Een jaartje Olam: stank, misselijk, hoofdpijn…

Op 17 november 2019 wordt Manon Kramer om 4 uur ’s nachts wakker, misselijk van de stank.

Het is niet voor het eerst. In januari van dat jaar heeft ze last van een ‘hele sterke zurige lucht’, en aan het eind van die maand besluit ze dat ze vanwege de misselijkheid en de hoofdpijn niet meer thuis kan wonen en slapen.

Manon, eigenaar van kapsalon De Haremakerai in Koog aan de Zaan, houdt in 2019 een dagboek bij: “gasachtige lucht” (9 januari), “hele sterke stank overlast” (24 januari), “penetrante zurige lucht” (27 februari), “Ontzettende stank overlast en wij als buren allemaal wakker” (1 maart), “Wakker van de stank” (27 april), “1 weekend stank vrij” (12 juni), “hele sterke stank overlast kon er niet van slapen, zurige geur” (2 juli), “Alle dagen stank hele pand” (11 tot 14 oktober).

In januari 2020 stelt ze vast dat ze last heeft van chronische longproblemen en zware medicijnen nodig heeft.

De bron van de overlast (“Hele zware gemixte cacao en zure lucht”, 22 december) is cacao-producent Olam, die aan de andere kant van de Stationsstraat zit. De overlast is niet alleen in de woning merkbaar maar ook in de kapsalon (“Stank in de kapsalon”, 14 november).

Bescherming

Ten einde raad stuurt Kramer een brief (met haar dagboek-aantekeningen) naar de gemeente, naar Olam en naar de ombudsman van Zaanstad:

“in een ultieme poging, [vraag ik] nogmaals uw aandacht voor de door mij, mijn personeel, mijn klanten en door de buurtbewoners ervaren stankoverlast. Een overlast die zeer waarschijnlijk veroorzaakt wordt door OLAM of gerelateerd is aan door OLAM verrichte activiteiten.

Er zijn al vele partijen bij betrokken geraakt, zonder dat dit tot nu toe enige oplossing heeft geleid.

Natuurlijk realiseer ik mij dat een organisatie als OLAM die blijkbaar voldoet aan alle regels, hetgeen voor mij oncontroleerbaar is, niet zo maar even kan stoppen met haar activiteiten. Ditzelfde geldt echter voor mijn bedrijf waar niet alleen ik, mijn medewerkers en ook mijn klanten overlast ervaren.

Het kan toch niet zo zijn dat ik mijn bedrijf moet sluiten als gevolg van oorzaken die buiten mijn invloedssfeer liggen. Ik verwacht als zelfstandig ondernemer in deze ook van een gemeentebestuur enige ‘bescherming’.”

Ventilatie

Eerdere klachten hebben geen effect gehad: ‘een vertegenwoordiger van het Omgevingsloket kwam met adviezen als, ventilatie open zetten en chiffon tussen gemeente riolering of iets anders. Kan helaas niet zeggen dat deze adviezen van enige waarde zijn geweest.”

“Tot op heden is er eigenlijk helemaal niets gebeurt, er wordt soms eens gepraat, nog eens gepraat, er worden eens wat putten schoon gespoten (naar horen zeggen) zonder ook maar een spoor van enig tastbaar resultaat. Het lijkt wel of iedereen naar iedereen kijkt om toch vooral helemaal niets te hoeven doen. Waarbij ik als slachtoffer vermalen dreig te worden tussen ambtelijke en industriële ‘molens’.

Ik verzoek u met klem, de draad op te pakken, en te laten zien dat dit bestuur er is voor alle inwoners van Zaanstad en dat hetzelfde bestuur overlast niet tolereert.”

Geurkaarsen

Kramer heeft ook contact opgenomen met Olam die vervolgens een ‘Health and Safety Executive’ (HSE) Engineer naar Kramer stuurt, de Olam medewerker laat vervolgens weten “dat de loop van de riolering is nagekeken en er een pijp richting mijn kapsalon loopt en voor mijn salon de hoek omgaat en dat Olam verder niets kan doen.”

Ook meldt ze de overlast bij Zaanstad waarop enkele ambtenaren de salon bezoeken, ze constatren geen rioollek, (“helaas voor mij want ze roken de stank en vonden dit niet normaal”).

“Ik heb geurkaarsen in de salon om de klanten, het personeel en mijzelf enigszins te ontlasten van de enorme stank. Ik ontvang klachten van de klanten dat de jas die ze aan hadden enorm stinkt en ze deze moesten luchten of wassen. Vanaf 24 januari leef en slaap ik niet meer thuis.”

Een inspecteur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied komt in februari 2019 langs, hij “was van mening dat stankoverlast bij Olam vandaan zou komen en ging er werk van maken.”

Eind februari constateert ze dat er van dat ‘werk’ weinig terecht komt:

“Herhaaldelijk contact met dhr XYZ* omgevingsdienst Noord-Holland. De Heer XXX* van Olam is in totaal 3 keer geweest. Olam reageert niet op emails, brieven of telefoon.”

Kramer krijgt van 18 buurtbewoners te horen dat ze ook overlast ondervinden terwijl een aantal ondernemers op de Guisweg ook last blijken te hebben.

De SP heeft inmiddels vragen over klachten gesteld, op 5 maart wil ze deze in het Zaanstad Beraad beantwoord zien.

* De namen van de Olam-engineer en de medewerker van de Omgevingsdienst zijn weggelakt uit de documenten. Hier de volledige brief en de bijlagen over de klachten en de contacten. De documenten werden op 4 februari verzonden er zijn op 27 februari door Zaanstad op de website gezet.

Foto boven: de kapsalon op de hoek van de Hoogstaat en de Stationsstraat in Koog aan de Zaan met Olam op de achtergrond (Google Streetview).

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Siem van Westen

  Een lichtgewicht stukje stof inzetten tegen stank lijkt mij niet te werken
  Chiffon in het riool?
  Of werd er een sifon bedoeld? Een waterslot om stank van het achterliggend riool tegen te houden?

 • B. van de Stadt

  Het lijkt mij voor een dergelijk winstgevend bedrijf met zijn knappe techneuten en goed betaalde ingenieurs toch niet zo moeilijk om een oplossing te vinden voor dit probleem. Het lijkt op onwil of incompetentie, ook de gemeente blijft in gebreke als ik lees over dit probleem. Het zal wel weer de hebzucht zijn die hier alle problemen naar de achtergrond laat verdwijnen en op deze wijze de kleine roepende burger monddood maken.
  Ik wens je verder veel sterkte in je strijd tegen de stank overlast.

  Mvg.

  B.van de Stadt.

  • L. Swartsenburg

   Geheel eens. Natuurlijk is het technisch mogelijk. Hoe zat het ook al weer met de vereiste vergunningen?
   En ook wel benieuwd naar de economische betekenis van dit bedrijf. Zouden zij wel veel belasting betalen aan de Nederlandse staat?

 • Jaap van t Hoff

  Goedemiddag allen.

  Toevallig is stank beheersing mijn vak en dan speciaal geur en stank uit rioolstelsels.
  Als een grote groep last heeft van geur/stank over een groter gebied, dan verplaatst die overlast zich via de lucht. Denk aan de gevolgen van een (grote) brand.

  Ervaart een kleine geconcentreerde groep overlast dan moet het overbrengen door een andere transporter gebeuren dan de omgevingslucht.Het rioolstelsel is de vermoedelijke boosdoener.
  Daar komt de opmerking vandaan: is er een waterslot of sifon geplaatst in het riool stelsel.

  Ik kom regelmatig tegen dat het straat riool in open verbinding staat met de hemelwater afvoer. zodoende
  kan riool lucht vrij komen in de dakgoot. Of in de douche/WC wasmachine aansluiting.

  Stap 1 is het gemeente riool vol rook blazen. Ondubbelzinnig duidelijk wordt bij iedereen waar de rook
  vrij komt. Er zijn voorbeelden van rook uit de spouw muur. of standpijp ontluchters.

  Geurkaarsen helpen niet; net als WC verfrisser stinken ze kortstondig harder dan de oorspronkelijke
  overlast.
  Daarbij lopen alle klagers gevaar: er komt kennelijk rioolgas in de woningen/winkels.
  In rioolgas zit ook het gevaarlijke zwavelwaterstofgas. Giftig en in grote hoeveelheden dodelijk.

  Ik heb veel fotos van rokende hemelwater afvoeren, rook uit spuwmuren of gewoon uit de grond.
  Alle genomen tijdens een rookproef om te onderzoeken waar stank vandaan komt.
  Als iemand ze wil hebben om mee te nemen naar de gemeente, mail me even.
  jaap.vanthoff@gmail.com

  • B. van de Stadt

   Kijk dit bedoel ik nu. Waarom zijn al die geleerde personen die hun salaris (verdienen) krijgen bij multinationals en gemeente nu niet op de hoogte van de kennis die Jaap van ‘t Hof wél heeft. Kennelijk kunnen deze instanties nog iets leren van de Hr. van’t Hof. Ik hoop dat deze stank affaire door een dergelijke actie nu eens opgelost zal worden!
   Mvr. Groet,
   B. van de Stadt.

 • A. Holtkamp

  Dit lijkt mij typisch een klus voor de Rijdende Rechter of Mr. Frank Visser./ Tros
  Radar.
  Bedrijven en Gemeenten zijn meestal niet zo blij om negatief in het Nieuws te komen.
  Veel succes gewenst

 • Martin Lageweg

  Wij wonen in Het Dok, aan de Zaan, en hebben al een aantal maanden last van een zure stank medebewoners klagen er ook over.
  De gemeente gebeld die hebben ons doorverwezen naar de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Die wilden meer informatie en zouden de zaak in behandeling nemen. Daarna nooit meer iets van gehoord.
  Tot nu toe nog steeds geregeld last van stankoverlast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *