Geheimhouding blijft Europese School achtervolgen

Raadslid Hein Heijnen van Democratisch Zaanstad (DZ) wil B&W aan de tand voelen over de keuze voor Overtuinen B voor de Europese School.

DZ is niet de enige partij die moeite heeft met het besluit en de geheime procedure. De Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) vindt nog steeds dat woningbouw op die plek een veel betere bestemming is en wordt daarin gesteund door SP en PVV.

Heijnen vraagt waarom het college niet heeft gecommuniceerd met de raad dat scholenkoepels Agora en Zaan Primair tegen het plan waren omdat ze daar zelf een school wilden hebben, zij kregen van Zaanstad te horen dat zoiets onmogelijk was omdat er woningbouw moest komen.

‘Onomkeerbare afspraken’

Ook wordt gevraagd waarom de raad niet op de hoogte is gebracht van “onomkeerbare bindende afspraken met projectontwikkelaars over huizenbouw” en waarom dat dan niet van toepassing is op de Europese School. Wat die ‘onomkeerbare afspraken’ zijn wil hij ook graag weten.

Harrie van der Laan van de POV toonde zich op 19 februari al verbaasd over de keuze van Zaanstad om de geheimhouding niet om 00.00 uur zoals afgesproken op te heffen maar pas ’s middags om 12.00 uur. Op de Facebook-pagina van de POV beklemtoont de partij nog eens dat 120 woningen wat haar betreft een beter plan was geweest, en wijst er ook op dat door de keuze voor Overtuinen het vertrouwen van de twee Zaanse schoolbesturen in het college ‘een knauw heeft gekregen.’

De PVV is het ook niet eens met de pannen en vreest schadeclaims van bouwer HSB. De SP is ook voorstander van ‘betaalbare’ woningbouw in plaats van een ‘prestigieuze’ en ‘exclusieve’ school.

Geheimhouding

De discussie lijkt nu vooral over de geheimhouding te gaan. Want waarom heeft Zaanstad die discussie over de plek niet in de openbaarheid willen voeren? Dat daar eerst geen school kon komen en nu opeens wel, had volgens de criticasters gewoon in de raad besproken kunnen worden. Bovendien willen ze informatie over de mogelijke afspraken met bouwer HSB en de financiële risico’s die de gemeente loopt.

Met de geheimhouding die Zaanstad vanaf het begin heeft opgelegd, lijkt de gemeente “in haar eigen voet te hebben geschoten” aldus een raadslid van een andere partij dat De Orkaan sprak. Politieke partijen voelen zich buiten spel gezet.

Het feestje van de Europese School wil op deze manier maar niet op gang komen. In de gemeenteraad was er al geen applaus voor het proces, met name door de obsessieve geheimhouding. Raadsleden kregen zelfs geen digitale exemplaren van stukken, elke openbare discussie over het project werd onmiddellijk in de kiem gesmoord (kijk bijvoorbeeld naar de behandeling in de raad van 21 januari – het begint na 3 uur en 20 minuten vergaderen).

Claims

De besturen van scholenkoepels Agora en Zaan Primair voelen zich in de maling genomen. De gemeente had volgehouden dat op Overtuinen B onmogelijk een school kon komen vanwege bindende afspraken met een projectontwikkelaar. Maar deze afspraken belemmeren kennelijk de komst van de Europese School niet.

Die ‘afspraken’ met bouwer HSB kunnen tot claims leiden en daarmee de financiële positie van Zaanstad in gevaar brengen. Een mogelijke grond voor geheimhouding. Maar bij de openbaarmaking van 19 februari werden deze onderdelen niet openbaar. De vraag rijst waarom geheimhouding en openbaarmaking dan nodig waren. Waarom is vanaf het begin niet alleen het stukje over HSB geheim gehouden dat nu nog steeds geheim is?

Wat daarin staan laat zich eenvoudig raden: Zaanstad kan claims verwachten omdat er ‘verwachtingen’ zijn gewekt bij de ontwikkelaar dat ze daar mogen gaan bouwen. De afgelopen maanden heeft overleg met HSB niks opgeleverd, ze willen kennelijk gecompenseerd worden (ergens anders bouwen) of een schadevergoeding krijgen.

Maar hoe kunnen er verwachtingen gewekt zijn? Er is geen anterieure overeenkomst met HSB, er is ‘geen contract’ volgens wethouder Hans Krieger maar er zijn kennelijk wel toezeggingen gedaan, Krieger: “er is de verwachting gewekt dat ze daar kunnen bouwen”. Staan die op papier? Dat is dan geen ‘contract’?

Deel dit artikel:

2 reacties

  • E. Renkema

    Kom er maar in John de Mol. Weer een item om op te nemen in de soap die in voorbereiding zal zijn over Zaanstad. De humor zal er vanaf spatten. Mondelinge toezeggingen zijn toch rechtsgeldig?

  • Jan Mulder

    Ik blijf er bij gemeente Zaanstad kan in ieder geval de relatie met Agora en ZaanPrimair goed krijgen door gewoon dan ook de ruimte bij de mauritsbuurt terug te kopen en te gunnen aan de scholen. En het is absurd dat Zaanstad het belang van de burger altijd op de laatste plaats zet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *