We starten de livestream op 11:45 minuten.

Notaris Marcel ten Brinke zit achter een tafel met naast zich drie beplakte koffiebussen. Een bus met een A, een bus met een B en een bus met een C. Naast hem staat een dame met een microfoon. Zij heet ons welkom: ‘Welkom bij de loting voor de coffeeshopvergunning voor Zaanstad-Noord.’ 

Dan introduceert ze de notaris. Hij is er klaar voor. Er zijn 466 mensen die de Zaan graag van wiet voorzien, daarvan worden er deze ochtend 20 uitgeloot. Notaris ten Brinke benadrukt ‘voor de goede orde’ dat door deze loting alleen de volgorde van behandeling bepaald zal worden.

screenshot livestream loting Zaanstad: de notaris wordt aangekondigd

Intussen blijven de drie koffiebussen de aandacht trekken. We vermoeden dat ze een geavanceerd lotingssysteem bevatten en kunnen niet wachten. 

En ja! Ten Brinke legt uit: bus A heeft slechts 5 lootjes: 0, 1, 2, 3 en 4. Zij bepalen het honderdtal. In bus B zitten de lotnummers 0 tot en met 9: dat worden de tientallen en in bus C zit een hindernisje… Daar zitten namelijk 0 t/m 99 in om een eindcijfer uit te trekken. Dit betekent in de praktijk dat er ontelbaar mogelijkheden zijn om hoger dan 466 te trekken. En dat doet notaris Marcel dan ook rijk.

screenshot livestream loting Zaanstad: het eerste ongeldige lot…

Al direct de eerste trekking levert 489 op. Terwijl hij de lootjes weer in de juiste koffiebus stopt stelt de notaris monter: ‘Dan ziet u direct wat er dan gebeurt’.

Als de tweede trekking weer een 4 als honderdtal oplevert verschijnt er kort wat wanhoop op het gezicht van de notabele: ‘Dat kan een lange sessie worden zo…’

screenshot livestream loting Zaanstad: ‘Kan een lange sessie worden’

Maar gelukkig levert deze trekking een zuivere bingo op! Het nummer 424 is gekoppeld aan de aanvraag met zaaknummer 6402083. De eerste kurken kunnen knallen! 

screenshot livestream loting Zaanstad: JAAAAAAAA! Bingo!

Als het volgende honderdtal een 3 oplevert kijkt de notaris opgelucht. Hij lijkt veilig. Daarna trekt hij een 8 uit bus B en… tsja… een erg hoog getal uit bus C. Even twijfelt hij, maar de notaris legt het foute nummer opzij en probeert het nog een keer. Nee. Weer te hoog. Nog een keer dan maar. Nee, mis. De notaris vindt het welletjes en stelt een schorsing voor. 

screenshot livestream loting Zaanstad: Een schorsing waarin koortsachtig gezocht wordt naar een werkbaar systeem (of de nooduitgang)

Komt notaris Marcel ten Brinke terug of is hij ‘em gepeerd? Na 5 nagelbijtend spannende minuten wachten hebben we weer beeld. We juichen. Koffiebussen A, B en C staan er nog en, ja, ook de notaris zit weer op z’n plek. 

Hij heeft een zeer slechte mededeling: alles voor de onderbreking wordt ongeldig verklaard. De mensen met zaaknummer 6402083 kunnen de kurk weer op de fles doen. Of misschien kan er nog een fles worden opgetrokken om het verdriet te verdrinken. Jizzer d’r bij en de scherpe kantjes verdwijnen. 

De oplossing is gezocht en gevonden in koffiebus C: ‘Uit bus C zijn de nodige loten gehaald om eigenlijk de loting nog wat duidelijker te maken.’ 

Daarna loopt het op rolletjes. Als een volleerd Bingo-meester diept de notaris 20 loten uit de koffiebussen. Het is fijn dat hij daarbij direct aan elk lotnummer een zaaknummer koppelt, want dat is de enige manier waarop het publiek kan checken of Zaanstad bij de juiste kandidaten aanklopt. De getrokken getallen en de lijsten waren voor de kijker niet te zien. 

Voor de 20 gelukkigen geldt nu dat de gemeente ze zal checken, doorlichten en dat ze een stapje dichterbij zijn gekomen bij het verkrijgen van de felbegeerde vergunning voor een coffeeshop in noord. Ooit. Misschien. 

Kijk hier de livestream terug vanaf 11:45 minuten: