Einde UITmarkt?

In het UitdeZaanstreek-magazine van juli/augustus 2023 schrijft Onno Lassooy over het mogelijke verdwijnen van de Zaanse UITmarkt. Dat zou de schuld van De Orkaan zijn die ‘onjuiste’ berichten over het evenement zou hebben verspreid.

Dat de toekomst van het evenement onzeker is – en dat zelfs het doorgaan dit jaar niet gegarandeerd is – staat als een paal boven water. Maar dat is vooral te danken aan organisator Onno Lassooy zelf.

Waar vorig jaar deelnemende culturele instellingen al in het begin van het jaar op de hoogte werden gehouden van het evenement en zich konden opgeven, kregen ze nu pas op 8 juni 2023 een mail van Lassooy. Ondanks dat in de subsidieaanvraag aangekondigd wordt dat al in het begin van het jaar met de organisatie wordt begonnen.

Er is niet alleen een andere locatie (Hembrugterrein in plaats van Bullekerk), het evenement is ook op een andere dag (zondag 10 in plaats van zaterdag 9 september) en er is een andere organisator: Peter Sikkes van HembrugHappening in plaats van Onno Lassooy en de Stichting UitdeZaanstreek.

Meedenken

Op 20 juli mogen de beoogde deelnemers met Sikkes een borrel bij LAB44 drinken “om kennis te maken en mee te denken over de aankomende editie.” Die editie moet dan minder dan twee maanden later daadwerkelijk plaatsvinden.

Of alle vergunningen en faciliteiten op tijd kunnen worden geregeld is de vraag. Diverse ervaringsdeskundigen op dat gebied verzekeren De Orkaan dat zoiets vrijwel onmogelijk is, zeker als wettelijke bezwaartermijnen in acht worden genomen. De lijst met eisen waaraan een evenement van deze omvang (5.000 bezoekers verwacht) moet voldoen is lang en complex, na vergunning (nog niet geregeld) moet een bezwaartermijn van 6 weken in acht worden genomen.

In de aanvraag beloofde Lassooy publiciteit te verzorgen via het Zaanse UIT-magazine, Facebook en Twitter. Het meest recente UIT-magazine bevat behalve de tirade richting De Orkaan (populistische riooljournalistiek) geen enkele publiciteit over het evenement (in het juli/augustus-nummer van 2022 kreeg de UITmarkt twee volledige pagina’s), op Twitter is helemaal niks te vinden (de UITmarkt heeft geen Twitter-account) en op Facebook is het stil (het laatste nieuws is uit 2022).

HembrugHappening

Wie de verantwoordelijke organisator is, blijft duister. Volgens de gemeente Zaanstad is dat nog steeds de Stichting UitdeZaanstreek (van Onno Lassooy), maar die heeft gecommuniceerd dat hij het stokje ‘doorgeeft’ en dat HembrgHappening-organisator Peter Sikkes de UITmarkt “wil voortzetten” en “naar een hoger plan” wil brengen. Sikkes heeft echter vooralsnog geen toestemming om dat onder de vlag van de HembrugHappening te doen. Het Stichtingsbestuur van die organisatie heeft nog geen duidelijk beeld van de financiële en organisatorische consequenties.

Dat zou betekenen dat Sikkes op persoonlijke titel of via zijn bedrijf MusicWorks de organisatie ter hand neemt.

Ook de HembrugHappening zelf is onzeker. Ook daar is online nog geen enkele informatie over te vinden, terwijl het bestuur nog met Sikkes moet overleggen over de relatie met de UITmarkt.

Opvolger

Lassooy wil eigenlijk al een jaar van de UITmarkt af. Jan Hekman, voorzitter van de Stichting UitdeZaanstreek:

“Onno vond het te veel werk. Al voor de laatste UITmarkt (september 2022) heeft hij aangekondigd dat hij ermee wilde stoppen. Hij is al vanaf de vorige UITmarkt op zoek naar een opvolger. Onno heeft toch de aanvraag gedaan, want dan zou het in ieder geval doorgaan.”

Het inschakelen van Sikkes is volgens Hekman “in overleg met de gemeente gebeurd. Sikkes wordt de uitvoerend producent. Dit ‘overgangsjaar’ is wel onhandig maar het kon niet anders, bovendien stemt de gemeente ermee in.”

De Stichting UITindeZaanstreek wordt volgens Hekman zo snel mogelijk opgeheven als de UITmarkt van 2023 voorbij is. Lassooy zou privé een vergoeding aan andere mogelijke organisatoren hebben gevraagd wanneer zij de UITmarkt zouden voortzetten. Sikkes is hiermee akkoord gegaan maar wilde niet zeggen hoe hoog die vergoeding is. Hekman:

“Ik snap dat Onno privé hier een vergoeding voor vraagt. Dat je voor al je werk wat krijgt is redelijk. Wij gaan niet over het bedrag, dat is Onno overeengekomen met Peter Sikkes. Maar de gemeente is bij die gesprekken geweest, het moet in overleg met Zaanstad zijn gegaan. De gemeente is gewoon partij in deze zaak.”

Hekman is zelf overigens niet bij dat gesprek geweest.

Geen begroting

Zaanstad liet eerder weten dat ze geen problemen zag bij de overgang van Lassooy naar Sikkes, die volgens Zaanstad alleen ‘uitvoerend producent’ wordt. In de communicatie van Lassooy is echter sprake van ‘het stokje doorgeven’, en Sikkes die de UITmarkt ‘wil voortzetten’.

De subsidie-aanvraag kan ook op de nieuwe situatie worden toegepast volgens de woordvoerder van wethouder Breunesse (cultuur). Wie de aanvraag leest ziet dat de Bullekerk (waar het dus niet wordt georganiseerd) een hoofdrol in de plannen speelt (op elke pagina in het plan wordt ernaar verwezen), inclusief de Verkadefabriek, overbuurman Fluxus, preekstoel-optredens en een optocht vanaf de Rozengracht.

De aanvraag die Zaanstad ons op verzoek stuurde is ook nog eens incompleet. De begroting ontbreekt en ook de evaluatie van de voorgaande editie hebben we bijna een maand na aanvraag nog niet gekregen.

Subsidie

De UITmarkt krijgt subsidie van € 33.766 van Zaanstad (en bedragen van Oostzaan en Wormerland). Stichting Hembrug Happening (producent Peter Sikkes) krijgt € 43.966 van Zaanstad.

Lees ook:

Door Piet Bakker. Bronnen: UITdeZaanstreek, mail Lassooy, eerder nieuws op de Orkaan, interviews, subsidieaanvraag. Foto Rens Kamminga (UITmarkt 2022).

Deel dit artikel:

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *