug Happening 2023 en de Uitmarkt te combineren en geeft vooralsnog daartoe geen toestemming tot volstrekt duidelijk is hoe voldaan wordt aan de separate inkomsten en uitgaven gesteld in de begroting van HH.
    Voorts vraagt het bestuur van HH zich af hoe het kan zijn dat Lassooy gemeenschapsgeld gebruikt om een coördinator aante trekken voor de uitvoering van dit voornemen?
    Jan de Bruin, vz St Hembrug Happening

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *