Bij zowel FC Zaandam als Zaanlandia waren te weinig leden op de buitengewone ledenvergadering aanwezig om de fusie tussen beide verenigingen goed te keuren.

Op 4 oktober wordt opnieuw vergaderd door de beide clubs. Dan is er geen minimum aan het aantal aanwezigen. De clubs proberen wel door de introductie van schriftelijk stemmen en het gebruik van volmachten zoveel mogelijk leden bij de fusie te betrekken aldus Voetbalvaria.

Als de leden het goedkeuren speelt de nieuwe club met een nieuwe naam in nieuwe kleuren in het nieuwe seizoen 2022/2023 op het nieuwe sportpark Hoornseveld.

De club moet op 1 november worden opgericht en op 1 juli 2022 van start gaan. Op 1 augustus 2022 is de eerste wedstrijd op Hoornseveld. Het nieuwe clubgebouw moet op 1 juni 2023 klaar zijn.

Op fusie is volgens de voorzitters noodzakelijk:

“Beide verenigingen zijn niet groot genoeg om in de toekomst een sterke en (financieel) gezonde organisatie neer te zetten. De huidige sportparken zijn verouderd en zijn dringend aan een opknapbeurt toe. Ze voldoen niet langer aan de huidige en toekomstige eisen voor een duurzaam sportpark.

Voor zvv Zaanlandia speelt verder dat al eerder door de gemeenteraad is besloten dat zvv Zaanlandia niet langer op het huidige sportpark verder kan gaan. De gemeente heeft hier een nieuwe woonwijk gepland. Zvv Zaanlandia moet verhuizen naar sportpark Hoornseveld. De gemeente is voorstander van het samengaan van FC Zaandam en zvv Zaanlandia tot één nieuwe vereniging op het sportpark Hoornseveld.”

De naam wordt nog een dingetje:

“De naam van de nieuwe vereniging zal niet gerelateerd zijn aan één van de beide bestaande verenigingen.
Na het fusiebesluit zal de fusiewerkgroep informeel te rade gaan bij de leden om ideeën op te halen voor wat betreft de naam van de nieuwe vereniging om vervolgens te beslissen over de definitieve naam van de nieuwe vereniging.”

(Orkaan-ideetjes: Hoornse Boys of ZFC?)

Via Voetbalvaria kregen we de brochure.