De derde coffeeshop in Zaanstad komt aan de Marktstraat 33 in Wormerveer. Exploitant wordt ‘Smokery BV’, een bedrijf dat meedoet aan de landelijke proef met legale wietteelt. De cannabis-winkel moet in augustus open gaan.

Smokery kwam als winnaar uit de openbare aanbesteding met lotingsprocedure (466 deelnemers). De plannen voor een coffeeshop in Zaanstad-Noord gaan terug tot 2016. B&W gaf de voorkeur aan Zaandam maar onder druk van de raad is toch gekozen voor Zaanstreek-Noord.

De eigenaar van de nieuwe coffeeshop, heeft in een interview met De Orkaan verklaard dat zijn coffeeshop alleen een afhaalpunt is en dat er geen mogelijkheid is om ter plaatse wiet te roken. Het bedrijf gaat zich inzetten om overlast en parkeerproblemen te vermijden. Er komt permanent bewaking en er zal op worden toegezien dat er niet voor het pand gerookt wordt:

“Met een sterke focus op veiligheid, samenwerking met lokale partners en buurtbetrokkenheid, wil de winkel een verantwoorde en duurzame bijdrage te leveren aan de omgeving. De zorgvuldig gekozen locatie aan de Marktstraat voldoet aan alle wettelijke eisen, zoals afstand tot scholen en andere gevoelige locaties, en biedt voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers” aldus de eigenaar.

Hij suggereert dat het gebrek aan zitplaatsen in de coffeeshop mogelijk kan bijdragen aan het verminderen van overlast voor de buurt. Dit komt doordat de coffeeshop alleen afhaalservice aanbiedt, waardoor er voldoende ruimte is voor ongeveer 20 klanten in de wachtrij binnen, zodat er geen rij buiten het pand ontstaat.

De gemeente Zaanstad heeft op 17 mei de vergunningen afgegeven aan Smokery. Marktstraat 33 is gekocht door de nieuwe exploitant.

Lange voorgeschiedenis

Al in 2016 wordt Zaanstreek-Noord gepolst over een vierde coffeeshop: de meningen zijn verdeeld. In 2017 besluit B&W dat die vierde coffeeshop er niet komt. Maar in de loop van 2017 stapelen de problemen zich op bij coffeeshop Moonlight in Zaandam) wat uiteindelijke tot sluiting leidt. De exploitant heeft een hele waslijst met vergrijpen op z’n naam staan. In 2018 wordt opnieuw het plan voor de coffeeshop in Noord gelanceerd, na de intrekking van de vergunning voor Moonlight. In 2019 stelt B&W dat nieuwe coffeeshop alleen in mag Zaandam komen. Een motie in januari 2020 haalt dat onderuit, met steun van SP, ROSA, POV, DENK, GroenLinks, DZ, PvdD en D66 wordt die aangenomen: toch een coffeeshop in Noord. Begin 2021 lijkt dat plan te sneuvelen: volgens B&W is er geen geschikte plek; onder druk van de raad wordt opnieuw onderzoek gedaan, maar dan alleen in Assendelft en Wormerveer. Dat onderzoek maakt in 2022 duidelijk dat de coffeeshop in Noord toch door kan gaan (maar bij inwoners zijn gemengde gevoelens.) In mei 2022 werd de uiteindelijke loting (met hindernissen) uitgevoerd voor de notaris.

De telefoonwinkel Phone Like Reparatie die in het pand op de Marktstraat zat, opent op 1 juni aan de Krommenieërweg 18 langs het Marktplein in het pand waar vroeger D-Reizen zat.

Legale wiet

De eigenaar van de coffeeshop willen graag meedoen aan het landelijke wietexperiment, “dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 van start gaat.” Ook Zaanstad is daar een voorstander van. Het experiment heeft als doel om de criminaliteit rondom de productie en verkoop van cannabis te verminderen. Maar tot de start van het experiment opereert Smokery “als reguliere coffeeshop conform de huidige wet- en regelgeving omtrent gedoogbeleid” (de wiet is dus ergens illegaal gekweekt).

Om mogelijke overlast tot een minimum te beperken, heeft de eigenaar aangegeven dat zijn winkel verschillende maatregelen neemt: “een portier houdt tijdens openingstijden toezicht op de buurt, voert leeftijdscontroles uit en treedt op bij foutparkeren.” Als iemand zijn auto asociaal voor de deur parkeert, wordt die persoon vriendelijk gevraagd om zijn auto op een normale manier te parkeren. Mensen die hun radio te hard hebben staan, worden ook verzocht om het volume zachter te zetten. De portier zal ook groepen mensen aanspreken die voor de coffeeshop of in de buurt joints roken. Bovendien belooft de eigenaar de buurt netjes te houden.

“Aan het einde van de werkdag één of twee mensen een ronde door de buurt maken. Als er zwerfafval wordt aangetroffen dat afkomstig is van de coffeeshop, zullen we dit opruimen.”

Voor buurtbewoners wordt een inloopavond georganiseerd waar zij kunnen kennismaken met het team achter de winkel en vragen stellen. Jan Hamming, de wijkmanager, en de wijkagent zullen ook aanwezig zijn. “We willen graag samen praten over eventuele zorgen die er zijn en hoe we die kunnen aanpakken, als ze er überhaupt al zijn.”

De winkel opent haar deuren begin augustus en zal van 10:00 tot 22:00 uur geopend zijn. Op de website Smokery.nl is meer informatie te vinden.