Wie bij Albert Heijn in winkelcentrum het Kaaikhof in Saendelft (Assendelft) gaat shoppen moet niet gek opkijken als er klanten met hun fatbike naar binnen rijden. Fietsen in het voetgangersgebied is overigens eerder regel dan uitzondering. Begin dit jaar raakte een agent verwond bij een aanhouding van een 13-jarige jongen. Vorige week werd verderop in de wijk een 19-jarige Assendelftse onder bedreiging van een vuurwapen beroofd.

In en rondom het winkelgebied ervaren inwoners, ondernemers en bezoekers op straat ‘structureel overlast’ vond Zaanstad al in november 2022. Vanaf 1 december 2022 kan aan overlastgevers een ‘verblijfsontzegging’ worden opgelegd. Maar de overlast lijkt daardoor niet te verdwijnen.

Sodom en Gomorra

Op vrijdag, 17 november liep DZ-raadslid Marianne Doeves-De Boer met andere raadsleden door het Kaaikhof en de omliggende wijk, “onder aanvoering van een groep bewoners, jongerenwerkers, wijkmanager Eric van Druenen, wethouder Jeugdbeleid Groothuismink en de winkeliersvereniging” aldus een verslag van Jos Kerkhoven op de site van DZ:

“de bewoners en de winkeliersvereniging lieten ons weten dat het nog immer een ‘Sodom en Gomorra’ is op deze plek. (Brom)fietsers, racen nog immer door het winkelcentrum, wat een voetgangersgebied is voor het winkelend publiek. Opgeschoten tuig wat op fatbikes door de Albert Heijn heen crost, aldus de winkeliersvereniging. Op grote schaal overlast, welke bestaat uit bedreigingen, vernielingen, vervuiling, drugsdealen etc.”

Volgens Kerkhoven hebben handhaving en politie “andere prioriteiten, want die zijn nauwelijks te zien aldus de bewoners.”

Handhaving

DZ-raadslid Marianne de Boer stelde samen met Natasja Cornelisse (PVV) vragen aan burgemeester Hamming en wethouder Groothuismink over de “steeds verder toenemende overlast in Saendelft.”

“Twee agenda-initiatieven, een (aangenomen) motie, verschillende gesprekken met burgemeester Hamming en wethouder Groothuismink inclusief een aantal toezeggingen hebben nog steeds niet geleid tot actie. Er ligt (nog) geen plan van aanpak, ondanks dat deze is toegezegd dat het na de begrotingsbehandeling zou worden toegestuurd. En we zien nog steeds geen intensivering van handhaving en politie aan de repressieve kant en intensivering van het jongerenwerk aan de preventieve kant.”

De Boer en Cornelisse zijn voor activiteiten, zorg en aandacht voor de 1.000 jongeren die dat nodig hebben, “maar als we niets doen aan de 50 raddraaiers is het dweilen met de kraan open.” Volgens de vragenstellers worden jongeren geronseld voor steeds verdergaande criminele activiteiten. Zij stellen ook dat opgelegde gebiedsverboden niet altijd gehandhaafd worden. Volgens De Boer voelen bewoners en ondernemers zich ‘een roepende in de woestijn’: “er wordt geen actie ondernomen op meldingen.”

Kunstwerk

De Boer gaf aan dat het plan van aanpak al voor de zomer klaar zou zijn dat maar het er nog steeds niet lag. Burgemeester Hamming toonde begrip: “uw zorg is ook onze zorg” en gaf aan dat hij bijna wekelijks in de wijk is en er al veel was gebeurd: “We hebben een kunstwerk* geopend en we zijn bij een VR-game geweest waardoor jongeren bewust worden van wapengebruik.”

Het beloofde gebiedsplan had Hamming liever ‘gister dan vandaag’ aan de raad gestuurd, maar het komt pas in januari bij het college en daarna wordt het naar de raad gestuurd. Ook wethouder Natasja Groothuismink (ROSA) beloofde binnen een paar weken een Raadsinformatiebrief over de situatie.

Eenvoudig was het niet volgens de burgemeester, bij handhaving waren ‘capaciteitsprobleem en vacatures’, hij ging wel een bos bloemen bij de overvallen vrouw bezorgen. Zaanstad zette handhavers in, “maar we moeten wel iemand op heterdaad betrappen, we kunnen niet een handhaver daar de hele dag neerzetten”. Dat ging er niet in bij De Boer: “iedereen fietst daar, het is niet ingewikkeld om vast te stellen dat dat niet mag.”

De Boer benadrukte dat er al twee jaar geleden is gevraagd om maatregelen. En dat het voor de zomer beloofde gebiedsplan pas in januari kwam, vond ze teleurstellend: “er moet echt meer tempo op.”

Hamming: “wij vinden dat het integraal moet worden aangepakt, maar we hebben al heel veel maatregelen genomen. Groothuismink: “de wijkmanager gaat kijken wat en wanneer opgepakt kunnen worden.”

Door Piet Bakker. Bronnen: vragen DZ, site DZ, vragenuur Zaanstad Beraad 23 november 2023, eerder nieuws op De Orkaan. Foto van site DZ: raadsleden op bezoek bij het Kaaikhof.